Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2019, 02:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru D na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Dýmající chladicí věže

29. prosince 2008

chladící věže vypouštějí pouze čistou vodní páru MOST Ekologické centrum Most nabízí v novém roce pro žáky druhého stupně základních škol první a druhý ročník škol středních dva výukové programy. Velmi úspěšný seminář „Chemie a životní prostředí“ bude pokračovat i do konce školního roku 2008/2009 a doplní ho i další seminář „Zelené nakupování“, který je na založen na výukovém programu „Co je doma, to se počítá“, jenž byl v letech minulých také přednášen zaměstnanci Ekologického centra Most.

Seminář Chemie a životní prostředí si klade za cíl seznámit žáky a studenty s chemií z jiného úhlu pohledu než jak ji znají z učebního předmětu ve škole. Představuje chemii ve vazbě k životnímu prostředí.


Mostecko je oblastí, která je spjata s chemickým průmyslem. Mezi jeho obyvateli je však malé povědomí o procesech, které s touto výrobou souvisejí a z nichž některé mají menší či větší vliv na životní prostředí. Veřejnosti chybí především objektivní informace, velmi často se názory veřejnosti v tomto směru opírají o dlouho zažité mýty. Žáci a studenti se prostřednictvím výukového programu, seznámí s produkty chemického průmyslu, jejich využitím ve všech oblastech lidské činnosti a denní spotřeby a samozřejmě také vlivem chemického průmyslu a samotných produktů na životní prostředí a lidské zdraví.


Pro žáky 7. až 9. tříd základní školy je připravena tématika znečištění ovzduší a vody, značení obalů, toxických látek a problematika pachové zátěže a hluku. Střední školy se zaměří na posouzení životního cyklu výrobků, bromované zpomalovače hoření nebo éčka v potravinách. a teploty vzduchu v přízemní vrstvě ovzduší a napomáhají vzniku mlhy a v zimním období i k tvorbě námrazy. V kombinaci s vysokou prašností, kdy prachové částice působí jako kondenzační jádra, může docházet i ke zvýšeným srážkám.


Seminář Zelené nakupování se pak orientuje na značení výrobků a udržitelnou spotřebu. Žáci a studenti se prostřednictvím her dozvědí nejen o ekoznačce, ale také o uvědomělé spotřebě, životním cyklu výrobku a některých mýtech, které se ohledně ekologicky šetrných výrobků mohou šířit. Aktivity výukového programu rozvíjejí učení dovedností a řešení problémů, obhájení vlastního názoru, pochopení souvislostí mezi uvědomělou spotřebou a kvalitou životního prostředí a nutností osobní angažovanosti.


Jednotlivé aktivity je možné zapojit do výuky výtvarné výchovy, českého jazyka, zeměpisu, biologie, ekologie, zbožíznalství, občanské nauky atd... V závěru si děti nové poznatky vyzkouší v multimediální hře “Hokynář”, ve které využijí dotykové plátno, které je součástí vybavení učebny.


Oba výukové seminář trvají maximálně dvě hodiny a probíhají v multimediální učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, která je vybavena dotykovým multimediálním plátnem. Sazba za seminář je 25 korun za žáka na hodinu. Semináře je možno realizovat každý všední den vždy od 8:00 nebo od 11:00 hodin. Objednávat můžete telefonicky na telefonním čísle 476 208 706 nebo e-mailem na ecmost@vuhu.cz. V každé objednávce uvádějte počet žáků, třídu a školu, jméno a příjmení učitele, který bude přítomen po dobu výuky (a nese za žáky zodpovědnost) a telefonický kontakt, na který vás budeme informovat v případě změny nebo ověření termínu.


Po domluvení termínu prosím vyplňte objednávku, kterou si můžete stáhnout ZDE. Vyplněnou objednávku potvrzenou podpisem a razítkem školy přineste společně s potřebnou hotovostí na výukový program. Objednávka je podmínkou k vydání daňového dokladu na příjem hotovosti od naší účetní!!!

Letáček k výukovém semináři Chemie a životní prostředí a k semináři Zelené nakupování

Autor: Bc. Petr Kyncl

Články a tiskové zprávy z roku 2008


Dýmající chladící věže - 29.12.2008

jaký chemický koktejl vlastně dýcháme? - 26.11.2008

Ekocentrum je tu pro školy - 3.11.2008

Vysloužilých drobných elektrospotřebičů se můžete zbavit v ekocentru - 24.10.2008

Přežily z dob dinosaurů aneb zajímavé stromy v Mostě - 16.10.2008

Výtvarná soutěž: Poznej svého vetřelce - 14.10.2008

Podzimní inverze, mlha, nebo smog? - 6.10.2008

Jak je to s hlučností autodromu? - 19.9.2008

Planoucí pochodně brání úniku škodlivin do ovzduší - 25.8.2008

Co se děje v chemičce zjistíte v ekocentru - 31.7.2008

Borůvky - zdravá potravina z našich lesů - 21.7.2008

Ozón – neviditelné letní nebezpečí - 7.7.2008

Začíná letní sezóna – čas koupání - 10.6.2008

Ekocentrum nabízí při příležitosti Světového dne životního prostředí výukové programy - 4.6.2008

Hliník - kam ho "odstěhovat"? - 29.5.2008

Straky versus drobné ptactvo - 13.5.2008

Po elektrárenském popílku budou jezdit cyklisté a bruslaři - 24.4.2008

Jak na hmyz bez chemie? - 16.4.2008

Použité baterie do koše nepatří - 1.4.2008

Kupujte úsporné spotřebiče - 10.3.2008

V Mostě se třídí více odpadu - 29.2.2008

Čistota ve městě a psi - 12.2.2008

Přikrmováním můžete labutím i uškodit - 14.1.2008

Ekocentrum zve na výstavu "Svobodní jako ptáci". 8.1.2008

leaf