Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Začátek letní sezóny ve znamení sinic

25. června 2012

Stejně jako každý rok můžeme počítat s varováním před koupáním v kdejakém rybníku či přehradě. Důvodem často bývá výskyt a následné přemnožení sinic neboli vodního květu – nepříliš vábně vypadající zelenavý povlak pohupující se na vodním povrchu. Málokdo z nás však ví, co vlastně přesně sinice jsou, jaké mají vlastnosti, jak můžeme jejich vzniku předcházet a hlavně jaké nám v kontaktu s nimi hrozí nebezpečí.

Co to jsou sinice
Sinice jsou nejbližšími příbuznými baktérií. Jsou velmi „aktivní“, lze je najít jak ve vysokých teplotách (např. až 85 °C), tak i v teplotách pod bodem mrazu (až -180 °C – tato teplota byla experimentální). Dokáží přežít skoro všude, někteří vědci se domnívají, že ty nejstarší pocházejí z období asi před 3,5 miliardami let. Sinice jinak také nazýváme cyanobaktérie, mají velice často tendenci seskupovat se na hladině ve formě zelené krupice, nejčastěji označujeme tento jev jako vodní květ. V posledních letech dochází k velkém rozvoji těchto organizmů již na počátku června.

Kde se vzaly
Přemnožení sinic na vodních plochách je spojeno se zvýšeným množstvím minerálních látek rozpuštěných ve vodě, především s fosforem, tento proces nazýváme eutrofizace vody. Eutrofizace vzniká v důsledku nadměrné koncentrace fosfátů, jenž jsou obsaženy v umělých hnojivech, která se dostávají do vodních toků (tzv. výluhy půd), ale také bývají poměrně četně zastoupeny v pracích prostředcích.

Fosfáty jsou částečně odbourány v čistírnách odpadních vod, ale stejně většina z nich skončí ve vodách přírodních, kde právě ve velké míře přispívají k rozvoji sinic a ke snižování celkové kvality vody. Jen v roce 2006 uvádělo Ministerstvo životního prostředí, že podíl pracích prostředků na celkovém zatížení řek fosforem se odhaduje na zhruba na 12,5 %.*

Čím tedy nahradit prací prášky?
Moderní člověk se bez praní prádla neobejde, je však důležité přemýšlet s čím prát či mýt a nezatěžovat při tom životní prostředí.
Jedno z nejlepších řešení je výběr bezfosfátových pracích prostředků. Nelze opomenout ale také prostředky s obsahem tzv. zeolitů (látky podobné přírodním jílům, pro přírodu tedy neškodné), kompaktní (poznají se podle loga a nápisu „EuroCompact") nebo mýdlové prací prostředky.

Nejen fosfáty ničí vody, je to také nepřiměřené dávkování pracích prostředků. Zlaté pravidlo říká: „Čím tvrdší voda, tím vyšší dávka“. Jelikož ale žijeme v kraji s vodou měkkou až velmi měkkou (viz tvrdost vody v regionu) je zbytečné nadměrné dávkování.

Nebezpečné koupání
Většina z nás se ráda osvěží, za horkého letního počasí, v kdejakém rybníku či nádrži. Často si ale neuvědomuje, že se jedná o domov celé řady živočichů a drobných organismů. Některé můžeme vidět pouhým okem, jiné pouze pod mikroskopem. Bohužel mezi ty nejobávanější patří sinice. Pro většinu lidí představuje kontakt s nimi, především pak pro alergiky, velké riziko. Při kontaktu s kůží hrozí zarudnutí a různé ekzémy. Některé sinice obsahují i toxiny. Ty mohou vyvolat různé reakce, od lehkých otrav projevujících se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy. Riziko stoupá s délkou pobytu ve vodě a koncentrací sinic v ní. Proto je jedním z nejjednodušších způsobů, jak předejít všem komplikacím, vyvarování se koupání v kontaminované vodě.

Test na sinice
Nejste-li si jisti s přítomností sinic, můžete vyzkoušet následující test. K testu Vám postačí prázdná PET láhev.

- Do láhve nabereme vodu a necháme ji alespoň 20 minut stát v klidu na slunci.
- V případě, že se na hladině vytvoří kroužek, který nám bude připomínat např. sekané jehličí, nebo zelenou krupičku, ale voda přitom zůstane čirá, půjde s největší pravděpodobností o sinice.
- Naopak zůstane-li voda zakalená rovnoměrně, nebo se u dna vytvoří kal, bude se jednat o řasy.

Eutrofizace vod představuje obrovský problém. K likvidaci sinic jsou nutná vhodná protierozní opatření, výstavba nových čistíren odpadních vod, ale také především odpovědný přístup spotřebitelů (používání k přírodě šetrných čistících prostředků).
Mnozí z nás si neuvědomují, že voda je jedním ze základních prvků našeho života, proto se ji snažme udržovat ve stavu, aby nám mohla sloužit nejen jako zdroj pitné vody, ale i jako zdroj osvěžení a relaxace.
Je to pouze naše rozhodnutí, které nás nic nestojí.

M. Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Pojmy:
Eutrofizace vody
Obohacování vod o živiny zejména dusík a fosfor. Vzniká splachem dusíkatých a fosforečných hnojiv z polí, splaškovými vodami se zvýšeným obsahem fosforečnanů (např. ze saponátů), z fekálií apod. Vlivem eutrofizace vod dochází k přemnožení sinic a bakterií, které rozkladem uvolňují ze svého těla toxiny, jež jsou jedovaté a způsobují např. kvetení rybníků.

Fosfáty
Přidávají se do pracích prostředků především proto, že fungují jako změkčovač vody a prášky tak mají lepší prací a čistící schopnosti.

* V roce 1996 vešla v platnost "Dobrovolná dohoda o snižování dopadu pracích prostředků na životní prostředí" uzavřená mezi MŽP a Českým sdružením výrobců mýdla, čistících a pracích prostředků. Stanovila limit pro celkový obsah fosforu 5,5 % hmotnosti pracího prostředku. Tento limit však již ani tehdy nebyl v prášcích překračován.

Odkazy:
Přehled pracích prášků a mycích prostředků s nulovým nebo sníženým obsahem fosforu
Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny - www.sinice.cz
Kvalita vod v ČR - www.koupacivody.cz
Kvalita rekreačních vod Ústeckého kraje - http://www.khsusti.cz/php/koupani/koupani.php

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf