Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE

25. července 2012

V souvislosti s vyhlášením roku 2012 Mezinárodním rokem udržitelné energie pro všechny budou od září 2012 v Ekologickém centrum Most pro Krušnohoří probíhat bezplatné semináře na toto téma. Semináře jsou určeny pro žáky 8.- 9. tříd základních škol a 1. a 2. ročník středních škol.

Dnešní společnost je na energii závislá. Od přístupu k energii se odvozuje lidský, sociální i ekonomický rozvoj. Energie mají zásadní vliv na produktivitu, zdraví, vzdělávání, klimatickou změnu i lidskou komunikaci. Přesto, a nebo právě proto, se ve vyspělých zemích energie používají až příliš. V průmyslových zemích žije méně než 20 % světové populace, která však spotřebovává více než polovinu veškeré energie. Zlepšení kvality života v rozvojových zemích nemůže být dosaženo bez přístupu k energii. Obnovitelné zdroje energie by mohly přispět ke zmírňování chudoby a k udržitelnému rozvoji.

Cílem seminářů bude upozornit žáky a studenty na význam zlepšování trvalého přístupu k energii, na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie na lokální, regionální a mezinárodní úrovni.

Žáci a studenti budou atraktivní a zajímavou formou seznámeni s historií vývoje zdrojů energie a především její spotřeby od minulosti, se současným stavem a prognózou, jaké zdroje energie budeme používat v budoucnosti, porovnáním spotřeby energie průmyslových a rozvojových zemí, významem energie pro rozvoj společnosti a dopady ztíženého přístupu k energiím na společnost a především s negativními následky využívání energie, která není udržitelná.

V rámci semináře budou prezentovány druhy neobnovitelných a obnovitelných zdrojů energie (OZE). Žáci a studenti budou také seznámeni s novou iniciativou OSN „Trvale udržitelnou energií pro všechny“ a jejími hlavními cíli do roku 2030.

V návaznosti na smysl environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) bude seminář veden tak, aby žáci a studenti přemýšleli a pochopili souvislosti mezi potřebami společnosti, stavem a ochranou životního prostředí, uměli definovat svůj vlastní přínos k úsporám energie a dokázali se orientovat ve vývoji a podmínkách užití OZE. Vše, o čem se bude v semináři diskutovat a na co se bude poukazovat, je možné využít při výuce ve školách, a to v předmětech jako je dějepis, přírodopis, fyzika, matematika, základy společenských věd atd.

Žáci a studenti by měli ze semináře odcházet s vědomím významu energie pro společnost, seznámeni s dopady získávání energie z fosilních paliv na životní prostředí, s tím, že energií je nutné šetřit a že existují možnosti jejího získávání z obnovitelných zdrojů bez dopadu na životní prostředí.

Semináře byly zpracovány a budou pro žáky a studenty realizovány v učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. za finanční podpory Ústeckého kraje.

Prvních 10 seminářů v měsících září a říjnu proběhne bezplatně, další semináře budou již realizovány za úplatu, a to za cenu 50 Kč na 1 žáka.

V případě zájmu o účast na semináři prosím kontaktujte ECM na bezplatné telefonické lince 800 195 342, případně elektronickou cestou na adrese ecmost@vuhu.cz nebo osobně v kanceláři ECM ul. Budovatelů 2830, Most, budova Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

Ing. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf