Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině

17. října 2017

seminářeLektorky z Ekologického centra Most pro Krušnohoří se opět vydaly s výukovými semináři do Bíliny, tentokráte byla jejich cílem ZŠ Aléská. Pro žáky bylo připraveno několik prezentací a aktivit, ale také např. pracovní listy, díky kterým měli možnost žáci získat řadu zajímavých informací. Během týdne od 9. do 13.10.2017 proběhlo celkem 7 seminářů, kterých se zúčastnilo 143 žáků.

„Cesta potravin“
seminářeSemináře Cesta potravin se zúčastnilo 9. 10. 2017 celkem 33 žáků z devátých tříd. Žáci se dozvěděli, proč potraviny cestují a čím, jak může být značena země původu potravin na obalech, jaké jsou typy hospodaření v ČR, jaké jsou dopady cestování potravin na životní prostředí a jak oni sami můžou zmírnit dopady na životní prostředí a na své zdraví při nákupu potravin a další zajímavé informace. Diskutovalo se také o míře soběstačnosti České republiky v obživě obyvatelstva, co by se mělo zlepšit a jakým způsobem může cestu potravin ovlivnit jedinec, obec, stát. Aby žáci jen neseděli a neposlouchali, museli se v průběhu semináře zapojit do různých aktivit, např. nakupovali potraviny a zkoušeli zjistit, odkud se k nám dováží, hledali zemi původu na potravinách a zjišťovali, jak se stravují rodiny z různých koutů světa.

„Co dýcháme?“
seminářeDruhý den 10. 10. 2017 proběhl seminář „Co dýcháme?“ Tohoto semináře se zúčastnili žáci osmých tříd v celkovém počtu 46. Zde se žáci dozvěděli více o atmosféře, složení vzduchu, znečišťujících látkách v ovzduší a jejich vlivu na zdraví člověka i ekosystémy, inverzi, smogu, rozptylových podmínkách, pochopili rozdíl mezi emisemi a imisemi, změřili si, jak dlouho vydrží bez vzduchu, pomocí přístroje Vitalograph zjistili svou vitální kapacitu plic. Seznámili se s vnějším a vnitřním prostředím a jeho rizikovými faktory, popsali společně s lektorem globální, regionální i lokální problémy ovzduší, diskutovali o vlivu světelného a hlukového znečištění na naše zdraví a biorytmus rostlin a zvířat a pomocí hlukoměru si změřili hlukovou úroveň jednotlivých aktivit ve třídě (ticho, šepot, hovor, disco atd.)

„Staň se farmářem“
seminářeSeminářů „Staň se farmářem“ se v termínu od 12. do 13. 10. 2017 zúčastnilo 64 žáků ze všech třetích tříd. Semináře byly připraveny naučnou a hravou formou tak, aby děti názorně viděly různé druhy obilí, klasy kukuřice, poznaly rozdíl mezi senem a slámou, dle shlédnutého videa se učily rozeznávat druhy zemědělských strojů. Dále museli žáci rozpoznat různé druhy zvířat a přiřadit k sobě jednotlivé zvířecí rodiny. Zároveň si připomněli, jaká je potrava zvířat, kde je chováme a následně jaký užitek z nich máme.

seminářeDěti si veškeré produkty zemědělství mohly osahat i očichat, např. jednotlivá zrna řepky, pšenice, ječmene, slunečnice, hořčice a kukuřice, ale i seno a slámu. Děti naslouchaly obsahu seminářů a zapojily se s chutí do veškerých aktivit, které pro ně byly připraveny. Na konci semináře všichni účastníci obdrželi na památku diplom farmáře, kde měli sepsané vše, co se naučili.

Věříme, že semináře byly pro žáky i jejich pedagogy přínosné a nabyté znalosti a poznatky využijí ve škole i v každodenním životě.

seminářeSemináře byly finančně podpořeny městem Bílina.

Ing. Hana Matějková a Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf