Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 16:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci odstavení reaktoru B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 10:40
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru B na výrobně PE1 do zálohy.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 8:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 7:30
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 16:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R, který byl odložen.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 15:20
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R na výrobně EJ.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody

20. dubna 2015

skládkyUž se vám někdy stalo, že jste se vydali na procházku do přírody, jen tak se procházíte svěžím zeleným lesem, nasáváte vůni borovic, posloucháte zpěv ptáků....a najednou zakopnete o odloženou televizi nebo starou ledničku? Něco podobného snad už zažil každý z nás. Vždycky je to šok a pocit marnosti a nepochopení. Proč? Proč právě sem se někdo trmácel s odloženým spotřebičem? Nejen že sběrné místo je dnes v každé obci, ale ten člověk se navíc musel skrývat, aby ho někdo neviděl a nenachytal. Proč tolik námahy, když to jde jednoduše a k přírodě a životnímu prostředí šetrně?

Že by si dnes někdo vůbec nevěděl rady a netušil, kam takový doslouživší spotřebič patří? Tomu lze jen těžko uvěřit. O správném třídění a likvidaci odpadu se dnes učí děti ve škole, hovoří se o ní v televizi, píše v novinách... Je však pravda, že ten, kdo ještě dnes nepochopil význam a smysl různobarevných kontejnerů, zřejmě nemá ani tušení, že elektroodpad může odevzdat bezplatně ve sběrném dvoře nebo využít velkokapacitních kontejnerů, jež některé obce poskytují, že někde stále praktikují svoz železného šrotu a nebezpečného odpadu z domácností a že elektrospotřebiče mimo jiné podléhají zpětnému odběru přímo v prodejnách. V obcích přibývá kromě obvyklých i množství červeně zbarvených kontejnerů určených pro sběr drobného elektroodpadu a baterií.

skládkyPovinnost zpětného odběru a odděleného sběru některých výrobků je upravena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech), novelizovaného elektronovelou č. 184/2014 Sb., a kromě elektrozařízení z domácností se týká také výrobků:

- baterie a akumulátory,
- oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů,
- výbojky a zářivky,
- pneumatiky.

Proč je tak důležité, aby se tyto výrobky dostaly do rukou odborníků a specialistů na recyklaci? To, co je zřejmé na první pohled, a sice skutečnost, že do přírody nepatří, že ji hyzdí a znečišťují, je pouze malou částečkou problému. Černá skládka z elektroodpadu není totiž jen kosmetickou vadou naší přírody, není jen kazem na kráse krajiny, lesů, polí a luk, ale je to odpad obsahující celou řadu látek toxických jak pro rostliny, tak i pro zvířata a pro člověka.

skládkyTento odpad se hemží toxickými látkami, zejména těžkými kovy (např. rtuť, kadmium, olovo), luminofory v obrazovkách a zářivkách, displeji na bázi tekutých krystalů (LCD)... Toxiny se dostávají do půdy, kde nepříznivě ovlivňují organizmy, kterým je půda domovem, z půdy se dostávají do rostlin, jež rostou v okolí a mohou tak být potenciálně nebezpečné pro zvířata, která se jimi živí nebo s nimi přijdou alespoň do styku fyzickým kontaktem při svých cestách po vlastních teritoriích. Jedovaté látky se mohou dostat i do podzemních vod a znehodnotit je, mohou negativně ovlivnit nejen vodní toky a nádrže, ale i zdroje pitné vody. Některé z uvolňovaných látek mohou také poškozovat ozonovou vrstvu.

Z vyřazených elektrozařízení, která se dostanou na správné místo, je ale možné získat skvělé suroviny, které se pak mohou využít pro další výrobu. Podívejme se alespoň na některé z výrobků, které běžně používáme, v některých případech podléháme i jejich módnosti a střídáme skvělý výrobek za ještě lepší a ještě dokonalejší, staré odkládáme a zbavujeme se jich:

Počítač
Nebezpečné složky: rtuť, beryllium, kadmium, šestimocný chrom, bromované zpomalovače hoření, PVC, olovo
Využitelné suroviny: zlato, stříbro, hliník, cín, měď, železo, zinek
V domácnostech průměrně slouží počítač 4 roky, a je jedním z výrobků, které dnes lidé mění spíše kvůli poruše než kvůli modernizaci.

Televize
Nebezpečné složky: olovo (až 1 kg), kadmium, baryum, bromované zpomalovače hoření, rtuť, PVC
Využitelné suroviny: hliník, ocel, měď, nikl, fosfor
V běžné domácnosti slouží v průměru 10 let. Dnes je obvyklé, že rodiny mají televizorů několik, aby mohly sledovat program v každé místnosti.

Mikrovlnná trouba
Nebezpečné látky: elektrolytické kondenzátory (i PCB), desky s plošnými spoji
Využitelné suroviny: železo a měď z motorů; železné části z krytů a rámů
Průměrná „mikrovlnka“ spotřebuje za dobu užívání více energie na chod digitálních hodin než na samotný ohřev. Pouze 14 % domácností nevlastní „mikrovlnku“ – je to s ní totiž v domácnosti o mnoho jednodušší, ačkoliv je často zdrojem polemik a sporů mezi zastánci a odpůrci mikrovlnného záření a jeho vlivu na lidské zdraví.

Pračka
Nebezpečné látky: PCB kondenzátory a tlumiče, rtuťové spínače, desky s plošnými spoji
Využitelné suroviny: železné a neželezné kovy (kryty - hl. železný, resp. ocelový plech; buben - chromniklová ocel; motor - železo, měď)
Železo tvoří asi 40 % hmotnosti.. Jeho recyklací vznikne 6 m2 plechové střešní krytiny nebo 27 m železných trubek. Beton se používá jako závaží a tvoří téměř 40 procent jejich hmotnosti. Opětovně se dá využít například při výstavbě silnic, po rozdrcení také při výrobě nového betonu.

Žehlička
Nebezpečné složky: rtuť u napařovacích žehliček, azbest u starých typů
Využitelné suroviny: železo, měď
Množství mědi z jedné žehličky postačí na výrobu až 300 metrů dlouhého měděného drátu.

Kamery, fotoaparáty, přenosná rádia, CD přehrávače, dálková ovládání aj.
Nebezpečné složky: akumulátory, baterie, LCD a LED displeje, desky s plošnými spoji a elektrolytické kondenzátory (u větších přístrojů)
Využitelné suroviny: měď z desek s plošnými spoji, jiné kovy z rámů
Pokud se vám nezdála nebezpečným odpadem žehlička, pak jistě těžko uvěříte, že nebezpečí ukrývá kamera, fotoaparát nebo dálkový ovladač, ale i tyto výrobky patří po uplynutí užitného období mezi nebezpečný odpad.

Dětská elektronická hra
Nebezpečné látky: rtuť, kadmium, bromované zpomalovače hoření, měď, PVC
Využitelné suroviny: měď, paladium, stříbro, zlato
Elektronickými hračkami jsou míněny autodráhy, modelové železnice, videohry a jejich příslušenství, kapesní digitální hry – gameboy, joysticky, elektrické a elektronické hračky poháněné baterií nebo elektromotorem, elektronické doplňky pro batolata, elektrická vozítka a další vybavení pro volný čas a sport. Jedná se o elektrozařízení, která nejčastěji ze všech končí ve směsném odpadu. Zřejmě je pro většinu lidi matoucí představa, že by hračka, určená dětem, mohla být nebezpečná.

Mobilní telefon
Nebezpečné složky: arsen, berylium, brómované zpomalovače hoření, šestimocný chrom, kadmium, měď, nikl, olovo, oxid antimonitý, rtuť
Využitelné suroviny: paladium, zlato, stříbro, měď
Mobilní telefony jsou navíc výrobkem se zvláštním postavením. Zatímco jiných nepoužívaných a zastaralých elektrospotřebičů se ochotně zbavujeme, mobilní telefony si mnozí schovávají pro případ „kdyby něco…“, a tak je v České republice stále přibližně 5–8 milionů mobilů, které nebyly odevzdány k recyklaci.
Recyklací 29 přístrojů se dá získat gram zlata, zatímco z jedné tuny vytěžené horniny ze zlatého dolu se získá pouhých pět gramů zlata, navíc se při zpracování používají nebezpečné látky jako rtuť nebo kyanidy. Z tuny vysloužilých mobilů se zpětně získá 300 gramů zlata. Recyklace je tedy 60x výhodnější. Odhaduje se, že Češi mají v šuplících v nepotřebných mobilech uloženo přes 300 kg zlata.

Zdálo by se, že drahé kovy se potřebují a využívají v nejvyšší míře v klenotnictví, ale není tomu tak. Kdepak. Společnost Safina, a.s., zveřejnila rozdělení pro využití drahých kovů v průmyslových oborech:

- 10 % chemický průmysl - stříbro, platina, paladium - především pro výrobu katalyzátorů používaných ve výrobě širokého sortimentu chemikálií;
- 10 % sklářský průmysl - stříbro, platina, rhodium - především v oblasti výroby plochého skla, výroba křišťálu, speciální prvky výtokových systémů, měření tepla;
- 35 % automobilový průmysl - stříbro, platina, paladium, rhodium - pájení a výroba některých prvků elektroinstalace;
- 20 % elektrotechnický průmysl - stříbro, zlato, platina, paladium - především výroba integrovaných obvodů;
- 5 % lékařství - především stříbro pro své antialergenní vlastnosti, tato oblast se dynamicky rozvíjí, platina – cytostatika;
- 20 % klenotnictví.

skládkyJak je vidět, ve spotřebě drahých kovů vede s převahou automobilový průmysl a klenotnictví spolu s výrobou elektrotechniky jsou až na dalším místě. Využitelnými surovinami odevzdaných elektrospotřebičů jsou kromě drahých i obyčejných (železných i neželezných) kovů také další suroviny, jako třeba plasty, sklo, ale třeba i beton, který je součástí praček a myček. Vše se dá znovu využít, což přispívá dále k úspoře ropy, vody i dalších surovin, ke snížené spotřebě elektrické energie a snižování množství vypouštěných emisí do ovzduší.

Mějme tedy na paměti, že důkladným a správným tříděním zabráníme zbytečné těžbě drahých kovů a dalších nerostných surovin na Zemi, i znehodnocování a znečišťování životního prostředí. Je na čase začít myslet nejen na sebe, ale i na naši planetu a budoucnost. Někdy totiž náš elektroodpad vůbec není odpadem, je funkční a bez závad. Rozmysleme si vždy, jestli je opravdu nutné pořizovat si nové výrobky, jestli nám nejde jen o naše vlastní uspokojení s novým výrobkem podobné funkce, ale modernějšího designu.

Bc. D. Kovaříková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
http://www.mzp.cz
http://www1.cenia.cz
http://www.tesin.cz
http://www.ceho.cz
ASEKOL, Elektrowin

Foto: archiv autorky

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf