Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 17.1.2021, 23:40
Probíhá flérování - proplach cisteren dusíkem na VZP. Doba trvání události: 20hod.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ekosemináře ve Štětí

16. října 2019

semináře, ŠtětíO tom, že ekologie nemusí být nuda se přesvědčili žáci Základní školy T.G. Masaryka ve Štětí, kam zavítalo mostecké ekocentrum se svými výukovými semináři. Ve dnech 9. a 11. října 2019 zde proběhlo celkem 7 seminářů, kterých se zúčastnilo celkem 149 žáků. Jaké konkrétně to byly?

Co dýcháme?
semináře, Štětí Dva semináře "Co dýcháme?" proběhly dne 9.10.2019 v 8. a 9. třídách. Žáci se v jejich průběhu dozvěděli více o znečišťování vnějšího i vnitřního ovzduší, jaký je rozdíl mezi emisemi a imisemi, složení vzduchu, jaké jsou zdroje znečišťování ovzduší, seznámili se také s pojmy inverze a smog, a jaký je rozdíl mezi regionálním a lokálním znečištěním. Žáci si také mohli sami vyzkoušet, jak dlouho vydrží bez vzduchu, jakým funguje spirometr a jak se měří hlučnost hlukoměrem. Na konci semináře žáci dostali pracovní list, kde si mohli vyzkoušet, co vše si zapamatovali.

Staň se farmářem
semináře, ŠtětíTéhož dne se uskutečnily i dva semináře "Staň se farmářem" pro 2. a 3. třídu. Během seminářů se děti dozvěděly, jak takový farmář vypadá, co všechno potřebuje, aby mohl vykonávat svou práci správně, jak se stará o rostliny a zvířata a že práce farmáře, není vůbec jednoduchá.

Doprava a životní prostředí
V pátek 11.10 čekal žáky 4. třídy seminář "Doprava a životní prostředí". Seminář je zaměřený především na diskuzi mezi lektorkou a žáky, např. s jakým typem dopravy se kdy setkali, kam a jak cestují, zda jezdí na kole a jestli nosí ochranné pomůcky. Žáci s lektorkou rozebrali, jaké jsou jednotlivé typy dopravních prostředků, rozdíly mezi fosilními a alternativními palivy a jakým způsobem putuje ropa až do benzínových stanic. Na konci semináře si žáci pomocí pracovních listů zkusili tipovat, jakou vzdálenost k nám urazí jednotlivé druhy ovoce/zeleniny.

Cesta potravin
Pro žáky 8. tříd si ekoncentrum vybralo ‚‚Cestu potravin‘. V průběhu semináře se žáci dozvěděli, proč potraviny cestují a čím, jaké jsou typy hospodaření v ČR, jaké jsou dopady cestování potraviny na životní prostředí a jak to může každý z nás ovlivnit při nákupu potravin. V průběhu semináře se žáci nenudili a vyzkoušeli si, zda najdou zemi původu na potravinách a zjišťovali, jak se stravují rodiny v různých koutech světa.

Těžba a rekultivace
semináře, ŠtětíSeminář "Těžba a rekultivace" byl určen pro nejvyšší ročník základní školy. Žáci se pomocí interaktivního programu dozvěděli o vzniku uhlí, o využití nerostů v dávné minulosti, a i v současnosti, jaký je mezi hlubinou a povrchovou těžbou a základní informace o rekultivacích. Formou hry žáci třídili nerosty na vyhrazené a nevyhrazené. Na konci semináře si žáci vyzkoušeli roli „rekultivátora“ – zkusili si sami navrhnout správné typy rekultivací na místech, kde byla ukončena těžba. Některé návrhy byly téměř na odborné úrovni a některé naopak plné fantazie.

Veškeré semináře proběhly se zaujetím jak žáků, tak i jejich pedagogů. Žáci byli aktivní a velmi vnímavý, měli znalosti, na které mohly lektorky navazovat ve výuce i při diskuzích v rámci semináře.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta by měla vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách, věříme, že tyto hodnoty naše semináře mají a že získané informace žáci dále využijí v běžném životě.

Bc. Jana Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
9.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?
2.12.2019 Teplické školy se vzdělávaly o odpadech

29.11.2019 Zodpovědnost za přírodu? Jaké jsou hlavní myšlenky environmentalismu?
25.11.2019 Nápojové plechovky – velký hit z vykáceného pralesa
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
6.11.2019 Na rybách s ekocentrem II.
4.11.2019 Malí Ekohrdinové mezi námi
1.11.2019 Žáci v Mostě besedovali o ochraně životního prostředí

23.10.2019 Jak dopadl podzimní cyklus Uhelné maturity?
16.10.2019 Ekosemináře ve Štětí
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
2.10.2019 Osvětová kampaň do čekáren pediatrů i do mateřských školek

30.9.2019 Podzimní semináře v ekocentru
27.9.2019 Textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem planety
20.9.2019 Uhelná maturita opět zde II.
18.9.2019 Rekultivace krajiny po těžbě uhlí na Mostecku
11.9.2019 Skauting - ekologie v praxi

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
20.8.2019 Čistírny odpadních vod aneb co vše se dá spláchnout
12.8.2019 Ptactvo na mosteckých výsypkách
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Ženy, které mění svět

26.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje
12.6.2019 Zelené nebezpečí – sinice
4.6.2019 Za uhlím a permoníky II.

20.5.2019 Přírodní zahrady
15.5.2019 Za uhlím a permoníky I.
13.5.2019 Národní přírodní rezervace na Mostecku
9.5.2019 OSN přijalo šestý Světový přehled životního prostředí
6.5.2019 Jarní finále Uhelné maturity

26.4.2019 Naši malí sousedé – Znáte ptáky ve svém městě?
23.4.2019 Lektorky ekocentra učily v Oseku
16.4.2019 Na rybách s ekocentrem
15.4.2019 Zdobení velikonočních vajíček jinak
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
8.4.2019 Uhelná maturita opět zde
4.4.2019 Hravě s odpady

20.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu II.
14.3.2019 Jarní úklid bez chemie
1.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu I.

19.2.2019 Výroba domácí kosmetiky
7.2.2019 Mufloni na mosteckých výsypkách

31.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Zahřívající a ochlazující potraviny
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf