Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Lektorky ECM učily v Hostomicích

24. listopadu 2017

seminářeVe dnech 20. a 21. listopadu navštívily lektorky Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) základní školu Čestmíra Císaře v Hostomicích, kde odučily celkem osm seminářů. Celkem 139 žáků se zúčastnilo seminářů s názvem Staň se farmářem, Cesta potravin a Doprava a životní prostředí.

Seminář "Staň se farmářem"

seminářeSemináře „Staň se farmářem“ se v prvním termínu zúčastnily dvě třídy 2. ročníku a ve druhém termínu dvě třídy 3. ročníku, celkově se jednalo o 60 žáků. Žáci se v průběhu semináře dozvěděli o tom, jak takový farmář vypadá, co vše potřebuje pro svou práci, jak se stará o rostliny a zvířátka a celkově, že práce farmáře není vůbec jednoduchá. Během semináře se žákům nejvíce líbily názorné pomůcky, které si mohli osahat a očichat jako např. jednotlivá zrna řepky, pšenice, ječmene, slunečnice, hořčice, chmele a kukuřice, ale i seno a slámu.

Seminář "Cesta potravin"

semináře Dva semináře "Cesta potravin" absolvovalo celkem 36 žáků z 8. a 9. tříd. Žáci se v semináři dozvěděli, proč potraviny cestují a čím a jak může být značena země původu potravin na obalech, jaké jsou typy hospodaření v ČR. Jaké jsou dopady cestování potravin na životní prostředí a jak oni sami je můžou zmírnit a ovlivnit své zdraví při nákupu potravin a další zajímavé informace. Diskutovalo se také o míře soběstačnosti České republiky v obživě obyvatelstva, co by se mělo zlepšit a jakým způsobem může cestu potravin ovlivnit jedinec, obec a stát.

Seminář "Doprava a životní prostředí"

seminářeDvou seminářů "Doprava a životní prostředí" se zúčastnilo 43 žáků z 8. a 6. tříd. Tento seminář je hodně o diskuzi, např. s jakou dopravou se žáci kdy setkali, kam a jak cestují, zda jezdí na kole a nosí ochranné pomůcky, zda mají správně vybavené kolo a dodržují bezpečnostní pravidla na přechodech. Lektorky se snažily děti nasměrovat co to vůbec je životní prostředí. Jaké jsou jednotlivé typy dopravních prostředků včetně zjištění, která doprava je nejvíce (chůze, kolo) a nejméně ekologická (letadla). Lektorky vysvětlily rozdíly mezi fosilními a alternativními palivy, zaměřily se i na vysvětlení putování ropy až do benzínových stanic. Žáci se dozvěděli, např. že celková délka silnic v České republice je necelých 56 000 km a přesahuje tak obvod zeměkoule.

seminářeNa konci byl žákům rozdán pracovní list, který si všichni následně zkontrolovali a zjistili, zda dávali během semináře pozor, popřípadě si chyby opravili a zapamatovali předané informace.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf