Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Semináře v Bílině na ZŠ Lidická

21. září 2017

seminářeS měsícem září nastupuje nový školní rok a spolu s ním začaly probíhat opět v Bílině výukové semináře Ekologického centra Most pro Krušnohoří, tentokráte probíhaly na ZŠ Lidická. Žáci měli možnost zjistit prostřednictvím seminářů „Staň se farmářem“, „Těžba a rekultivace“ a „Co dýcháme“ spoustu zajímavých informací. Semináře probíhaly již v červnu a doposud jich bylo realizováno celkem 8, dohromady s účastí 148 žáků.

„Staň se farmářem“
seminářeSeminářů „Staň se farmářem“ se zúčastnilo 34 žáků z 2. a 3. tříd. Pro žáky byl seminář připraven interaktivní a zábavnou formou tak, aby děti pouze neseděly a poslouchaly, ale aby si i hrály, tvořily a zamýšlely se. Lektorka pro žáky připravila plno názorných pomůcek, od klasů kukuřice a různých druhů obilí až po filmové ukázky práce na poli. Děti si tak v rámci aktivit mohly přímo některé produkty zemědělství osahat i očichat, např. jednotlivá zrna řepky, pšenice, ječmene, slunečnice, hořčice a kukuřice, ale i seno a slámu.

seminářeŽáci měli za úkol vyjmenovat druhy obilovin, které se u nás pěstují, zjistili, co se z daných obilovin vyrábí, jakým způsobem škodí mandelinka bramborová, skládali obrázky zvířecích rodin, přičemž ke každé zvířecí rodině měli přiřadit kartičku s obrázkem, co zvířátka jedí a jaký užitek nám poskytují.

Dále se snažili pečlivě pracovat na zadaných úkolech a s chutí se zapojili do aktivit. Lektorka žáky poučila o nutnosti vážit si jídla a zbytečně ho nevyhazovat. Na konci semináře všichni účastníci obdrželi na památku diplom farmáře, kde měli sepsané vše, co se naučili.

„Těžba a rekultivace“
seminářeDne 13. 9. 2017 se 35 žáků z 8. a 9. tříd účastnilo semináře „Těžba a rekultivace“. V první části semináře žáci zvládli projít nejen historií využívání přírodních zdrojů, vývojem horního práva, ale vysvětlili si i rozdíl mezi hlubinným a povrchovým způsobem těžby uhlí. Lektorka jim vysvětlila technologii těžby v dole, průběh a realizaci dalších úkonů souvisejících s těžbou a následnou rekultivací.

seminářePo přestávce v druhé části se seminář věnoval tématu Rekultivace. Část teoretickou záhy vystřídaly aktivity. Nejvíce času zabraly studentům návrhy vlastních rekultivačních projektů v různých typech krajin spojené s prezentací a obhajobou zpracovaných návrhů před spolužáky, pedagogy a lektorkami. Některé návrhy byly opravdu zajímavé a reálné, jiné spíše podléhaly velké fantazii a jejich proveditelnost byla z hlediska ekonomického, a především z hlediska životního prostředí zcela nereálná.

Během semináře některé aktivnější žáky zajímalo, např. jaká je pořizovací cena velkých těžebních strojů, co jsou to limity těžby nebo které domy by se daly umístit do zrekultivovaného území. Lektorka se snažila, aby získané informace ze semináře byly pro žáky přínosné a mohli je využít i v jiných předmětech, jako je např. chemie, přírodopis, dějepis či zeměpis nebo do následného studia na středních školách.

„Co dýcháme?“
seminářeDne 14. 9. 2017 se ekocentrum opět vypravilo za žáky z 8. a 9. tříd, tentokrát se seminářem „Co dýcháme?“. V jeho průběhu se žáci i jejich pedagogové dozvěděli více o atmosféře, složení vzduchu, znečišťujících látkách v ovzduší a jejich vlivu na zdraví člověka i ekosystémy, inverzi, smogu, rozptylových podmínkách, pochopili rozdíl mezi emisemi a imisemi, změřili si, jak dlouho vydrží bez vzduchu a pomocí přístroje Vitalograph zjistili svou vitální kapacitu plic.

Další část byla věnovaná znečišťujícím látkám v ovzduší, jejich přirozeným a antropogenním zdrojům. Žáky překvapilo, že mezi přírodní zdroje znečištění mohou patřit i pyly z rostlin, které dokáží alergického člověka velmi potrápit.

seminářeS žáky pak lektorka probírala globální, regionální a lokální problémy ovzduší. Většinou skoro všichni přišli na to, co ovzduší trápí na globální (globální oteplování a ozonová díra) a regionální úrovni (inverze, smog a následné vyhlašování smogových situací). Problém jim však činilo přijít na lokální problémy v ovzduší, do této kategorie patří světelné a hlukové znečištění. U světelného znečištění si ukázali, jaký by měl být správný osvit pouličních lamp a jakým způsobem působí světlo v noci na lidský organismus i na živočichy. Hlukové znečištění a především měření hluku za pomoci hlukoměru patřilo mezi velmi oblíbenou aktivitu. Lektorka, se společně se žáky, snažila o simulaci hlučnosti ve třídě během přestávky, šeptání, reprodukovaná rocková hudba a ticho. Na konci semináře si žáci vyplnili pracovní listy a poté si je společně s lektorkou zkontrolovali.

seminářeSemináře byly finančně podpořeny městem Bílina.

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf