Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).„Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!

22. dubna 2015

BEO 2Projekt Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) Brána ekologie otevřená se veřejnosti poprvé představil v roce 2013. Tématem Brány v roce 2013 byla VODA.

V roce 2015 se Brána znovu veřejnosti otevírá, tentokrát ale je tématem další významná oblast životního prostředí a to OVZDUŠÍ. Letošní ročník Brány je možné realizovat diky finanční podpoře Ústeckého kraje.


Životní prostředí v Ústeckém kraji se oproti minulým obdobím sice zlepšilo, ale nikoliv natolik, že by nebylo nutné jeho stav nadále zlepšovat, jeho problémy řešit a na ně upozorňovat, o stav životního prostředí pečovat.

Posláním ECM je nejen o stavu životního prostředí veřejnost bezplatně informovat, ale také provádět osvětovou činnost. Z tohoto důvodu se ECM rozhodlo v roce 2013 ve spolupráci se statutárním městem Most pro realizaci projektu nazvaného Brána ekologie otevřená. Nultý ročník projektu byl v roce 2013 úspěšně realizován na téma VODA.

BEO 2Projekt Brána ekologie otevřená 2015 bude zaměřen na veřejnost v regionu Ústeckého kraje; tj. pro všechny věkové skupiny: předškolní děti, žáky základních škol, studenty středních škol, rodiny, ostatní dospělou veřejnost i seniory. Novinkou oproti Bráně ekologii otevřené 2013, tzv. 0. ročníku projektu je zaměření i na odbornou veřejnost.

Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŠÍ si klade za cíl seznámit veřejnost s vývojem znečištění ovzduší za posledních 25 let; tj. od doby sametové revoluce, připomenout, v jakém životním prostředí – ovzduší na severu Čech před rokem 1989 lidé žili, jaké kroky byly pro zlepšení ovzduší provedeny a jaký je aktuální stav ovzduší a jeho předpokládaný další vývoj. Dalším cílem je zapojit veřejnost a především žáky a studenty škol v regionu do snah o vylepšení ovzduší. Nabídnout školám takové aktivity, při kterých by se žáci sami starali o zlepšení kvality ovzduší, zajímali se, jakými cestami mohou omezit svůj negativní vliv na ovzduší a toto omezování prováděli v praxi.

BEO 2Pro splnění cílů bude ECM realizovat akce pro veřejnost laickou i odbornou, např. OZVĚNY EKOFILMU, výstavy, bezplatné semináře, hry a další aktivity pro veřejnost na téma ovzduší, např. konferenci věnovanou problematice ovzduší nejen v regionu. Více o akcích se dozvíte na webových stránkách Brány ekologie otevřené 2015.

Bránu otevíráme soutěží, kterou jsme nazvali „Když se řekne OVZDUŠÍ“. Soutěž bude trvat od 22.04.2015 (Den Země) do konce září (30.09.2015). Bude rozdělena na následující oblasti tak, aby jste se něco o ovzduší dozvěděli, tj. vědomostní kviz, který má
15 otázek – tolik, kolik let od svého založení ECM letos slaví, ale také abyste měli možnost vlastními silami se k tématu ovzduší vyjádřit; tj. literární (povídka, báseň…apod.), fotografická (např. co dokáže vykouzlit inverze atd.), výtvarná (kresba, koláž, výrobek, komiks, EkoFtip).

Budeme velmi rádi, pokud se na téma OVZDUŠÍ dokážete podívat s humorem a budeme se těšit na vaše EKOFTIPY, ale samozřejmě na všechny vaše soutěžní příspěvky.

Autoři tří nejlepších soutěžních příspěvků v každé oblasti soutěže a věkové kategorii získají pěkné odměny.

Soutěžit může kdokoliv, jednotlivci, kolektivy, rodiny, školáci i senioři a to ve dvou věkových kategoriích, 0-20 let a 21-100 let věku. Všichni jste srdečně zváni.

Vstupte tedy do Brány roku 2015, dveře jsou otevřené a jste srdečně zváni.

logo UKSoutěž je vyhlášena v rámci projektu Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŠÍ za finanční podpory Ústeckého kraje, hrazeno z dotace č. 15/SML0773.


Za kolektiv Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Ing. Milena Vágnerová, vedoucí ECM
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf