Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 16.7.2019, 08:12
Zahájeno spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX B 201, najíždění reaktoru 6 na výrobně POX. Spalování bylo ukončeno dnes v 9:00 po zapojení reaktoru do výroby.

UNIPETROL RPA - 13.7.2019, 02:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP. Spalování bylo ukončeno dnes ve 2:50.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

1. července 2016

semináře Cesta potravinLektorky Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) připravily za finanční podpory statutárního města Most pro žáky a studenty, v rámci projektu Brána ekologie otevřená aneb Půda, seminář s názvem Cesta potravin. Od 23. května do 28. června 2016 proběhlo celkem dvanáct bezplatných seminářů, kterých se zúčastnilo 197 žáků a studentů. Cílem seminářů bylo upozornit na souvislosti mezi transportem potravin, životním prostředím a zdravím.

Rok luštěnin
Rok 2015 vyhlásila Organizace spojených národů (OSN) „Mezinárodním rokem půdy“ s cílem upozornit na význam půdy jako zdroje obživy a na špatné hospodaření s ní. Rok 2016 OSN vyhlásila „Mezinárodním rokem luštěnin“. Luštěniny jsou výživově hodnotné a mohou pomoci řešit problémy, jak s nedostatkem potravin v zemích třetího světa, tak i problémy s nadváhou v blahobytných zemích.

Aktuální téma
ECM v roce 2016 pokračuje v projektu Brána ekologie otevřená tématem PŮDA (rok 2013 – VODA, rok 2015 – OVZDUŠÍ) a připravilo v návaznosti na výše uvedená témata zcela nový seminář s názvem „Cesta potravin“.

Proč potraviny cestují?
semináře Cesta potravinPotraviny, které každý den vidíme a nakupujeme v obchodech, k nám nacestují někdy i tisíce kilometrů. Proč potraviny cestují z jednoho konce světa na druhý? To byla první otázka, kterou lektorky položily žákům v úvodu semináře. Po diskusi žákům vysvětlily všechny aspekty, které s touto otázkou souvisí, mimo jiné jaké dopady na životní prostředí mají jednotlivé způsoby dopravy potravin. Asi nejpřekvapivější bylo pro žáky zjištění, že největší vliv na znečištění životního prostředí má lodní doprava. Emise znečišťujících látek a skleníkových plynů z námořní dopravy v uplynulých dvou dekádách v celosvětovém měřítku rostly a přispívají tak ke zhoršené kvalitě ovzduší i změně klimatu. Námořní doprava patří k nejméně regulovaným sektorům, pokud jde o její vliv na životní prostředí. Naopak dopravou, která má na životní prostředí nejmenší vliv, je doprava železniční.

Konvenční versus ekologické zemědělství
Žáci se dozvěděli o způsobech zemědělství ve světě, které závisí především na klimatických podmínkách, kvalitě půdy, vodě a také na vyspělosti jednotlivých zemí. Lektorky diskutovaly se žáky o způsobech zemědělství v České republice a vysvětlily jim rozdíl mezi běžným (konvenčním) a ekologickým způsobem zemědělství. Na mapě žáci viděli, co a v jakých oblastech se v České republice pěstuje. K cestování potravin patří neodmyslitelně i doprava. Žáci například tipovali, jak dlouho trvá cesta lodí z Číny do Evropy, odkud se dováží např. ovoce nebo který přístav je v Evropě největší.

Jak žáci nakupovali…
semináře Cesta potravinKaždý žák dostal svůj pracovní list, který mu byl nápomocen při různých aktivitách. Jednou z nich byl „nákup potravin", kdy si skupina žáků vybírala nejdříve z připravené škály symbolů potravin potraviny (ovoce, zeleninu, oříšky, maso atd.), o kterých si myslí, že se do České republiky dováží a poté určovali, z které země „nakoupené“ potraviny byly přivezeny. Z nabízených potravin vybírali i ty potraviny, o kterých si myslí, že je Česká republika naopak vyváží. U velkoformátové mapy světa si společně s lektorkami ověřili výsledky svých tipů. Často se nestačili divit - jahody z Egypta, meruňky z Itálie nebo rozinky z Íránu.

semináře Cesta potravinPřesvědčit o zemi původu se mohli poté při opravdovém nakupování, kdy byly pro žáky připraveny reálné potraviny. ECM nakoupilo pro tento účel cca 30 druhů potravin (marmelády, džusy, bylinky, chleba, zázvor, hrách, čaj, rýže, kozí mléko, čokoládové tyčinky atd.) a žáci na obalech hledali právě zemi jejich původu. Sami zjistili, že tuto informaci není vždy jednoduché najít a že ne vždy se tento údaj dá jednoznačně určit, například je na obalu označen jen distributor, nebo je napsáno, že potravina pochází ze zemí mimo EU. Těžko si potom člověk může zjistit zemi původu, z které jednotlivé potraviny pochází.

Zajímavým tématem byla úprava ovoce a zeleniny pro dálkový transport, řízené dozrávání předčasně sesbíraného ovoce a především balení potravin.

Obaly jsou odpady
semináře Cesta potravinLektorky s žáky diskutovaly na téma druhů obalů, četnosti přebalování potravin na jejich cestě k zákazníkovi a vlivu balení potravin na životní prostředí. Obaly mají na životní prostředí několik dopadů; z hlediska spotřeby suroviny, vody, energie na jejich výrobu, produkce znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy při výrobě a značné množství odpadu, který není vždy tříděn a recyklován, po jejich použití.

Proč a jak se značí ekopotraviny
Označovat výrobek, jenž poškozuje životní prostředí méně než jiné výrobky ve stejné kategorii, začalo být populární na přelomu
60. a 70. let 20. století, kdy se zvedla vlna veřejného zájmu o stav životního prostředí. Mezi spotřebiteli měly takto označené výrobky úspěch.

semináře Cesta potravinÚměrně tomu se však začal zvyšovat počet výrobků, jež firmy vydávaly za ekologicky šetrnější, aniž by s nimi bylo nějaké skutečné snížení negativního dopadu na životní prostředí spojeno. Proto vznikla potřeba zavést důvěryhodný způsob označování produktů, který díky nezávislé kontrole třetí stranou zajistí, že označené produkty ekologicky šetrnější prokazatelně jsou, a to v celém jejich životním cyklu (od těžby surovin přes výrobu a použití výrobku až po jeho konečné odstranění v podobě odpadu). Při aktivitě „Značení potravin“, skupiny žáků měly k běžně používaným značkám (Klasa, BIO, FAIRTRADE,…) přiřadit vysvětlující popis. Následně jim pak byl vysvětlen cíl označování potravin a postup, podmínky získání takové značky. Žáci se tak seznámili např. s prvním certifikačním programem ekoznačení, který byl zahájen ve Spolkové republice Německo v roce 1978 ekoznačkou Modrý anděl, systémem ekoznačení Evropské unie - Ekoznačky EU (známé rovněž jako Květina/The Flower) i Národním programem označování ekologicky šetrných výrobků a služeb - Ekologicky šetrný výrobek.

Jak se stravují rodiny ve světě
semináře Cesta potravinNejoblíbenější a aktivitou bylo „Týdenní stravování rodin“, kde lektorky žákům rozdali fotografie rodin z různých zemí celého světa. Na stole před členy rodin, ale i kolem nich, byly vyloženy všechny potraviny, které rodina zkonzumuje během jediného týdne. Žáci měli uhádnout, z jaké země rodina pochází a zda si myslí, že se rodina stravuje zdravě či nezdravě a co by měla zlepšit. Poté se žáci seznámili s výší nákladů každé rodiny na týdenní stravování. Na závěr mohli porovnat, jaké náklady vynakládají rodiny ve světě a jak se lidé ve světě stravují. Zatímco v některých zemích umírají hladem, ve vyspělých zemích je blahobyt a s jídlem se mnohdy plýtvá.

Diskutovalo se také o míře soběstačnosti České republiky v obživě obyvatelstva, co by se mělo zlepšit a jakým způsobem může cestu potravin ovlivnit jedinec, obec, stát. V závěru semináře obdrželi žáci informace, kde je možné nakoupit farmářské potraviny, bio produkty či regionální potraviny.

Seminářů se zúčastnilo celkem 197 žáků a studentů z Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě, 11. Základní školy v Mostě a Základní školy a Střední školy, Most, Jana Palacha.

Máte-li zájem o tento nebo jiný z našich seminářů, kontaktujte Ekologické centrum Most pro Krušnohoří na e-mailové adrese ecmost(zavináč)vuhu(tečka)cz nebo na bezplatném telefonu 800 195 342 či se přijďte osobně domluvit do kanceláře ECM v budově Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., tř. Budovatelů 2830/3, Most.

logoIng. Hana Svašková, Kateřina Chabrová, DiS.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf