Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 17.1.2021, 23:40
Probíhá flérování - proplach cisteren dusíkem na VZP. Doba trvání události: 20hod.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Skauting - ekologie v praxi

11. září 2019

skaut, ekologieSkaut v dnešní době neznamená jen pravidelné schůzky, výpravy a letní tábory. Dnes je Skaut spjatý i s ekologií a ekologickými cíli. Mimo jiné vychovává k lásce k přírodě a k ekologickému chování.


Z historie
První skautský tábor byl pořádán ve Velké Británii v roce 1908. Česká republika začala se skautingem v roce 1912. V současné době má organizace více než 39 milionů členů po celém světě. Jen v ČR je jich přes 64 tisíc a v posledních letech je dokonce zaznamenán strmější nárůst počtu skautů.

Co dělají děti ve Skautu?
skaut, ekologieDěti se zde učí umět se o sebe postarat, postavit se na vlastní nohy, brát život do vlastních rukou, převzít odpovědnost za to, co se s jejich životem děje. Učí se hledat smysluplnost toho, co dělají, kam nasměrovat svůj život a proč. Skautská výchova vyznává hodnoty hrát fér, spolupracovat s ostatními, být ohleduplný k okolnímu prostředí a mít vztah k přírodě. Skauting staví před člověka příležitost být členem týmu, mít kamarády, rozvíjet se, růst, prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě a pomáhat světu kolem sebe v rozvoji.

Co konkrétně vaše dítě naučí Skaut?
skaut, ekologie Seznam činností a schopností je velmi obsáhlý: orientaci na mapě, správnému zacházení s nožem, vázání uzlů, táboření, rozvoji tvořivosti a zručnosti, osobnostnímu rozvoji, komunikaci, pomoci druhým, poznávání světa okolo nás, pobytu v přírodě, vnímání, poznávání a ochraně přírody, šetrnému chování. Učí také pořádku, jak přivolat pomoc, zdvořilosti, pravdomluvnosti, veselosti, odvaze, cílevědomosti, kamarádství, naslouchání, formulaci názoru, vytváření názoru, vnímání důležitosti vztahů v rodině. Motivují k odvaze a etickému chování.

Příroda a skauting patří k tobě
Příroda je cílem skautských výprav, tělocvičnou, zásobárnou dřeva na oheň a místem pro odpočinek. Během pobytu na táboře je pro děti dočasným domovem. Příroda nabízí mnoho možností, co vše se dá zde zažít – táboření, koupání, určování rostlin, hledání kamenů atd. Děti ve Skautu ví, že se lidé bez přírody neobejdou. Přírodu mají rády a neničí ji. Ví, že naše každodenní chování přírodu ovlivňuje a přemýšlí, jak mohou nežádoucí dopady zmírnit. Dokáží žít delší dobu v přírodě, a přitom ji nepoškozovat. Vědí, co zde můžou a nemůžou dělat.

Vnímání přírody
skaut, ekologiePříroda má své vlastní příběhy, krásu a zajímavost. Příběhy děti objevují, snaží se jim porozumět a umět je vypravovat. Stejně tak, jako můžeme mít doopravdy rádi člověka teprve tehdy, až ho opravdu známe a rozumíme mu, můžeme přírodu milovat a může nám na ní záležet, až tehdy když o ní hodně víme a zažijeme v ní krásné okamžiky.

Ekologie skautů v praxi
Kaprálův mlýn
Skauti díky dotacím zachránili starou usedlost zvanou Kaprálův Mlýn (poblíž Ochozu u Brna) a vytvořili zde nové sídlo skautské základny a středisko ekologické výchovy. Na stavební práci se samozřejmě také podíleli, a ze staré usedlosti vytvořili moderní budovu, kterou můžeme nazvat názornou učebnicí ekologicky šetrného provozu. Nechybí zde solární panely, tepelná čerpadla, která využívají geotermální energii a vlastnoručně vykopaná studna. Voda určená ke sprchování se ohřívá pomocí rekuperátoru, který odebírá teplo odpadní vodě.
Kaprálův mlýn se v roce 2014 stal jedním ze 14 středisek SCENES. Zkratka SCENES znamená v překladu Příkladné skautské středisko přírody a ochrany životního prostředí. Další taková střediska jsou v Rakousku, Kanadě, Kostarice, Austrálii, Jihoafrické republice, Švýcarsku, Belgii, Dánsku, Německu a Lucembursku.

Skauti pomáhají přímo v terénu
Skauti vyslyšeli volání o pomoc s kůrovcovou kalamitou. O prázdninách se podíleli na zbavování kůry u napadených pokácených stromů. Podle názorů lesníků je skautská pomoc důležitá, protože zaměstnanců v lesnictví je málo a každá ruka je pro ně dobrá. Odkorňování je tradiční postup v boji proti kůrovci, protože odkorněný strom je pro larvy kůrovce neatraktivní. Pokud se strom stihne zbavit kůry do dalšího období rojení, nemusí lesníci používat chemické postřiky.

Setkání skautů v USA
V červenci se sjeli skauti celého světa do USA v Západní Virginii na setkání zvané Jamboree. Z České republiky bylo vysláno téměř 500 skautů a skautek. Jedním z hlavních témat byla Ochrana přírody a trvale udržitelný rozvoj. Těmito tématy se zabývá skauting prakticky po celou dobu svého působení.
V areálu se nacházel stan Better World – název byl inspirován skautským heslem „Zanechat svět lepší“. Zde se účastníci seznamovali s novými projekty na ochranu přírody a se zkouškou Plastic Tide Turners. Jedná se o program Spojených národu, který nejdříve cílil na Afriku, kde se místní nejvíce potýkají a množstvím plastů vyplavených z oceánů. Do programu je zapojeno cca 300 tisíc skautů z Keni, Tanzánie a Ghany. Právě oni mají za sebou velký kus práce, zasloužili se o vyčištění tamních národních parků od plastů. Tlak skautských oddílů pomohl k zákazu plastových obalů v Tanzánii. Univerzitní kampusy v Keni díky skautům zakázali používání jednorázových plastů.

Skauti v Mostě a okolí
skaut, ekologie Mostecké skautské středisko (Oheň Most, z. s.) se již mnoho let účastní jarních úklidových akcí – pomáhá uklidit vrchy Ressl, Hněvín a kopec Lajsník. V roce 2018 nasbíralo na Resslu 11 dobrovolníků téměř 30 kg odpadů a v roce 2019 nasbíralo 40 dobrovolníků na stejném místě 70 kg odpadů. Mostečtí skauti zde také pomáhali Správě městských lesů Most vytahovat napadané větve z rybníku. Podobným způsobem uklízí přírodu i litvínovští skauti – úctyhodný úklid se jim podařil v roce 2016, kdy v Meziboří v lese za stadionem, u skály a v okolí sjezdovky sesbírali v 17 lidech cca 350 kg odpadů.

skaut, ekologieSkauti v Mostě také myslí na naše malé sousedy – přes zimu se starají o ptactvo v okolí klubovny.

A takto bychom mohli pokračovat dlouho dál. Někteří skauti si vyrábí mýdla, další kosí louky, jiní sází stromy nebo pečují o studánky. Prostě pomáhají „zanechat svět lepší“. A co my? Už také pomáháme?

Mgr. Simona Vašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
www.skaut.cz
https://krizovatka.skaut.cz
www.kapraluvmlyn.cz
www.aktualne.cz
www.tumulus.skauting.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
9.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?
2.12.2019 Teplické školy se vzdělávaly o odpadech

29.11.2019 Zodpovědnost za přírodu? Jaké jsou hlavní myšlenky environmentalismu?
25.11.2019 Nápojové plechovky – velký hit z vykáceného pralesa
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
6.11.2019 Na rybách s ekocentrem II.
4.11.2019 Malí Ekohrdinové mezi námi
1.11.2019 Žáci v Mostě besedovali o ochraně životního prostředí

23.10.2019 Jak dopadl podzimní cyklus Uhelné maturity?
16.10.2019 Ekosemináře ve Štětí
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
2.10.2019 Osvětová kampaň do čekáren pediatrů i do mateřských školek

30.9.2019 Podzimní semináře v ekocentru
27.9.2019 Textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem planety
20.9.2019 Uhelná maturita opět zde II.
18.9.2019 Rekultivace krajiny po těžbě uhlí na Mostecku
11.9.2019 Skauting - ekologie v praxi

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
20.8.2019 Čistírny odpadních vod aneb co vše se dá spláchnout
12.8.2019 Ptactvo na mosteckých výsypkách
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Ženy, které mění svět

26.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje
12.6.2019 Zelené nebezpečí – sinice
4.6.2019 Za uhlím a permoníky II.

20.5.2019 Přírodní zahrady
15.5.2019 Za uhlím a permoníky I.
13.5.2019 Národní přírodní rezervace na Mostecku
9.5.2019 OSN přijalo šestý Světový přehled životního prostředí
6.5.2019 Jarní finále Uhelné maturity

26.4.2019 Naši malí sousedé – Znáte ptáky ve svém městě?
23.4.2019 Lektorky ekocentra učily v Oseku
16.4.2019 Na rybách s ekocentrem
15.4.2019 Zdobení velikonočních vajíček jinak
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
8.4.2019 Uhelná maturita opět zde
4.4.2019 Hravě s odpady

20.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu II.
14.3.2019 Jarní úklid bez chemie
1.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu I.

19.2.2019 Výroba domácí kosmetiky
7.2.2019 Mufloni na mosteckých výsypkách

31.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Zahřívající a ochlazující potraviny
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf