Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 9.7.2020, 20:59
V čase 20:50 ukončeno spalování plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 9.7.2020, 19:57
V čase 19:45 zahájeno spalování plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 9.7.2020, 19:47
V čase 19:45 zahájeno spalování sulfanu.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 8.7.2020
Na havarijní pochodni polyolefinů, jejíž provoz je povolen integrovaným povolením pro zařízení „Výroba polypropylenu a polyetylenu“ společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. byla zjištěna porucha na redukční klapce páry. Z důvodu této poruchy je omezeno prosazení redukované páry na havarijní pochodni (výduch V031). Při spalování většího množství uhlovodíků na havarijní pochodni se bohužel očekává vytváření doprovodného černého dýmu, za který se společnost předem omlouvá.
Nejbližší vhodný termín na odstavení rozvodu redukované páry a opravy klapky je začátkem září, kdy je plánováno odstavení výrobny PE2. Plánovaná odstávka výrobny PE2 bude 10 dní.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!

20. září 2013

altEkologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) nabízí školám realizaci výukových seminářů na téma „Chemie a životní prostředí“. Seminář je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Vzhledem k finanční podpoře společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. bude celkem 5 seminářů pro účastníky realizováno zcela zdarma. Stačí se jen včas přihlásit.

Výukový program Chemie a životní prostředí patří k doposud nejfrekventovanějším výukovým programům ECM, který v prostorách Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí probíhá již od roku 2006 a je stále žádaný.

altCílem programu je seznámení žáků a studentů s chemií z jiného úhlu pohledu, než jak ji znají z učebního předmětu ve škole. Představuje chemii ve vazbě k životnímu prostředí, což je aktuální otázkou právě na Mostecku, které je s chemickým průmyslem neoddělitelně spojeno. Kromě seznámení s různými oblastmi chemických výrob je čas semináře věnován i diskuzi o procesech, které s touto výrobou souvisejí a z nichž některé mají menší či větší vliv na životní prostředí. Žáci a studenti se zábavnou formou seznámí s produkty chemického průmyslu, jejich využitím ve všech oblastech lidské činnosti a denní spotřeby a samozřejmě také vlivem chemického průmyslu a samotných produktů na životní prostředí a lidské zdraví.

altProgram je podle věku žáků rozdělen na dva odlišné bloky. Žáci 7.-9. tříd se na 90 minut stanou „Experty na životní prostředí“, zatímco středoškoláci budou srovnávat životní cykly výrobků z umělých a přírodních materiálů (blok „Bavlna nebo PES“), v případě zájmu je možné připravit blok „Bavlna nebo PES“ i pro žáky základních škol. Účastníci semináře mají možnost získat nové informace nejen z údajů prezentovaných lektorem, ale i vlastním prostudováním materiálů, konfrontací, diskuzí s lektorem i spolužáky a vlastní úvahou.

Výukový program bude probíhat v učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. v listopadu a prosinci 2013, v předem dohodnutých termínech. Zájemci se mohou hlásit telefonicky na čísle 476 208 706 nebo lze využít i naší Zelené linky 800 195 342, případně elektronické pošty ecmost@vuhu.cz. Objednávky je třeba zajistit do konce října 2013, nebude-li počet volných seminářů vyčerpán dříve.

Autorka článku: Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

alt