Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají

15. května 2017

seminářKdo je farmář? Co vůbec dělá? Potřebujeme farmáře? Jaké je složení vzduchu? Jaký vliv mají látky v ovzduší na lidské zdraví? Na tyto a další otázky hledali odpovědi žáci ZŠ Osek v rámci výukových seminářů „Staň se farmářem“ a „Co dýcháme?“ se kterými za nimi přijelo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří. Jejich cílem bylo interaktivní formou připomenout žákům význam půdy a ovzduší pro každého jednotlivce. Celkem 9 seminářů, které probíhaly od 11. do 12. 5. 2017, se zúčastnilo 176 žáků, z toho 102 ze 2. a 3. tříd a 74 žáků z 8. a 9. tříd.

Semináře „Staň se farmářem“
Cílem výukového semináře „Staň se farmářem“ je zvýšit povědomí žáků o důležitosti půdy, její ochrany, udržitelného obhospodařování a připomenout význam půdy jako zdroje obživy. Seminář je zpracován tak, aby byl vhodným doplňkem vyučovacích předmětů Prvouka či Přírodověda.

seminářSemináře „Staň se farmářem“ probíhaly na ZŠ Osek, konkrétně v budově v Nelsonské ulici, kde je umístěn I. stupeň školy; a to od 11. do 12. května 2017. První den proběhly tři semináře, a to od 8:00, 10:00 hod. a 12:00 hod., kterých se zúčastnily dva 2. ročníky a jeden 3. ročník. Druhý den probíhaly semináře od 8:00 a 10:00 hod., zúčastnily se jej dva 3. ročníky.

seminářSemináře „Staň se farmářem“ byly pro žáky 2. a 3. tříd základních škol připraveny interaktivní a zábavnou formou tak, aby děti pouze neseděly a poslouchaly, ale aby si i hrály, tvořily a zamýšlely se. Lektorky pro děti připravily plno názorných pomůcek, od klasů kukuřice a různých druhů obilí, obrázky dřívějších i moderních pomůcek farmáře až po filmové ukázky práce na poli. Děti si tak v rámci aktivit mohly přímo některé produkty zemědělství osahat i očichat, např. jednotlivá zrna řepky, pšenice, ječmene, slunečnice, hořčice a kukuřice, ale i seno a slámu. Dokonce byl dětem ukázán i hnůj, který si také mohly prohlédnout a odvážlivci i očichat.

seminářDěti bavilo poznávání zvuků hospodářských zvířat či obrázků živočichů, žijících na poli, zaujalo je vytváření zvířecích rodin pomocí obrázků a názvů jednotlivých zvířátek. S obrázky rodin se dále pracovalo i v dalších aktivitách jako např. co zvířátka jedí a jaký užitek z nich máme.

Seminářů se zúčastnilo celkem 102 žáků z 2. a 3. ročníků školy. Během seminářů bylo zajímavé děti poslouchat, jaké ony samy mají zkušenosti či zážitky s farmařením. V průběhu jednotlivých aktivit se dětem dařilo, jen občas lektorky dětem napověděly, např. že sele není mládě od kravičky a telátko mládě od prasátka. Jinak děti byly šikovné a během semináře aktivní. Na konci semináře všichni účastníci obdrželi na památku diplom farmáře, kde měli sepsané vše, co se naučili.

Semináře „Co dýcháme?“
Ekologické centrum přijelo do města Osek se dvěma semináři; tím druhým byl výukový seminář s názvem „Co dýcháme?“, který je určený pro starší žáky, probíhal tedy proto v Hrdlovské ulici, kde sídlí II. stupeň.

seminářV průběhu semináře „Co dýcháme?“ se žáci i jejich pedagogové dozvěděli více o atmosféře, složení vzduchu, znečišťujících látkách v ovzduší a jejich vlivu na zdraví člověka i ekosystémy, inverzi, smogu, rozptylových podmínkách, pochopili rozdíl mezi emisemi a imisemi, změřili si, jak dlouho vydrží bez vzduchu, pomocí přístroje Vitalograph zjistili svou vitální kapacitu plic a spočítali si, jak velký objem vzduchu vdechnou za 24 hodin do svých plic.

Seznámili se s vnějším a vnitřním prostředím a jeho rizikovými faktory, popsali společně s lektorem globální, regionální i lokální problémy ovzduší, diskutovali o vlivu světelného a hlukového znečištění na naše zdraví a biorytmus rostlin a zvířat a pomocí hlukoměru si změřili hlukovou úroveň jednotlivých aktivit ve třídě (ticho, šepot, hovor, disco atd.)

seminář Zda žáci a studenti pozorně pracovali a poslouchali, si lektorka ověřila pomocí pracovních listů, které si každý samostatně na konci semináře vyplnil a které s nimi lektorka společně zkontrolovala. Na rozloučenou obdržela každá třída od lektorky VZDUCHOTERO, které vypracoval kolektiv Ekologického centra Most pro Krušnohoří a které dává návod, jak přispět osobně ke zlepšení kvality ovzduší.

Seminářů „Co dýcháme?“ se zúčastnilo celkem 74 žáků z 8. a 9. ročníků školy. Žáci byli velmi vnímaví a aktivní, měli znalosti, na které lektorka mohla navazovat při výuce semináře i při diskusi o problémech ovzduší Ústeckého kraje.

Máte-li zájem o tento nebo jiný z našich seminářů, kontaktujte Ekologické centrum Most pro Krušnohoří na e-mailové adrese: ecmost(zavináč)vuhu(tecka)cz, na bezplatném telefonu 800 195 342 nebo se přijďte osobně domluvit do kanceláře ECM v budově Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., tř. Budovatelů 2830/3, Most.

logoMartina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECM

Semináře v ZŠ Osek byly realizovány za finanční podpory města Osek.Články a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf