Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila

8. prosince 2015

parkyVe městě Most je mnoho parkových ploch, které nemají své pojmenování a často tedy slýcháme například „ sejdeme se na lavičce u knihovny“ nebo „budu čekat za dopravákem“ a podobně. Proto se Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) rozhodlo uspořádat soutěž „Pojmenujte naše parky“. Soutěž byla vyhlášena 1. prosince 2014 a byla určena pro širokou veřejnost, především pak pro obyvatele Mostecka. Účastníci mohli přispívat svými nápady až do 1. prosince 2015, tedy celý rok.

Podmínky soutěže
Soutěže se mohl účastnit kdokoliv, bez věkového omezení. Soutěžící měli možnost zaslat návrhy pro všechny nebo jen vybrané či jen jeden jediný park z následující nabídky mosteckých parků:

1. park u sportovní haly (uváděný také jako Centrální park či Park střed)
2. park v ulici U Stadionu mezi bloky č. 401, 411 a 571
3. park u kina Mír (mezi ulicemi Jana Kubelíka a Moskevská)
4. park v ulici Josefa Skupy (u zpívající fontány)
5. park u děkanského chrámu
6. park v Zahradní čtvrti mezi ulicemi Javorová a Jasmínová

Navrhované názvy měly vystihovat specifičnost parku, jeho hodnotu, vzhled atd. Soutěžící své návrhy mohli zasílat e-mailem na adresu ecmost@vuhu.cz, poštou nebo doručit osobně do sídla ECM ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a.s., tř. Budovatelů 2830/3 v Mostě.

Vyhodnocení
parkySvé příspěvky poslalo 15 soutěžících, kteří navrhli celkem 59 nových jmen parků.

Některé názvy byly inspirovány českými osobnostmi, Například park u kina Mír by se měl stát „parkem Petra Pitharta“, park v ulici Josefa Skupy byl navržen jako „park Miroslava Fleišera“, který měl podíl na zřízení tohoto parku, nebo „park Milady Horákové“ ve stejné lokalitě. Jiné návrhy se vztahovaly k charakteristikám daného místa nebo zavedenému označení. Mezi takové návrhy patří park Sportovka, park Mírák, park U fontány, Děkanský park a mnoho dalších.

parkyMezi všemi příspěvky byl i návrh, pojmenovat všechny parky podle památek ve starém městě Most nebo po zaniklých obcích v okolí (např. Minoritský, Dřínovský park).

Všechny došlé příspěvky byly po ukončení soutěže zaslány statutárnímu městu Most (odboru životního prostředí), Hospodářské a sociální radě Mostecka, které soutěž podpořily, ale také řediteli Technických služeb města Mostu Ing. Karlu Mutinskému s žádostí o vybrání nejlepšího návrhu jména parku a tedy vítěze soutěže. Výsledky soutěže budou umístěny na web ECM nejpozději do konce roku 2015 a vítěz soutěže bude kontaktován k převzetí ceny.

Vyberte vítěze i Vy!
Všichni se mohou zapojit do výběru vítězného názvu parku. Do pátku 18. prosince 2015 můžete zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu ecmost@vuhu.cz své hlasy. Do e-mailu stačí napsat název parku, který se vám líbil nejvíce.

Vybírat můžete z těchto návrhů:

1. park u sportovní haly (uváděný také jako Centrální park či Park střed)
návrhy: „park Rozmanitostí“, Sokolský park“, „park Václava Havla“, „park Vítězů“, „park Edwarda Kellyho“, „Klobouk“, „park U Černé jamky“, „Sporťák, „Sportovka“

2. park v ulici U Stadionu mezi bloky č. 401, 411 a 571
návrhy: „Staďák“, park Vítězství“, „Sportovní park“, „park Sportu“, „park Ivana Dejmala“, „Zelený park“, „park Mezidomí“

3. park u kina Mír (mezi ulicemi Jana Kubelíka a Moskevská)
návrhy: „park Ve stráni“, „park Petra Pitharta“, „Kouzelný park“, „Magický park“, „park Mírovka“, „park Spravedlnosti“, „Mírák“

4. park v ulici Josefa Skupy (u zpívající fontány)
návrhy: „park Josífek“, „park Miroslava Fleišera“, „park Oáza“, „park U Křižovatky“, „park Sblížení“, „park Vivien“, „park Pavla Koukala“, „park U Fontány“, „park Milady Horákové“

5. park u děkanského chrámu
návrhy: „park Víry a naděje“, „park Promenádní“, „park Stanislava Štýse“, „park Hnutí Brontosaurus“, „Boží park“, „Hvězdný park“, „park Světla“, „Andělský park“, „park Pokroku“, „park Nebeský“, „park Jezerní“, „park Děkanský“, „park Mariánský“, „park Na Konci“, „park Chrámíček“, „park Děkanka“

6. park v Zahradní čtvrti mezi ulicemi Javorová a Jasmínová
návrhy: „park Zahradník“, „park Stromovka“, „park U Listnáčů“, „Krtkův park“, „Korunní park“, „park Josefa Vavrouška“, „park 444“, „park Na Špici“, „park Na Skřivánčím vrchu“, „Skřivánčí park“, „park Skřivánčí vrch“

Aktualizováno - 16.2.2016
parkyparkyV úterý 16.2.2016 byla předána v Ekologickém centrum Most pro Krušnohoří hlavní cena paní Olze Poborské.
Paní Poborská zvítězila svým návrhem pojmenování parku (park u děkanského chrámu - park Stanislava Štýse), za který si odnesla krásné publikace nejen o Mostecku. Při předání výhry, na přání výherkyně, byl přítomen i Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“
parkyV souvislosti se soutěží „Pojmenujte naše parky“ připomínáme, že ECM za finanční podpory Hospodářské a sociální rady Mostecka a statutárního města Most v současné době dokončuje elektronickou publikaci s názvem „Parky města Mostu dříve a nyní“, která bude umístěna na webové stránky ECM do 31.12.2015.

Publikace je určena veřejnosti a jejím cílem je připomenout občanům, nejen města Mostu, význam městské zeleně pro život každého z nás, ale také koncepci městské zeleně související s výstavbou nového moderního města Mostu ve srovnání s městkou zelení původního města poté, co „staré“ město Most ustoupilo těžbě hnědého uhlí.

V publikaci je uveden i stručný přehled historie zahradní architektury, kapitola pojednávající o druzích zeleně ve městě nebo krátký přehled vývoje krajiny na Mostecku. Hlavním tématem publikace jsou však konkrétní parky ve starém i v novém městě Most a jejich popis, včetně výčtu druhů dřevin a některých vzácných druhů bylin. Publikace je doplněna o spoustu fotografií, map nebo o přehled nejčastěji používaných dřevin s obecnou charakteristikou.

Všem soutěžícím, kteří zaslali své návrhy do soutěže Pojmenujte naše parky velice děkujeme a těšíme se na setkání s vítězem soutěže.

© archiv ECM

Kateřina Chabrová, DiS.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECM

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf