Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2019, 02:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru D na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Sever Čech trápil smog.

16. ledna 2006

MOST, CHOMUTOV, TEPLICE – V posledních dnech trápí sever Čech nepříznivé rozptylové podmínky způsobené výskytem přízemní teplotní inverze. Čistota ovzduší je zhoršená díky vysokým koncentracím prašného aerosolu. Denní imisní limit je na některých měřicích stanicích překračován až několikanásobně.

Výskyt inverzí na severu Čech je zvláště v zimním období velice častý a to bez ohledu na to, kolik škodlivin je vypouštěno do ovzduší. S výskytem inverzních situací úzce souvisí i výskyt mlhy, která inverzi velmi často doprovází. Otázkou zůstává, zůstane-li mlha mlhou či dojde k jejímu znečištění a vytvoření smogu. V posledních dnech tak inverzní charakter skutečně přispěl k znečištění ovzduší na některých měřicích stanicích. Významným zdrojem prašnosti jsou v tomto období zejména lokální topeniště.

„Imisní situace se nejvíce zhoršila zejména 12. a 13. ledna. V Litvínově a Teplicích přesahovaly denní koncentrace polétavého prachu až pětinásobně denní imisní limit, který je 50 mikrogramů na metr krychlový vzduchu. V Chomutově byl limit překročen čtyřnásobně, v Mostě byla v obou dnech naměřena hodnota 180 mikrogramů. Na horských měřicích stanicích v Měděnci a v Rudolicích v Horách je imisní situace dobrá, stejně tak v Krupce.“ uvedla Soňa Hykyšová, vedoucí Ekologického centra Most, které od roku 2000 sleduje v nonstop režimu imisní situaci na Mostecku, Chomutovsku a Teplicku. K dispozici má data z měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu a Zdravotního ústavu Ústí nad Labem.

Takto vysoké koncentrace již mohou vyvolat odezvu i u zdravých lidí, kterým se může především hůře dýchat. Zvýšené koncentrace prachu nemusí vyvolat onemocnění, ale mohou přispět ke snížení odolnosti organismu, který pak snadněji podlehne různým infekcím. Pozor by si měly dávat hlavně rizikové skupiny obyvatel: starší lidé, malé děti, astmatici a kardiaci. Ti by měli omezit pobyt venku, hlavně se vyvarovat zvýšené fyzické námahy ve venkovním prostředí. Větrat by se mělo krátce a intenzivně.

Přestože v minulosti byla mlha, především na Mostecku, jasným znamením o výskytu smogové situace, dnes pouhý výskyt mlhy nemůže být považován za důkaz znečištění ovzduší. Chceme-li tedy opravdu vědět, nakolik je mlha čistou mlhou nebo smogem, je nezbytné informovat se na aktuální množství škodlivin v ovzduší. Aktuální informace je možné získat na Zeleném telefonu Ekologického centra Most 800 195 342, na jeho internetových stránkách www.ecmost.czwww.ecmost.cz nebo na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz.

Autorka článku: Ing. Soňa Hykyšová