Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014

29. října 2014

© archiv ECMU příležitosti svátku Den stromů pořádalo ve dnech 15. září až 20. října 2014 v Ekologickém centrum Most pro Krušnohoří (ECM) soutěž nazvanou Den stromů. Zúčastnit se jí mohl každý z veřejnosti, byla určena jak jednotlivcům, tak kolektivům všech věkových kategorií. V pěti kolech soutěže si měli účastníci soutěže jednak připomenout užitečnost a význam stromů, jednak osvěžit a rozšířit své znalosti o nich.

Soutěže se zúčastnili celkem 9 jednotlivců a 26 kolektivů z Mostecka, Teplicka a Lounska. Největší podíl soutěžících byl z Mostecka. Celkem se do naší soutěže přihlásilo cca 200 soutěžících.

© archiv ECMCílem 1. kola soutěže bylo upozornit na stromy významné či památné buď dle legislativy anebo významné či památné z nějakého důvodu pro soutěžícího a to tak, aby soutěžící tento strom vyhledal, našel k němu cestu a svou přítomnost u něho zdokumentoval fotografií, kterou do ECM zaslal spolu s příběhem, dle kterého bude jasné, proč je tento strom významný.

Pro někoho to mohl být památný strom chráněný státem, pro jiného zase strom, k němuž s oblibou rád chodí či s nímž má spojené zážitky z dětství. Bylo překvapivé, že takřka každý má svůj oblíbený strom, který ani nemusí být navenek zvlášť významný věkem, vzrůstem apod. Určitý strom může být totiž pro nás jedinečný tím, že je mimořádně krásný, nebo jsme si pod ním v dětství hráli s kamarády za domem, váže se k němu nějaká zajímavá pověst, nebo že jsme si ho sami vysadili. Z Mostecka je známa řada státem chráněných památných stromů, např. Žeberská lípa v lesích u zámku Jezeří, vzácně pěstovaná borovice Schwerinova v Mostě-Zahražanech, dub letní v Mostě pod vrchem Ressl, lípy v Meziboří a několik dalších zvlášť významných jednotlivě rostoucích stromů a jejich skupin.

© archiv ECM2. kolo bylo o dost obtížnější: šlo o vědomostní kviz 10 otázek týkajících se zajímavostí i běžných věcí ze života stromů, např. jejich věkovitosti, prostředí, v němž žijí apod. Šlo jednoznačně o nejtěžší kolo soutěže, ale většina účastníků jím prošla se ctí.

3. otázka otázka měla za cíl prověřit, zda soutěžící poznají naše běžné domácí dřeviny podle fotografie. Vybrány byly javor mléč, lípa velkolistá a dub letní.

Ve 4. kole měli soutěžící za úkol napsat 7 významů a užitků, které poskytuje strom. Ani žákům základních škol nedělalo toto kolo problémy; mnozí účastníci se dokonce rozepsali tak, že vypsali 10 i 15 přínosů stromů. Nezapomněli na jejich přínos k čistotě ovzduší, umělecký a estetický význam, zdroj dřeva jako paliva i pro další využití, často se objevoval i strom jako důležité prostředí pro různé organismy.

© archiv ECM5. kolo připomnělo význam alejí, na který možná v každodenním shonu poněkud zapomínáme. Soutěžící měli uvést, za které panovnice došlo k největšímu vysazování alejí. Nikdo nezklamal, takže jsme opakovaně dostávali odpověď, že šlo o Marii Terezii. Motivů pro to bylo hned několik: vytvořit orientační linie v krajině podél hlavních cest, poskytnou stín a v případě ovocných alejí i podzimní potravu pro poutníky, např. tehdejšími Rakousko-Uherskými kraji často putující vojska, atd. Záměry Marie Terezie později rozvíjel i její syn, Josef II.

Protože jsme obdrželi mnoho děkovných dopisů, domníváme se, že soutěž byla úspěšná a že její cíl – totiž připomenout v dnešní dosti technické době přítomnost a všeobecnou potřebnost stromů v životě nás i celé přírody – byl bohatě splněn.

Děkujeme všem soutěžícím za účast a zájem o soutěž. Velice nás potešily Vaše pozitivní ohlasy, ze kterých vyplývá jediné – stromy a příroda kolem nás nejsou lidem lhostejné.

V nejbližších dnech proběhne hodnocení soutěže a vítězové z kategorie jednotlivců i skupin budou kontaktováni a vyzváni k převzetí pěkných cen.

Správné řešení všech soutěžních kol.

© M.Černá, EC Most© M.Černá, EC Most
Soutěž byla organizována ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Nadací Partnerství.

Ing. Vít Joza
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf