Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 16.7.2019, 08:12
Zahájeno spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX B 201, najíždění reaktoru 6 na výrobně POX. Spalování bylo ukončeno dnes v 9:00 po zapojení reaktoru do výroby.

UNIPETROL RPA - 13.7.2019, 02:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP. Spalování bylo ukončeno dnes ve 2:50.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jak se stát farmářem

12. října 2016

Ozvěny EkofilmuStav půdy i hospodaření s ní se v Ústeckém kraji oproti minulým obdobím sice zlepšil, ale nikoliv natolik, že by nebylo nutné její stav nadále zlepšovat, její problémy řešit, na problémy upozorňovat a o stav půdy dále pečovat. Dnešní generace dětí ztrácí vztah k půdě, k přírodě, k místu, kde žije. Školou procházejí celé budoucí generace a na nich záleží, kam se bude život na Zemi ubírat. Žáky je potřeba oslovit a interaktivní formou jim připomenout význam půdy. Ve dnech od 4. až 7. října 2016 celkem 162 žáků 2. a 3. tříd ze čtyř základních škol z Mostu zavítalo do Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM), aby se díky novému výukovému program „Staň se farmářem“ stali farmáři.

staň se farmářemstaň se farmářemCílem nového výukového programu Staň se farmářem, který byl kolektivem ECM zpracován za finanční podpory statutárního města Mostu, je zvýšit povědomí žáků o důležitosti půdy, její ochrany a jejího udržitelného obhospodařování, připomenout význam půdy jako zdroje obživy. Seminář byl zpracován tak, aby byl vhodným doplňkem vyučovacích předmětů Prvouka či Přírodověda.

Školám na Mostecku bylo nabídnuto celkem 8 dvouhodinových bezplatných seminářů na konci měsíce srpna prostřednictvím elektronické pošty. Zájem o účast na semináři byl obrovský. Během několika dnů byly semináře obsazeny. Samotné lektorky ECM tak velký zájem překvapil.

Seminář „Staň se farmářem“ probíhal v učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. a to ve dnech od 4. až 7. října 2016 Denně se tak konaly po dohodě s pedagogy vždy dva semináře a to od 8:30 do 10:00 hod. a od 10:30 do 12:00 hod.

Proč seznamovat děti s farmařením?
Půda patří mezi nejdůležitější přírodní zdroje a hraje i klíčovou úlohu v zemědělství. Zdravá půda je základ pro růst a vývoj zdravých rostlin, živočichů i člověka. Historie i současnost ukazuje mnoho špatných příkladů neúměrného využívání půdy, které vede k chudobě, podvýživě a živelným pohromám. Na světě dnes žije 7 miliard lidí a očekává se, že do roku 2050 jejich počet vzroste na 9 miliard. V důsledku toho bude zásobování potravinami důležitější, než kdy předtím a zemědělci budou hrát významnou roli při dodávání potravin stále se zvětšujícímu počtu lidí.

staň se farmářemSeminář „Staň se farmářem“ byl pro žáky 2. a 3. tříd základních škol přípraven interaktivní a zábavnou formou tak, aby děti pouze neseděly a poslouchaly, ale aby si i hrály, zpívaly, tvořily a zamýšlely se. Lektorky pro děti vyzdobily učebnu a připravily plno názorných pomůcek, od klasů kukuřice a různých druhů obilí, obrázky dřívějších i moderních pomůcek farmáře, filmových ukázek práce na poli, až po oblečení správného farmáře. Děti si tak v rámci aktivit mohly přímo některé produkty zemědělství osahat i očichat, např. jednotlivá zrna řepky, pšenice, ječmene, slunečnice, hořčice, chmele a kukuřice, ale i seno a slámu. Dokonce byl dětem ukázán i hnůj, který si také mohly prohlédnout a odvážlivci i očuchat.

staň se farmářem Děti bavilo poznávání zvuků hospodářských zvířat či obrázků živočichů, žijících na poli, zaujalo je vytváření zvířecích rodin pomocí obrázků a názvů jednotlivých zvířátek. S obrázky rodin se dále pracovalo i v dalších aktivitách jako např. co zvířátka jedí a jaký užitek z nich máme. Seminář byl proložený písničkami, které se k farmaření vztahují jako např. Tři čuníci nebo Old MacDonald farmu měl.

Co všechno se děti naučily?
PRÁCE FARMÁŘE
Patří mezi fyzicky náročné práce, které nejsou pro každého. Práce na farmě zahrnuje práci se zvířaty nebo péči o rostliny. Farmář také obsluhuje stroje, které mu pomáhají obdělávat půdu. Farmy mohou být smíšené, mléčné, koňské, ovčí, zahradnické... Farmář brzy vstává, vymění zvířatům podestýlku, připraví krmení, podojí a má spoustu další práce. Musí připravit třeba seno na zimu.

FARMA
Je místo, kde se chovají hospodářská zvířata, jako je skot, ovce, prasata a drůbež a pěstují plodiny, k nimž patří obiloviny, ovoce, zelenina. Na farmě potřebuje farmář v první řadě půdu a vodu, stroje (jako traktor, kombajn, atd), stavby – stodola, další pracovníky.

PĚSTOVÁNÍ
Nejčastěji pěstovanými plodinami jsou obiloviny, zejména pše¬nice, následují je olejniny, hlavně řepka, a dále ostatní plodiny. Ačkoliv plochy chmelu již nevídáme tak často jako dříve, patří stále Česká republika ke světovým pěstitelům této plodiny.

DOMÁCÍ HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Jsou zvířata, která lidé chovají pro užitek (kráva, koza, ovce, prase, slepice, krůta, králík, kachna, husa...).

UŽITEK Z HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A Z ROSTLIN
Chováme je nejčastěji pro maso, mléko, vajíčka, sádlo, kůži, peří. Rostliny pěstujeme a přímo obiloviny pro výrobu mouky, ze které dále vyrábíme další potraviny. Ovoce a zelenina nám může sloužit pro výrobu zavařenin, marmelád, džusů atd.

DŮLEŽITOST ZEMĚDĚLCE PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ POTRAVIN
Zemědělce potřebujeme, aby pěstovali a chovali zvířata, ze kterých pak vyrábíme jednotlivé potraviny, které jsou důležité, aby člověk mohl žít, měl zdroj živin, vitamínů atd. Je nutné si uvědomit, že ne všude ve světě mají lidé dostatek potravin a hodně jich trpí hlady. Proto bychom si měli vážit toho, že potraviny v naší zemi máme a snažit se s nimi neplýtvat.

Seminářů se zúčastnilo celkem 162 žáků ze čtyř základních škol: 18. ZŠ Most Okružní, 4. ZŠ Václava Kalicha Most, 1. ZŠ Svážná Most a Soukromá základní škola OPTIMA s.r.o. Během seminářů bylo zajímavé děti poslouchat, jaké ony samy mají zkušenosti či zážitky s farmařením, dokonce některé děti mají i příbuzné, kteří sami farmaří. Během jednotlivých aktivit se dětem dařilo, jen občas lektorky dětem napověděly např. že sele není mládě od kravičky a telátko mládě od prasátka. Jinak děti byly velmi šikovné a během semináře aktivní. Na konci semináře všichni účastníci dostali na památku diplom farmáře, kde měli sepsané vše co se naučili. O tom, že seminář Staň se farmářem se líbil žákům i dospělým – pedagogům, svědčí pochvalné komentáře na prezenčních listinách z jednotlivých seminářů.

Máte-li zájem o tento nebo jiný z našich seminářů, kontaktujte Ekologické centrum Most pro Krušnohoří na e-mailové adrese: ecmost(zavináč)vuhu(tecka)cz, na bezplatném telefonu 800 195 342 nebo se přijďte osobně domluvit do kanceláře ECM v budově Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., tř. Budovatelů 2830/3, Most.

logoIng. Hana Svašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Tvorbu a realizaci seminářů finančně podpořilo statutární město Most, číslo smlouvy 231/27/2016.Články a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf