Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2019, 02:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru D na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Sazemi proti ekologickým haváriím?

24. června 2009

Ukázka aplikace sorbentu na vozovce MOST Nelze se jim vyhnout. I přes veškerá preventivní opatření čas od času dochází k ekologickým haváriím ve formě úniku ropných látek. S jejich katastrofickým dopadem na životním prostředí se prostřednictvím televizní obrazovky mohl seznámit každý z nás. Nebezpečné přitom nejsou jen úniky, ke kterým dojde v blízkosti pobřeží nebo na otevřeném moři. Nemusíme ani chodit příliš daleko, chemičku máme doslova za humny. I přes snahu toto riziko maximálně eliminovat, nelze možné úniky těchto látek zcela vyloučit. Další z cyklu článku „Chemie a životní prostředí“ seznamuje s problematikou likvidace ekologických havárií na příkladu využití odpadních látek pocházejících právě z nedaleké chemičky.

Ať už je příčinou úniku ropných látek havárie tankeru, nehoda na silnici nebo havárie na potrubí, sled událostí, které se poté seběhnou, má podobný scénář. Samozřejmě pouze pokud se podaří havárii včas odhalit. Hlavním cílem je zabránit šíření ropných látek do půdy, spodních a povrchových vod. Příroda sice v první fázi nasadí své obranné mechanismy, baktérie a sluneční záření totiž pomáhají ropné látky rozkládat na látky jednodušší. Aby také ne, ropa je přece přírodního charakteru. Bakteriálního rozkladu se využívá také v některých dekontaminačních metodách, které se uplatňují při likvidaci širokého spektra havárií.

Nejdříve ze všeho je nutné zamezit šíření ropných látek do půdy a zamezit tak zasažení spodních nebo povrchových vod. Zásah musí být především rychlý, bezpečný a efektivní. Co to vlastně hasiči nebo pracovníci dekontaminačních firem sypou na ropné skvrny? Jsou to látky, které jsou schopny toto znečištění absorbovat na svůj povrch. Využívá se jak přírodních materiálů, jako je např. mastek, sláma, piliny, křemelina nebo rašelina, tak i speciálních upravených materiálů. Nejužívanějším sorbentem, jak se souhrnně látky se schopností pohlcovat znečištění označují, je tzv. aktivní uhlí. Sorbenty se při haváriích aplikují buď ve formě textilií nebo v práškové podobě.

Jeden z velmi účinných sorbentů se vyrábí v nedaleké chemičce. Zajímavé je, že se jedná původně o odpad, a to saze vzniklé spalováním v teplárně. Tento sorbent má i své obchodní označení: Chezacarb. Tyto speciální saze mají obrovský povrch a tudíž velmi dobrou schopnost „nasáknout“ olejové či naftové znečištění. Sorbent z litvínovského Unipetrolu RPA má své uplatnění při odstraňování takových ekologických strašáků jako jsou např. dioxiny, rtuť a další těkavé organické a anorganické látky, které můžeme najít v kouřových plynech. Používá se proto ve spalovnách komunálního odpadu, přičemž jeho účinnost při odstraňování dioxinů je vyšší než 95%.

Kromě odstraňování plynných škodlivin, se Chezacarb dobře hodí také právě pro likvidaci úniku ropných látek. Jeden kilogram tohoto sorbentu je schopen pojmout až 6 kilogramů uhlovodíků. A co je důležité, při použití se nelepí a neuvolňují se z něj škodlivé látky. Používá se buď sypký nebo se jím plní speciální vaky, které se posléze umisťují např. na hladinu s cílem zachycení ropné skvrny. S jeho použitím na veřejných komunikacích se ale s největší pravděpodobností nesetkáme, jelikož jeho určitou nevýhodou je vysoká prašnost.

Staré ekologické zátěže s polotuhými ropnými odpady je možné likvidovat rovněž za pomoci aktivního uhlí. Nejenže se plochy zbaví znečištění, navíc se dá ale směs aktivního uhlí a na něho navázaného tuhého odpadu využít jako palivo, které se vyznačuje vysokou výhřevností. Nejeden ekologický aktivista by se možná při této myšlence zděsil, nicméně energetické využití odpadu je upřednostňováno před jeho skládkováním a je zakotveno v mnoha dokumentech zabývajících se výhledy v oblasti odpadového hospodářství. Samozřejmostí je aplikace účinných filtrů zachycujících škodlivé splodiny.

Pokud se aktivní uhlí smíchá s kapalinou, je s jeho pomocí možné dokonce čistit potrubí a technologická zařízení a zbavit je tak kontaminace. Tím ale uplatnění těchto, původně odpadních látek, nekončí. Je možné je využít také pro úpravu elektrické a tepelné vodivosti plastů, pryže, barev, laků a tmelů. Praktické uplatnění nacházejí tyto vlastnosti při výrobě nádob na přepravu hořlavin a výbušnin, topných elementů, speciálních tmelů apod. V budoucnu se jistě objeví i další oblasti, kde by bylo možné tyto sorbenty, ale i další odpadní látky vznikající v chemickém průmyslu, využít.

Na snížení rizika zamoření životního prostředí ropnými látkami se může podílet každý z nás. Zaregistrujete-li někdy únik ropné látky nebo budete svědkem činnosti, která by mohla vést ke znečištění vod těmito látkami např. mytím auta v blízkosti vodního toku, informujte hasiče, Policii ČR nebo vodohospodářský dispečink povodí a Českou inspekci životního prostředí. Událost můžete nahlásit také na bezplatné lince Ekologického centra Most 800 159 342.

Autorka článku: Ing. Soňa Hykyšová, vedoucí Ekologického centra MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2009


Konec roku ve znamení inverzí a havárie

Předvánoční AKCE – zajímavé dárky pro děti

Mostečtí žáci se podíleli na zpracování publikace mosteckého ekocentra

Mostecké ekocentrum varuje zahrádkáře

Září - měsíc biopotravin, aneb čím krmit lednici

Doba plastová

Máme to vychytaný - mostecká rodina představuje téma domácí ekologie

Chemie všude kolem nás

I stromy soutěží o titul MISS

Se sazemi na ekologické havárie?

Vetřelci v Mostě

Spuštěn projekt Most-čisté město

Staré ekologické zátěže na Mostecku postupně mizí

Čištění odpadních vod a řeka Bílina

Akta U - Po stopách uhlí a záhadných únosů žab

Pachová zátěž

Výukové programy pro žáky ZŠ a SŠ.

leaf