Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 25.6.2019, 12:10
Krátkodobý výpadek jednotky NTI- (od 9:40 - 10:10hod). Překročení limitů sulfanu (od 9:40 do 11:40 hod).

UNIPETROL RPA - 25.6.2019, 09:30
Ukončeno spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu na polním hořáku.

UNIPETROL RPA - 24.6.2019, 12:20
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Komu se nelenilo a zelenalo?

31. října 2016

soutěžOd 21. března 2016 do 21. října 2016 se mohli všichni zájemci zúčastnit soutěže „Komu se nelení, tomu se zelení“, kterou vyhlásilo první jarní den o Ekologické centrum v Most pro Krušnohoří (ECM) za finanční podpory Hospodářské a sociální rady Mostecka. Téma soutěže se vázalo na celoroční téma roku 2016, neboť Valné shromáždění OSN rok 2016 vyhlásilo Mezinárodním rokem luštěnin.

Vzhledem k tomu, že téma roku 2016 úzce navazuje na téma roku 2015, který byl vyhlášen Mezinárodním rokem půdy, s cílem zvýšit povědomí a porozumění o významu půdy pro bezpečnost potravin a základních ekosystémových funkcí, bylo cílem soutěže ECM nejen zvýšit povědomí veřejnosti o luštěninách a jejich význam pro výživu a ekologické zemědělství, ale také podnítit veřejnost k zamyšlení se nad významem půdy a nad její ochranou, a především motivovat veřejnost, žáky, studenty, jejich pedagogy i obyvatele měst a obcí k pěstování vlastních plodin.

Podmínky soutěže
Soutěž byla určená pro širokou veřejnost a byla rozdělena do 3 věkových kategorií: do 6-ti let, 6-15 let, 16 a více let. Každý soutěžící, musel projít dvěma částmi soutěže:

1. Vědomostní kviz
Podmínkou účasti v celé soutěži bylo správné vyplnění „pedologického“ kvizu, který poskytl základní znalosti a informace nejen o půdě obecně, ale i o půdě Ústeckého kraje.
Kviz byl rozdílný pro každou věkovou kategorii soutěže.
- vědomostní kviz pro kategorii 6-15 let
- vědomostní kviz pro kategorii 16 a více let

Pro děti do 6 let byla na webových stránkách ECM www.ecmost.cz připravena tajemná skládačka obrázku, kterou stačilo vytisknout a složit. Po složení skládačky nám měli zaslat e-mailem název toho, co je na obrázku. Pokud se v kvizu v kategorii do 6-ti let účastnil kolektiv, např. mateřská školka nebo rodina, stačilo poslat jednu odpověď.
Po absolvování vědomostní části soutěže přicházela na řadu praktická část:

2. Pěstování plodin a rostlin
Účastník soutěže (jedinec nebo kolektiv) měl za úkol vypěstovat plodiny a rostliny při preferování ekologického způsobu pěstování, péče a upřednostnění původních druhů plodin a rostlin. Podmínkou účasti byla průběžná fotodokumentace nebo videodokumentace (od přípravy plochy, setí, pěstební péči až po sklizeň).
Do soutěže byl zařazen každý, kdo vyplnil kviz dle své věkové kategorie a zaslal fotodokumentaci nebo videodokumentaci své pěstební péče (od přípravy plochy, setí, pěstební péči až po sklizeň). U fotodokumentace či videodokumentace bylo vhodné doplnit krátký komentář, o jaké plodiny se jedná, jaký je postup, použité přípravky či náčiní atd.
Vyplněný kviz, fotodokumentaci či videodokumentaci bylo nutné zaslat nejpozději do 21. října 2016.

A jak soutěž dopadla?

1. Vědomostní kviz

Do první části se do kategorie od 6 - 15 let přihlásilo 54 dětí, z nichž 5 zodpovědělo úplně bez chybičky, 22 dětí mělo jednu chybu a ostatní jich měly dvě a více.
A jaké otázky z kvizu dělaly dětem největší problém? Např. Nejúrodnějším půdním typem je? (Černozem); V roce 2016 OSN (Organizace spojených národů) vyhlásila Mezinárodní rok? (luštěnin) nebo vybrat z obrázků plodiny, které patří mezi luštěniny (čočka, fazole a hrách). V kategorii 16 a více let pouze jediná soutěžící měla vše bez chyby. Kategorie pod 6 let se nikdo nezúčastnil.

2. Pěstování plodin a rostlin Do této části zaslali své fotografie s komentáři dva kolektivy ze základních škol a jedna soutěžící, kteří se pochlubili, jaké plodiny pěstují a jakým způsobem.

A komuže se nelenilo a zelenalo?
Aby byl soutěžící zařazen do vyhodnocení soutěže a mohl obdržet ocenění a odměnu, musel úspěšně podstoupit obě části soutěže. Vítězové v kategorii 6 až 15 let jsou dva kolektivy, žáci ze Základní školy a Střední školy, Most, Jana Palacha a ze Základní školy Chbany (žáci ze školní družiny).

soutěžsoutěžZákladní škola Palacha v Mostě spolu se svou paní učitelkou Mgr. Janou Hofferovou poslala dva soutěžní příspěvky. V prvním vítězném příspěvku žákyně 9.A vytvořily bylinkovou zahrádku, kde na původně zapleveleném záhonu vytvořily nový záhon bylin. Po odplevelení a zrytí, položily na půdu folii, zasadily petrželku, majoránku, pažitku, kopr a rebarboru a navozily drť. Byliny pravidelně zalévaly dešťovou vodou.
V druhém soutěžním příspěvku, který bohužel nevyhrál, založili žáci 8. a 9. tříd v malé stráni skalku.

Druzí vítězové v kategorii 6 až 15 let školní družina Základní školy Chbany spolu se svou paní vychovatelkou Štěpánkou Tomešovou se pochlubili, jak osázeli dlouho neosázené květníky na školní zahradě. soutěžsoutěž

Na samém počátku byl největším úkolem dostat těžké, betonové, ničím dlouho neosázené květníky na školní zahradu ZŠ Chbany. Velmi jim v tom pomohl obecní úřad, který dokonce přivezl i zeminu z obecního kompostu.

soutěž Pak začali květníky osévat pažitkou, rukolou, bazalkou, mátou, hráškem, ředkvičkami a později vyseli i okurky. V květnu vysadili papriky a rajčata, které předpěstovali ve družině. Plodiny během růstu pravidelně zalévali, pleli a nakonec s velkou radostí sklízeli a ochutnávali v kroužku "Kuchtíci v akci", kde připravují jednoduché pokrmy (např. pomazánky a saláty).

soutěžsoutěžVítězka v kategorii 16 a více let paní Mgr. Jana Hofferová poslala fotografie svého záhonku s rajčaty a paprikami, které jsou v biokvalitě. Nepoužila žádná hnojiva a po celou dobu růstu je zalévala pouze dešťovou vodou. Úroda byla velká, že i v září stále mohla sbírat rajčata i papriky, kterých se urodilo po celou dobu desítky kilogramů.

Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži a výhercům gratulujeme!

Budeme se těšit na Vaši účast v dalších soutěžích ECM.

Foto vítězů
soutěž

soutez Partneři soutěže: Hospodářská a sociální rada Mostecka, Ceria s.r.o., Zahradnictví Dvořák a syn

Ing. Hana Svašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf