Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 1.4.2020, 8:15
V rámci instalace nového potrubí páry 2,1 MPa (realizace investiční akce) budou ve dnech 3.4.2020 od cca 14:00 do nejpozději 5.4.2020 cca 18:00 prováděny zhotovitelem profuky tohoto nového potrubí. Profuky budou provázeny zvýšenými hlukovými efekty, za které se předem omlouváme.

UNIPETROL RPA - 30.3.2020, 0:45
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 24.3.2020, 0:30
V souvislosti se sjížděním jednotky VBU do pravidelné odstávky bude docházet ke spalování odplynů na fleře NRL.

UNIPETROL RPA - 8.1.2020
Plánované odstavení všech zařízení společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Pravidelná zarážka je plánována v období 04 – 05/2020.
Cílem Zarážky 2020 je provedení oprav, kontrolních, údržbářských a provozních činností, které zajistí další bezpečný provoz závodu až do příští zarážky. Součástí Zarážky 2020 je rovněž realizace investičních projektů a technologických změn, které mohou být provedeny pouze během odstavení jednotek.
V souvislosti s odstavováním a opětovném najíždění zařízení bude docházet ke spalování odplynů na flérách, které mohou být doprovázeny nezbytnými zvukovými a světelnými efekty, za které se předem omlouváme.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!

20. září 2013

altEkologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) nabízí školám realizaci výukových seminářů na téma „Chemie a životní prostředí“. Seminář je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Vzhledem k finanční podpoře společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. bude celkem 5 seminářů pro účastníky realizováno zcela zdarma. Stačí se jen včas přihlásit.

Výukový program Chemie a životní prostředí patří k doposud nejfrekventovanějším výukovým programům ECM, který v prostorách Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí probíhá již od roku 2006 a je stále žádaný.

altCílem programu je seznámení žáků a studentů s chemií z jiného úhlu pohledu, než jak ji znají z učebního předmětu ve škole. Představuje chemii ve vazbě k životnímu prostředí, což je aktuální otázkou právě na Mostecku, které je s chemickým průmyslem neoddělitelně spojeno. Kromě seznámení s různými oblastmi chemických výrob je čas semináře věnován i diskuzi o procesech, které s touto výrobou souvisejí a z nichž některé mají menší či větší vliv na životní prostředí. Žáci a studenti se zábavnou formou seznámí s produkty chemického průmyslu, jejich využitím ve všech oblastech lidské činnosti a denní spotřeby a samozřejmě také vlivem chemického průmyslu a samotných produktů na životní prostředí a lidské zdraví.

altProgram je podle věku žáků rozdělen na dva odlišné bloky. Žáci 7.-9. tříd se na 90 minut stanou „Experty na životní prostředí“, zatímco středoškoláci budou srovnávat životní cykly výrobků z umělých a přírodních materiálů (blok „Bavlna nebo PES“), v případě zájmu je možné připravit blok „Bavlna nebo PES“ i pro žáky základních škol. Účastníci semináře mají možnost získat nové informace nejen z údajů prezentovaných lektorem, ale i vlastním prostudováním materiálů, konfrontací, diskuzí s lektorem i spolužáky a vlastní úvahou.

Výukový program bude probíhat v učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. v listopadu a prosinci 2013, v předem dohodnutých termínech. Zájemci se mohou hlásit telefonicky na čísle 476 208 706 nebo lze využít i naší Zelené linky 800 195 342, případně elektronické pošty ecmost@vuhu.cz. Objednávky je třeba zajistit do konce října 2013, nebude-li počet volných seminářů vyčerpán dříve.

Autorka článku: Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

alt