Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Školní zahrada – zelená učebna

23. května 2013

V minulosti trávily děti spoustu času venku, což bylo podporováno zejména tvrdšími životními podmínkami: V mnoha případech už časně ráno vyrážely na dlouhou cestu pěší do školy, odpoledne zpátky domů, často pak musely ještě pomáhat v hospodářství, a pokud ne, tak rády svůj volný čas trávily pobytem ve venkovním prostředí. Dnes mají naše děti většinou školu hned za rohem nebo se do ní dopravují nejrozmanitějšími dopravními prostředky, a po škole mnohdy sedají k počítači, kde tráví zbytek dne. Jednou z možností, jak prodloužit pobyt dětí v zeleni trav, květin a stromů a posílit tak jejich vztah k přírodě, je budování kvalitních školních zahrad.

altVelké množství škol disponuje pozemky, které mohou kvalitně a účelně spojovat různé funkce, a to pro potřeby školy, studentů i návštěvníků škol. I když nejčastěji jsou plochy použity pro vybudování nákladných sportovních areálů, zbývá mnohde ještě dosti místa pro další aktivity, nejen pro sport či relaxaci. V současné době dochází k rozvoji úžasného fenoménu školních zahrad, který má v některých zemích již bohatou tradici, ale u nás je zatím jen v plenkách. Přesto se jedná o aktuální téma, kterého by se mnohé školy rády chopily, nemají však s realizací školních zahrad jiné zkušenosti, než klasickou výuku předmětu Pracovní vyučování.

Zatímco zahrady mateřských škol jsou nedílnou součástí celodenní péče o děti předškolního věku, zahrady základních, středních i vysokých škol mají odlišný charakter. Je možné využít areály školních pozemků nejen jako zelený doplněk budov a zařízení, ale jako prostor rozličných sekcí a zákoutí pro různé účely. Důležitý je nejen odpočinek, ale i proces výuky, který je možné aplikovat nejen na předměty přírodovědné a výtvarné, ale všestranně téměř pro všechny předměty, jež se na škole vyučují.

Význam školních zahrad

altKaždý typ školy klade na vytvoření zahrady jiné nároky podle toho, jak staré děti školu navštěvují, jak často v zahradě pobývají a co je hlavním cílem jejich venkovního pobytu.
altU těch nejmenších je to zejména hra a názorný kontakt s přírodou pro získání základních vědomostí o rostlinkách a zvířátkách, u starších dětí se pak spojuje pobyt v zahradě s výukou náročnější a je možné, jak již bylo výše uvedeno, věnovat se nejen výuce a studiu přírodních nauk, ale je možné aplikovat i výuku obecných předmětů a prvky zahrady do nich šikovně začlenit.

Příklady, jak do projektu školních zahrad můžou zapadat některé předměty:

Matematika – spočítejte, odhadněte, změřte...
– jaká je přibližná hmotnost jedné včely, jestliže společenstvo 10 000 jedinců váží přibližně 1 kg (uveď v kilogramech i gramech)
– odhadněte přibližnou šířku a délku záhonu. Vyberte jednoho člena vaší skupiny a zjistěte co nejpřesněji průměrnou délku jeho kroku, odkrokujte rozměry a výpočtem zjistěte skutečné rozměry. Ty pak porovnejte s vašimi odhady. Vše pečlivě zapište do tabulek.
- Na základě změřených údajů vypočtěte obvod a plochu záhonu.
– Zjistěte co nejpřesněji jaká je plocha záhonu semenáčků. Kolik semenáčků je zde možné pěstovat, jestliže každý potřebuje 400 cm2?


Český jazyk
– najděte na školní zahradě co nejvíce podstatných jmen pomnožných
– najděte co nejvíce podstatných jmen podle vzoru PÍSEŇ
– najděte co nejvíce abstraktních podstatných jmen souvisejících se zahradou
– pojmenujte co nejvíce rostlin a živočichů rodovým a druhovým jménem, u podst. jména určete rod a vzor, u příd. jména druh a vzor

altTo je samozřejmě jen nepatrným zlomkem toho, co se dá v učebně pod širým nebem podnikat. Uvedené příklady z matematiky a českého jazyka jsou názornou ukázkou, jak je možné výuku v zahradě pojmout a zajisté inspirací i pro učitele jiných předmětů, ať už mají k přírodě blíže nebo třeba i hodně daleko. Důležitá je nejen souvztažnost předmětu s uspořádáním zahrady, ale i samotný pobyt dětí v pěkném prostředí.

Projektování zahrad
Při projektování je třeba vycházet z funkční a provozní analýzy a dbát na rozčlenění prostoru na jednotlivé zóny, např. vstupní (reprezentativní), klidovou, pohybovou (herní), naučnou, provozní, na základě vytvoření siločar pohybu je možné modelovat pohyb při provozu v navrhovaném objektu.

Rostliny na školní zahrady
Dřeviny, léčivé rostliny, květiny – trvalky, letničky, dvouletky
Důležitý je výběr správných rodů a druhů, je potřeba zhodnotit jejich nároky, a vyhodnotit nebezpečnost některých rostlin (jedovatost, trnitost, alergeny...), které se následně sice použít mohou, ale takovým způsobem a vhodným umístěním, aby se předešlo možnému riziku. Kromě venkovních rostlin je samozřejmé i správný výběr hrnkových kultur v exteriérech školních i předškolních zařízení.

Podpora opylovatelů
altJedno z nejzajímavějších témat je zaměření na opylování rostlin, a to především na opylovatele typu včelek samotářek a čmeláků. Je možné na vybraných školních zahradách i klasicky včelařit, ale tam kde není odborník s kompetencí pro chování včelstev je dobré podporovat opylovatele nabídkou hmyzích hotelů, čmelínů... Hotely pro hmyz a domečky pro čmeláky je možné vyrábět jednoduchými technikami přímo ve školách. Kromě zdůraznění významu opylovačů je možné nejen těmto užitečným tvorům pomáhat, ale současně i pozorovat ve vytvořených hnízdištích jejich zajímavý vývoj a pěstovat v dětech kladný vztah k těmto tvorům.

Podpora biotopů
Podobný význam jako ochrana opylovatelů má i ochrana biotopů a budování úkrytů pro plazy, ježky, ochrana netopýrů a podpora ptactva v zahradách. Všechny zmíněné druhy živočichů mohou být součástí zahrad a děti se mohou podílet na jejich ochraně i na výrobě budek, krmítek a příbytků. Jejich pozorování může bát i součástí dalšího vzdělávání a získávání informací. Rovněž lze na zahradách budovat menší mokřady pro vodní organizmy.

altAbychom získali ty nejlepší informace o školních zahradách, zúčastnili jsme se semináře Školní zahrady a jejich využití k EVVO a k udržitelnému rozvoji České zahradnické akademie Mělník ve dnech 24. – 26. 4. 2013, který podal posluchačům ucelený souhrn informací jak o významu školních zahrad, tak o jejich projektování, zakládání a možnostech provozování. Tématem školních zahrad se v nedávné době zabývalo i Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, jež podniklo exkurze po nejlépe realizovaných školních zahradách, a ani u toho jsme nechyběli.

Pokud jsme ve vás vyvolali potřebu zamyslet se nad realizací vlastní školní zahrady a nevíte si zcela rady, kontaktujte nás v našem ekocentru a my se pokusíme vám poradit, jak na to. Pokud již k vaší škole krásná zahrada patří, pochlubte se: Zašlete nám fotografie vaší zelené učebny nebo nás pozvěte a my si ji sami nafotíme a zveřejníme na našich webových stránkách. Školní zahrada může být při správném vyprojektování všestranně využitelnou chloubou školy a potěšením pro žáky, pedagogy i další návštěvníky školy.

Autorka článku: Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf