Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 13.8.2020, 11:00
Dnes tj. 13.08.2020 přibližně od 11:00 proběhnou na nové kotelně EJ tlakové zkoušky spalinových cest, které budou doprovázeny kouřovými efekty na komínu nové kotelny, za které se předem omlouváme.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 13.8.2020, 07:15
Spalování části produkce vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Zhoršující se stav kompresoru 1392-K02/1.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 12.8.2020, 21:05
Od 21:05 do 21:45 spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Semináře pro mostecké základní školy

26. března 2018

seminářeDoprava je v současné době jedním z hlavních činitelů, který snižuje kvalitu životního prostředí. Seznámit žáky s touto problematikou se rozhodlo Ekologické centrum Most. Od 19. do 23. 3. 2018 probíhaly v mosteckém ekocentru semináře pro 5. a 6. třídy místních základních škol. Celkem proběhlo 10 seminářů, kterých se zúčastnilo 219 žáků.

seminářeLektorky dětem vysvětlily, co je to životní prostředí, doprava, za jakým účelem cestujeme a jaké dopravní prostředky k tomu můžeme použít včetně zjištění, která doprava je nejvíce (chůze, kolo) a nejméně ekologická (letadla). Děti se také dozvěděly, podle čeho nese Most svůj název a jakou dopravu ve městě máme, včetně zmínění výjimečnosti tramvajového spojení mezi městy Most a Litvínov. Připomněli jsme si, jak bezpečně cestovat na kole a důležitost reflexních prvků. Zaměřily jsme se i na vysvětlení putování ropy až do benzínových stanic. Žáci si uvědomili, že pro výstavbu silnic a dálnic je nutné vykácet kus lesa nebo zabrat louku či pole, kde dříve žili živočichové.

Dalším novým pojmem, který lektorky žákům osvětlily, byla ekologická stopa. Žákům bylo vysvětleno, co znamená nešetrná a šetrná dovolená, kterou měli následně i navrhnout. Součástí prezentace bylo i poznávání 12 zajímavých míst z Ústeckého kraje. Některá místa žáci poznali sami, jiná jim lektorky připomněly.

semináře Zajímavým zjištěním pro děti byla informace, že celková délka silnic v České republice je necelých 56 000 km a přesahuje tak obvod zeměkoule. Lektorky s dětmi hodně diskutovaly např. o tom, kam jezdí na dovolenou, kam by se rádi podívali, jaké jsou výhody a nevýhody cestování nebo jak často sami jezdí dopravními prostředky. Na konci byl žákům rozdán pracovní list, který si všichni následně zkontrolovali a zjistili tak zda dávali během semináře pozor, popřípadě si chyby opravili a připomněli předané informace.

semináře Lektorky s dětmi přečetli desatero udržitelného cestovního ruchu, a pověděli si, jak cestovat zodpovědně po České republice i v zahraničí. Pro děti bylo zajímavé zjištění, že je zákaz dovážet si přírodniny z cizích zemí, také nutnost nechat se před vycestováním do jiné země naočkovat proti tamním nemocem, či jak je důležité zjistit si před odjezdem do dané země pravidla společnosti a kultury, kterou chceme navštívit, jelikož co je běžné pro nás, nemusí být běžné v jiné zemi. Tento seminář působil na žáky nejen informativně, ale měl i preventivní funkci.

Semináře „Doprava a životní prostředí“ byly finančně podpořeny statutárním městem Most.logo

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf