Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku

21. října 2014

© archiv ECMV září jsme vás na webových stránkách Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) informovali o projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ (registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0005), do nějž se ECM zapojilo hned ve třech oblastech: OVZDUŠÍ, CHEMIE a TĚŽBA. První exkurze na téma OVZDUŠÍ se dne 17. 10. 2014 zúčastnilo 42 žáků vybraných ze 7. až 9. třídy Základní školy J. E. Purkyně v Libochovicích. Obavy lektorek ECM z tak velkého počtu účastníků exkurze však úžasní žáci i s jejich učitelkami rychle rozptýlily.

© archiv ECMExkurze byla rozdělena do 2 částí. První část exkurze se odehrála v učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. (VÚHU a.s.) V úvodu byli účastníci seznámeni s posláním a činností ECM, zejména se způsobem získávání dat z monitorovacích stanic Českého hydrometeorologického ústavu, Státního zdravotního ústavu a Českých energetických závodů, a možnostmi jejich využívání a zpracovávání. Dozvěděli se také informace o napojení ekocentra na dispečinky průmyslových podniků a předávání aktuálních zpráv při nestandardních událostech v průmyslu mezi samotnými podniky a ECM a následně mezi ECM a veřejností, získali rovněž povědomí o činnosti ekocentra nejen z hlediska poskytování informací veřejnosti o ovzduší, ale také o jeho běžné ekoporadenské činnosti.

© archiv ECM Poté přišel na řadu seminář na téma „CO DÝCHÁME?“, který byl v letošním roce zcela nově zpracován za finanční podpory Ústeckého kraje. Jak je patrné z názvu semináře, zabývá se základními otázkami týkajícími se složení vzduchu, škodlivin v ovzduší a zdrojům, z nichž znečištění pochází. Nechybí část věnovaná vlivu znečištěného ovzduší na zdraví lidí i na přírodu, a možnostem, jak kvalitu ovzduší zlepšovat a eliminovat dopady našeho chování na jeho znečišťování. Zapojením do různých aktivit si žáci zábavnou formou vyzkoušeli, jaký objem mají jejich plíce, jak dlouho vydrží bez dechu, kolik decibelů musí jejich sluch vydržet na diskotéce, o přestávce nebo při hodině zpěvu.

© archiv ECM Vzhledem k tomu, že záměrem projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ je kromě jiného také propagace, podpora a zkvalitnění vzdělávání žáků v návaznosti na aktuální požadavky potencionálních zaměstnavatelů a jejich motivace ke studiu a profesní volbě směrem k technickým a přírodovědně zaměřeným oborům, věnovala se 2. část exkurze praktickým ukázkám a zkušenostem z oblasti měření imisí, a to ve spolupráci s odbornými pracovníky VÚHU a.s., odboru Laboratoří imisních a emisních měření (LIEM). Žáci byli rozděleni do 5 skupin, které se postupně prostřídaly na 5 různě zaměřených stanovištích.

© archiv ECMVelice atraktivní bylo stanoviště č. 1, kterým byl měřicí vůz HORIBA – mobilní systém kontinuálního měření imisního zatížení. Zde žáci na vlastní oči viděli měřicí přístroje a analyzátory, způsob měření i práci technika, jenž mobilní vůz obsluhuje a zajišťuje jeho provoz. U dalších jednotlivých stanovišť se žáci mohli dozvědět informace o tzv. pasivním měření, o principech měření imisí a síti monitorovacích stanic České republiky, dozvěděli se zajímavé informace z měření ovzduší v okolí Mosteckého jezera a jeho vlivu na ovzduší v regionu. Vyzkoušeli si i hru s přiřazováním obrázků na téma znečištění vnějšího ovzduší, která byla reciprokou aktivitou k přiřazování správných obrázků u vnitřního ovzduší, jež proběhla během semináře v učebně.

Závěr celé exkurze proběhl opět v učebně. Závěrečná čilá diskuze lektorky nepřekvapila, neboť zúčastnění žáci komunikovali a diskutovali s nadšením od samého začátku programu. Nic víc a nic lepšího, než takovéhle aktivní a vnímavé posluchače a spoluhráče, si žádný lektor ani pedagog nemůže přát.

Průběh semináře můžete shlédnout v naší fotogalerii.

© archiv ECM

Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf