Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii

9. března 2012

Je vítr dobrý nebo zlý? Je dobrý, pokud nás osvěží v horkém dni, pomůže-li nám zvednout do výšky našeho draka, pohání-li loď s plachtou či pomůže usušit pověšené prádlo. Je zlý, nebezpečný a nevyzpytatelný, pokud nabere příliš mnoho síly a pak dokáže smést vše, co mu stojí v cestě. V krajinách s příhodnými větrnými podmínkami ho lze využít k výrobě elektrické energie. Spolu se sluncem, vodou a biomasou patří k obnovitelným zdrojům energie (OZE), tedy k těm zdrojům, jež se nikdy nemohou zcela vyčerpat.

Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny
Rok 2012 byl vyhlášen OSN Mezinárodním rokem udržitelné energie pro všechny. Jeho cílem je upozornit na otázky přístupu k energii, energetické udržitelnosti a obnovitelných energií na místní, národní, regionální i mezinárodní úrovni. Dnešní společnost je na energii závislá. Od přístupu k energii se odvozuje lidský, sociální i ekonomický rozvoj. Energie mají zásadní vliv na produktivitu, zdraví, vzdělávání, klimatickou změnu i lidskou komunikaci. Přesto, a nebo právě proto, se ve vyspělých zemích energie používají až příliš.

Snižování spotřeby, šetření energií
Cílem každého z nás by mělo být snižování množství spotřebovávané energie; na vytápění domácností, dopravu či provoz domácích spotřebičů a elektroniky. Šetření a efektivní nakládání s energií je podporováno i s ohledem na fakt, že drtivá většina současné spotřebovávané energie pochází z tzv. neobnovitelných zdrojů energie, jako je uhlí, ropa, zemní plyn či uran, jejichž množství je omezené a jejichž těžba a zpracování poškozují životní prostředí. S jejich užitím jsou spojené emise skleníkových plynů ovlivňující klima na Zemi. Výroba energie z těchto zdrojů je tak označována za trvale neudržitelnou.

Obnovitelné zdroje energie
Oproti tomu stojí obnovitelné zdroje energie (tzv. OZE) jako je voda, vítr, slunce a biomasa. Jedná se o přírodní energetické zdroje, které jsou v podstatě nevyčerpatelné a stále se obnovující a které lze využít k výrobě elektrické a tepelné energie. Energetické zdroje výrazně ovlivňují hospodářský potenciál rozvoje každého území. Využití OZE ve světě, EU, ČR i v Ústeckém kraji stoupá.

Evropská unie jako celek se zavázala zvýšit do roku 2020 podíl energie z OZE na 20 % konečné spotřeby energie. Národní akční plán zavazuje ČR do roku 2020 vyrábět 13 % energie z OZE. Nejvyužívanějšími OZE v ČR je především solární energie, energie biomasy, geotermální energie a energie vody a větru.

Větrné elektrárny
Moderní větrná elektrárna je spolehlivým zdrojem ekologicky čisté energie. Je stavbou tzv. "dočasnou" a je umísťována na "větrných" místech. Většinou se jedná o vyšší místa, která zachytávají intenzivnější a trvalejší "vítr" a tím dosahují stabilnější a rovnoměrnější výroby elektrické energie. Neprodukuje do ovzduší žádné plynné či tuhé emise. Na druhou stranu samotná stavba větrné elektrárny často poznamená tzv. krajinný ráz.

Větrné elektrárny ve světě
Světová statistika dosáhla ve větrné energetice hodnoty 239 GW ke konci roku 2011, přičemž nové instalace v roce 2011 přesáhly 41 GW. Mezi státy s největším počtem instalací se řadí Čína, USA, Německo a Španělsko. Významný rozvoj větrné energetiky probíhá ve Francii, Itálii a Velké Británii. Pro zajímavost uvádíme, že větrná farma gigantických rozměrů se staví v Číně. První část rozsáhlého projektu čítajícího více než 3 500 turbín, byla již dokončena. Takové množství „větrníků“ má instalovaný výkon 5,16 GW. Druhá část by pak měla mít instalovaný výkon 7,55 GW a měla by být dokončena do roku 2015. Jsou plánovány výstavby dalších šesti větrných parků o instalovaném výkonu 10 GW.


Graf: Vývoj celkového instalovaného výkonu větrných elektráren ve světě od roku 1996 do roku 2011.

Větrné elektrárny v České republice
V současnosti činí celkový instalovaný výkon větrných elektráren v ČR již 215 MW. V tomto ohledu jednoznačně vede Ústecký kraj s instalacemi v rozsahu 87 MW. Dalšími oblastmi, kde můžete potkat mnoho větrných parků jsou Olomoucký kraj s instalacemi ve výši 37,2 MW a Karlovarský kraj, kde je celkový výkon instalací 36 MW.
Graf: Vývoj instalovaného výkonu větrných elektráren v ČR od roku 2003 do roku 2011.

Větrné elektrárny v Ústeckém kraji
V Ústeckém kraji jsou větrné elektrárny instalovány např. v Loučné, Hoře Svatého Šebestiána, Rusová-Podmíleská výšina, Strážní Vrch v Nové Vsi v Horách, Mníšek - Nová Ves, Nové Město - Vrch Tří pánů, Habartice u Krupky, Petrovice a je připravována instalace dalších větrných elektráren. Obří větrný park Kryštofovy Hamry o celkovém instalovaném výkonu 42 MW se nachází na Chomutovsku. Tato největší farma větrných elektráren u nás se skládá z 21 turbín (každá o výkonu 2 MW) a je umístěna na Krušnohorském hřebeni. Kryštofovy Hamry za rok dokáží zásobit až 30 000 domácností a ročně uspoří emise CO2 v rozsahu cca 70 000 tun.Semináře o větrné energii Chcete-li se více dozvědět o větrné energii, o stavbě a konstrukci větrné elektrárny, o vývoji její velikosti, o tom, co rozhoduje o vhodném umístění větrné elektrárny, o vlivu větrné elektrárny na životní prostředí a další údaje a zajímavosti, zúčastněte se semináře, který Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) ve spolupráci s Českou společností pro větrnou energii (ČSVE) organizuje u příležitosti Mezinárodního roku udržitelné energie pro žáky základních a středních škol ve středu 11.04.2012 nebo ve čtvrtek 12.04.2012. Semináře jsou přístupné veřejnosti.

Seminář bude probíhat v učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. Doba trvání je 2 vyučovací hodiny. Aby byl uspokojen co největší počet zájemců, budou v každém dni probíhat čtyři semináře s tím, že první seminář bude zahájen vždy od 08:00 hod., druhý od 10:00 hod., třetí od 12:30 hod. a čtvrtý od 14:00 hod.

Na seminář je nutné se předem přihlásit. V případě zájmu prosím kontaktujte ECM prostřednictvím e-mailu na adrese ecmost@vuhu.cz nebo telefonicky na naší bezplatné Zelené lince 800 195 342.
Přejeme vám dobrý vítr nejen do plachet.

Autor článku:
Ing. Milena Vágnerová a kolektiv Ekologického centra pro Krušnohoří Most, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most

Zdroje: www.csve.cz, Česká společnost pro větrnou energii
Portál Nazeleno.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf