Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 18.5.2019, 12:12
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odtlakování tanku H01e na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Semináře na Základní škole v Oseku

20. října 2017

seminářeTentokrát se lektorky vydaly na ZŠ Osek se semináři Cesta potravin a novým tématem Doprava a životní prostředí. Celkem proběhlo 9 seminářů, díky kterým se mohli žáci dozvědět spoustu nových informací. Všechny hodiny byly doplněny o zajímavé informace a aktivity pro děti.

Seminář Cesta potravin

seminářeSemináře se zúčastnilo celkem 77 žáků z 8. a 9. tříd, ve dnech 16. – 17. 10. Nejprve se žáci dozvěděli, odkud k nám cestují potraviny, které každý den vidí a nakupují v obchodech a také proč vlastně musí urazit mnohdy i tisíce kilometrů. Zároveň si uvědomili, jak doprava a pěstování potravin ovlivňuje i životní prostředí (kácení pralesů, znečišťování ovzduší) a jakým způsobem se k nám vlastně potraviny přepravují. Byl jim vysvětlen rozdíl mezi klasickým (konvenčním) a ekologickým zemědělstvím. Ukázkou cestování potravin byla žákům cesta banánu, při které zjistili, jak jsou banány chemicky ošetřovány, jak dlouho a za jakých podmínek se k nám přepravují.

seminářePrvním úkolem, který žáci dostali, bylo určit zemi původu z předložených potravin (marmeláda, džus, toustový chléb, hrách, kakao, kozí mléko, čokoládové tyčinky atd.). Sami tak zjistili, že tuto informaci není vždy jednoduché najít a že ne vždy se tento údaj dá jednoznačně určit, například je na obalu označen jen distributor, nebo je napsáno, že potravina pochází ze zemí mimo EU. Dalším z témat byla i soběstačnost České republiky v obživě obyvatelstva, co by se mělo zlepšit a jakým způsobem může cestu potravin ovlivnit jedinec, obec, stát. Žáci si uvědomili možnosti nákupu potravin na farmářských trzích či přes regionální zemědělce. Lektorky s žáky diskutovaly na téma druhů obalů, četnosti přebalování potravin na jejich cestě k zákazníkovi a vlivu balení potravin na životní prostředí.

Jednou z připravených aktivit bylo i značení potravin, kdy skupina žáků měla k používaným značkám (Klasa, BIO, FAIRTRADE…) přiřadit vysvětlující popis. Při aktivitě „Týdenní stravování rodin“, lektorky žákům rozdaly fotografie rodin z různých zemí celého světa. Na fotografiích byly znázorněny potraviny, které každá rodina zkonzumuje za týden. Žáci měli uhádnout, z jaké země pochází a zda si myslí, že se stravují zdravě či nezdravě.

Nový seminář Doprava a životní prostředí

seminářeS novým tématem Doprava a životní prostředí se vydaly lektorky ve dnech 18. - 19. 10. 2017 do 5. a 6. tříd, ve kterých proběhlo celkem 5 seminářů, kterých se zúčastnilo 107 žáků.

Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2017 „Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu“ s cílem upozornit na nutnost ekologicky šetrného cestování, na základě toho vznikl nový seminář. Na začátku semináře bylo žákům vysvětleno, co je to životní prostředí, doprava a cestování, byly představeny jednotlivé typy dopravních prostředků včetně zjištění, která doprava je nejvíce (chůze, kolo) a nejméně ekologická (letadla).

seminářeLektorky vysvětlily rozdíly mezi fosilními a alternativními palivy, zaměřily se i na vysvětlení putování ropy až do benzínových stanic. Žáci se dozvěděli např. že celková délka silnic v České republice je necelých 56 000 km a přesahuje tak obvod zeměkoule. Žáci si uvědomili, že pro výstavbu silnic a dálnic je nutné vykácet kus lesa, zabrat louku nebo pole, kde dříve žili živočichové. Žákům bylo vysvětleno, co znamená udržitelně cestovat, tedy chránit a šetřit naše životní prostředí. Uvědomili si tak, jak je důležité uchovat kulturní památky pro příští generace a co to znamená nešetrná a šetrná dovolená, kterou měli následně i navrhnout. Součástí prezentace bylo i poznávání 12 památek UNESCO v České republice, kdy žáci měli za úkol dle přehrávaných fotografií určit, o jaká města se jedná. S tím měla spousta z nich problémy, úspěšní v této aktivitě byli ti, kteří často cestují s rodiči po České republice.

seminářeLektorky s dětmi hodně diskutovaly např. o tom, kam jezdí na dovolenou, kam by se rádi podívali, zda jezdí na kole a nosí ochranné pomůcky, zda mají správně vybavené kolo, a dodržují bezpečnostní pravidla na přechodech. Na konci byl žákům rozdán pracovní list, který si všichni následně zkontrolovali a zjistili tak zda dávali během semináře pozor, popřípadě si chyby opravili a zapamatovali předané informace. Tento seminář působil na žáky nejen informativně, ale měl i preventivní funkci.

Semináře „Cesta potravin“ a „Doprava a životní prostředí“ byly finančně podpořeny městem Osek. logo

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf