Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Jak dopadla prázdninová soutěž

7. září 2012

Před několika dny skončily prázdniny a s nimi i naše prázdninová soutěž. Celé dva měsíce jste měli čas se do ní zapojit a zodpovězením deseti otázek se zařadit do slosování o 3 výhry, které darovala společnost UNITED ENERGY, a.s. Ale nakonec vše bylo jinak. Jak došlo k tomu, že se losovat vůbec nemuselo, vám hned vysvětlíme.

Soutěž na téma odpadového hospodářství začala současně se začátkem prázdnin a vypadala zdánlivě jednoduše. Prostě jen vybrat správné odpovědi z nabízených možností a slovně zodpovědět poslední desátou otázku. Jako nápověda měl sloužit cyklus článků zaměřených na problematiku komunálního odpadu, který vycházel a stále vychází na našich webových stránkách. Všechny odpovědi bylo možno ve zveřejněných článcích nalézt.

Když začaly přicházet první odpovědi, jak jsme se z každé z nich radovali! Pro organizátora soutěže je totiž každá odpověď malou výhrou, neboť svědčí o zájmu nejen o soutěž, ale i o zvolené téma soutěže.

Od samého začátku soutěže nás udivovalo, z jakých koutů republiky jste nám psali. Vůbec jsme nečekali, že naše soutěž překročí hranice Ústeckého kraje, proto je pro nás záhadou velké množství účastníků z Moravy (celá jedna třetina), množství soutěžících z Liberecka, Karlovarska i jiných koutů republiky. Celkem jen 11 odpovědí přišlo z Ústeckého kraje.

Zatímco se soutěž chýlila ke konci, objevilo se ještě několik správných odpovědí. Poslední soutěžící zaslal odpověď 31. 8. 2012 ve 20:30, tedy tři a půl hodiny před uzavřením soutěže.

Velice zajímavé byly odpovědi na 10. otázku, tj.: „Jak je, podle Vás, možné zlepšit nakládání s KO v kraji, aby byla dodržována odpadová pyramida?“

Přinášíme Vám některé z nich:

Jájina Springlová, Habartov:
Oslovit obchodníky, aby vždy nabízeli recyklovatelné obalové materiály. Informovat veřejnost v číslech - "Paní Nováková, Vy sice zaplatíte za igelitovou tašku 5Kč což je o 15Kč méně než za tuto ekologickou, ale nakonec Vás vyjde mnohem dráž. Nejen že méně vydrží, ale její likvidace přijde na xxx tolik Kč".
Informovanost ve školách "Děti buďte rozumnější než vaše babičky. Trvejte na tom, aby vám dávali rodiče i prarodiče svačinky do správného obalu. Naučte své rodiče třídit. Nebojte se ukázat svému okolí, že Vám není lhostejná ekologie"
Zvýhodnit třeba občany finančně - je to sice jako sci-fi ale něco jako: Paní Nováková pečlivě třídí, v popelnici má pouze nezbytný odpad bez plastů, kovů atd. Tak bude mít o 200Kč ročně nižší platbu za svoz.
Naopak pokutovat ty kteří jsou schopni do nádoby na KO nacpat naprosto všechno a ještě kolem zanechat nepořádek!!!

David Táborský, Most:
Myslím si, že možnosti kraje s touto problematikou jsou velmi malé. Největším producentem odpadů jsou výrobci. Ti se snaží chovat v prvé řadě ekonomicky a otázka obalové technologie začíná otázkou: „jak to zabalit co nejlevněji.“ Dokonce i stát má v této oblasti svázané ruce, ale kdo rozhodně nemá svázané ruce jsou zákazníci (kupující) určitého produktu. Ti, pokud jsou dostatečně informovaní, mohou začít vyvíjet tlak na výrobce ohledně minimalizace odpadové složky produktu.
Takže možnosti kraje jsou financování či pořádání aktivit jakou jsou přednášky či workshopy pro širokou veřejnost. Na těchto setkáních by mělo být vysvětleno, že ekologické chování nekončí recyklací, jakkoliv je záslužná, ale recyklací toto chování teprve začíná.

František Humhej:
Pořádat besedy na školách i s veřejností. Jak se říká opakovaní matka moudrosti. Však my to jednou všichni pochopíme. Snad už nebude pozdě.

Z celkem 50 soutěžících odpověděli nakonec jen čtyři správně. Moc jsme se podivovali takovému malému počtu správných odpovědí, ale nakonec uznáváme, že otázky nebyly zrovna nejjednodušší. Pro vítěze byly připraveny tři odměny, máme tedy losovat 3 výherce ze 4 odpovědí?


Situaci za nás vyřešili zástupci společnosti UNITED ENERGY, a.s., kteří se rozhodli odměnit rovnou všechny čtyři soutěžící, kterými jsou: David Táborský z Mostu (na snímuku nahoře), Petra Cibienová z Kralup nad Vltavou, Martin Proco z Litvínova a Miroslava Kubešová z Liberce.


Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži a výhercům blahopřejeme !

Pro ty, co se tentokráte netrefili, přikládáme správné odpovědi:

1. Která ze zemí EU nejvíce svého komunálního odpadu (KO) spaluje a energeticky využívá (v jednotkách kg/obyv.)?
a. Švýcarsko
b. Dánsko
c. Švédsko

2. V produkci KO (v jednotkách kg/obyv.) patří ČR v rámci EU mezi země
a. nadprůměrné (produkuje více KO než průměr).
b. průměrné.
c. podprůměrné (produkuje méně KO než je průměr).

3. Jaký typ nakládání s KO převažuje v Ústeckém kraji?
a. materiálové využití
b. energetické využití
c. skládkování

4. Kolik nádob na separovaný sběr měli v roce 2010 obyvatelé Ústeckého kraje k dispozici?
a. okolo 5000
b. téměř 10000
c. více než 15000

5. Který z následujících odpadů nepatří mezi biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO)?
a. kal ze septiků a žump
b. papír a lepenka
c. směsný komunální odpad

6. Produkce kterého ze skleníkových plynů je spojována především se skládkováním?
a. oxid uhličitý
b. metan
c. vodní pára

7. Co znamená zkratka RDF?
a. palivo z odpadu
b. biologicky rozložitelný odpad
c. nízkojakostní kompost

8. Závazná část krajského Plánu odpadového hospodářství (POH) se vyhlašuje
a. vyhláškou MŽP.
b. nařízením vlády.
c. obecně závaznou vyhláškou kraje.

9. Kolik procent vyprodukovaného KO je v Ústeckém kraji využito?
a. 8 - 15 %
b. 25 - 32 %
c. 59 - 65 %

Komu se nezadařilo nyní, tomu se možná poštěstí v další soutěži. Přidejte se i tentokráte, další soutěž už na vás čeká a ceny nebudou jen tak ledajaké. Vždyť štěstí, stejně jako neštěstí, nechodí po horách, ale po lidech.

Kolektiv ECM

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf