Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Prázdninová soutěž

3. července 2012

Pro zkrácení prázdninových dnů a volného času na dovolené vyhlašuje Ekologické centrum Most pro Krušnohoří „Prázdninovou soutěž“.
A jaké je téma soutěže ? Komunální odpady.
Proč zrovna toto téma? Zatímco dříve lidé vytvářeli minimum odpadu, dnes každý z nás vyprodukuje stovky kilogramů odpadů ročně. To, co se dříve nespotřebovalo nebo lidé nechtěli, nechalo se na místě. Protože většina věcí byla přírodního původu, odpad se rychle rozložil a vrátil do koloběhu přírody. V dnešní době musíme s odpadem nakládat již rozumněji. I přesto, že už víme, že nejlepší je odpady vůbec nevytvářet či preferovat jejich materiálové a energetické využití, stále drtivě převládá pouhé umístění komunálních odpadů na skládky

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se od počátku roku 2012 tématem komunálního odpadu, jak v evropském, tak i národním měřítku zabývalo a zpracovalo několik článků, které soutěžícím při hledání odpovědí mohou pomoci. Všechny články najdete na webu ECM, www.ecmost.cz.

Budete-li mít chuť, zapojte se do naší soutěže, do níž pěkné ceny věnovala společnost United Energy, a.s. Odpovězte na 10 otázek, odpovědi nám zašlete elektronicky na e-mail ecmost@vuhu.cz nebo písemně na adresu ECM, Budovatelů 2830, 434 37 Most.

Soutěž potrvá do 31.08.2012. Poté ze správných odpovědí vylosujeme výherce, kteří získají odměny.
Mnoho úspěchů v soutěži vám přeje kolektiv Ekologického centra Most.

KVIZ

1. Která ze zemí EU nejvíce svého komunálního odpadu (KO) spaluje a energeticky využívá (v jednotkách kg/obyv.)?
a. Švýcarsko
b. Dánsko
c. Švédsko

2. V produkci KO (v jednotkách kg/obyv.) patří ČR v rámci EU mezi země
a. nadprůměrné (produkuje více KO než průměr).
b. průměrné.
c. podprůměrné (produkuje méně KO než je průměr).

3. Jaký typ nakládání s KO převažuje v Ústeckém kraji?
a. materiálové využití
b. energetické využití
c. skládkování

4. Kolik nádob na separovaný sběr měli v roce 2010 obyvatelé Ústeckého kraje k dispozici?
a. okolo 5000
b. téměř 10000
c. více než 15000

5. Který z následujících odpadů nepatří mezi biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO)?
a. kal ze septiků a žump
b. papír a lepenka
c. směsný komunální odpad

6. Produkce kterého ze skleníkových plynů je spojována především se skládkováním?
a. oxid uhličitý
b. metan
c. vodní pára

7. Co znamená zkratka RDF?
a. palivo z odpadu
b. biologicky rozložitelný odpad
c. nízkojakostní kompost

8. Závazná část krajského Plánu odpadového hospodářství (POH) se vyhlašuje
a. vyhláškou MŽP.
b. nařízením vlády.
c. obecně závaznou vyhláškou kraje.

9. Kolik procent vyprodukovaného KO je v Ústeckém kraji využito?
a. 8 - 15 %
b. 25 - 32 %
c. 59 - 65 %

10. Jak je, podle Vás, možné zlepšit nakládání s KO v kraji, aby byla dodržována odpadová pyramida?

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf