Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 16.7.2019, 08:12
Zahájeno spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX B 201, najíždění reaktoru 6 na výrobně POX. Spalování bylo ukončeno dnes v 9:00 po zapojení reaktoru do výroby.

UNIPETROL RPA - 13.7.2019, 02:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP. Spalování bylo ukončeno dnes ve 2:50.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo

5. května 2016

seminářV úterý 3. května 2016 proběhly v učebně VÚHU a.s. semináře pro studenty Podkrušnohorského gymnázia v Mostě. Dvou seminářů s názvem „Co dýcháme“ a „Chutně a zdravě, šetrně k životnímu prostředí“ se zúčastnilo celkem 59 studentů.

Studenti Podkrušnohorského gymnázia v Mostě se přišli do Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) seznámit jak s kvalitou ovzduší a znečišťujícími látkami, které mají vliv na jejich zdraví, tak i s tím, jak se zdravě stravovat a mít přitom ohled na životní prostředí.

Zdravě, chutně a šetrně k životnímu prostředí

seminářSeminář nazvaný Zdravě, chutně a šetrně k životnímu prostředí byl připraven lektorkami ECM s cílem upozornit na problematiku způsobu pěstování, výroby, úpravy a dopravy potravin, které téměř denně v supermarketech nakupujeme, jejich vlivu na zdraví člověka a také na životní rostředí. Studenti se dozvěděli o rozdílech mezi zemědělstvím konvenčním a ekologickým, co to jsou biopotraviny a jak se liší od ostatních potravin, o množství chemie v potravinách, která se přidává ve formě aditiv tzv. éček, účelu jejich přidávání a vlivu na zdraví, dále pak o uhlíkové a vodní stopě potravin, a také, jak o způsobech řešení problematiky zdravého stravování s ohledem na životní prostředí.

Co dýcháme

seminářV průběhu dalšího semináře „Co dýcháme“ se studenti i jejich pedagogové dozvěděli více o atmosféře, složení vzduchu, znečišťujících látkách v ovzduší a jejich vlivu na zdraví člověka i ekosystémy, inverzi, smogu, rozptylových podmínkách, pochopili rozdíl mezi emisemi a imisemi, změřili si, jak dlouho vydrží bez vzduchu, pomocí přístroje Vitalograph zjistili svou vitální kapacitu plic, spočítali si, jak velký objem vzduchu vdechnou za 24 hodin do svých plic.

Seznámili se s vnějším a vnitřním prostředím a jeho rizikovými faktory, popsali společně s lektorem globální, regionální i lokální problémy ovzduší, diskutovali o vlivu světelného a hlukového znečištění na naše zdraví a biorytmus rostlin a zvířat a pomocí hlukoměru si změřili hlukovou úroveň jednotlivých aktivit ve třídě (ticho, šepot, hovor, disco atd.).

Věříme, že oba semináře byly pro studenty i jejich pedagogy přínosné a nabyté znalosti a poznatky využijí ve škole i v každodenním životě.

Kateřina Chabrová, DiS., Ing. Hana Svašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf