Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Po výuce na safari
aneb
nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru “

21. června 2012

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří(ECM) zpracovalo za finanční podpory těžebních společností skupiny Czech Coal nový výukový interaktivní program s názvem „Těžba a rekultivace“. Program byl sestaven v úzké spolupráci a za odborné konzultace pracovníků Litvínovské uhelné a.s. a Vršanské uhelné a.s. První semináře dle nového programu již proběhly v 05 - 06/2012, další budou probíhat od září 2012.

Program, určený pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty prvních dvou ročníků středních škol, představila vedoucí ECM Ing. Milena Vágnerová na tiskové konferenci dne 04.05.2012 a hned 09.05.2012 proběhl v učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. dle tohoto nového programu první seminář za účasti studentů Střední průmyslové školy v Mostě.

V průběhu semináře se studenti dozvěděli zábavnou a interaktivní formou více o historii využívání přírodních zdrojů, o vývoji horního práva, o historii, současnosti i budoucnosti využívání uhlí, o způsobech těžby uhlí a dopadech těžby na životní prostředí, o způsobech a praktických aplikacích rekultivace a mimo jiné prožili díky hře "Život jednoho lomu" vše, co lom za dobu své existence zažije z hlediska technického legislativního i ekonomického, pokusili se také navrhnout vlastní rekultivaci území zdevastovaného těžbou.

Po skončení semináře studenti nasedli do terénního vozu mercedes-unimog a odjeli do lomu Československá armáda společnosti Litvínovská uhelná a.s., aby si v rámci exkurze nazvané Uhelné safari prohlédli zblízka těžbu skrývky a uhlí a seznámili se s výsledky rekultivačních prací v reálném prostředí.

Další 3 semináře s vazbou na Uhelné safari proběhly ve dnech 17.05., 30.05. a 14.06.2012. Zúčastnili se jich studenti Střední školy gastronomie a služeb Most, Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň a žáci 1. ZŠ v Mostě. Exkurze Uhelné safari probíhaly jak v lomu Československá armáda společnosti Litvínovská uhelná a.s., tak i v lomu Vršany společnosti Vršanská uhelná a.s. Semináře byly vzhledem k finanční podpoře těžebních společností skupiny Czech Coal bezplatné.

Od září do konce roku 2012 bude probíhat dalších 12 bezplatných seminářů; z toho 4 s vazbou na exkurzi do lomů skupiny Czech Coal v rámci projektu Uhelné safari (v období 09-10/2012) a 8 bez vazby na exkurzi (od 09-12/2012).

Semináře bez vazby na Uhelné safari je možné absolvovat bezplatně kdykoliv v období od 09-12/2012 až do vyčerpání celkového počtu 20 bezplatných seminářů. Poté je lze realizovat úplatně, a to za cenu 50 Kč na 1 žáka.


V případě zájmu o účast na semináři prosím kontaktujte ECM na bezplatné telefonické lince 800 195 342, případně elektronickou cestou na adrese ecmost@vuhu.cz nebo osobně v kanceláři ECM ul. Budovatelů 2830, Most, budova Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

Ing. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf