Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 16.7.2019, 08:12
Zahájeno spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX B 201, najíždění reaktoru 6 na výrobně POX. Spalování bylo ukončeno dnes v 9:00 po zapojení reaktoru do výroby.

UNIPETROL RPA - 13.7.2019, 02:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP. Spalování bylo ukončeno dnes ve 2:50.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“

15. března 2016

soutezMáte zahrádku? Školní zahradu? A rádi něco pěstujete? Tak tu pro vás máme jedinečnou soutěž, kde můžete ukázat svůj pěstitelský talent, od capartů ve školce až po zkušené zahradníky. A vy, co nemáte zahrádku, nemusíte smutnit, pokud máte balkón, na kterém se dá něco zasadit, můžete se také přihlásit.

Rok 2016 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok luštěnin, jehož cílem je zvýšit povědomí o luštěninách a jejich významu pro výživu a ekologické zemědělství. Téma roku 2016 navazuje na téma roku 2015, který byl vyhlášen Valným shromážděním OSN Mezinárodním rokem půdy, s cílem zvýšit povědomí a porozumění o významu půdy pro bezpečnost potravin a základních ekosystémových funkcí.

V současné době probíhá po celém světě degradace půd, v České republice navíc velmi rychle ubývá rozloha orné půdy ve prospěch nové výstavby bytů, obchodních center, silnic a dálnic, skladových prostor apod. Každý den u nás ubyde zhruba 15 hektarů ornice. To je o důvod víc, abychom se naučili s půdou dobře hospodařit a využít každý prostor k pěstování užitkových rostlin. Šlapeme po tom, co nás živí. Půda přijímá výživné látky z odumřelých organismů a vrací je zpět do života. Půda se sice může obnovovat, ale jde o velmi dlouhý proces. Odhaduje se, že v přírodních podmínkách se půda tvoří rychlostí 1 cm za 125 až 400 let. Tento proces se výrazně zrychluje při vhodném obdělávání, kdy se 1 cm vytvoří za 40 let.

Dnešní generace dětí ztrácí vztah k přírodě, k půdě, k místu, kde žijí. Školou procházejí celé budoucí generace a na nich záleží, kam se bude život na Zemi ubírat. Školní zahrady se tak mohou stát místem, kde na tyto zpřetrhané vazby navázat. Mohou být také např. zdrojem zdravé úrody ovoce a zeleniny pro školní jídelnu.

soutezEkologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) připravilo za finanční podpory Hospodářské a sociální rady Mostecka soutěž s přiléhavým názvem „Komu se nelení, tomu se zelení“, která by měla nejen připomenout cíle Valného shromáždění OSN, ale také podnítit veřejnost k zamyšlení se nad významem půdy a nad její ochranou a především vyzdvihnout snahu žáků, studentů, jejich pedagogů i obyvatel měst a obcí o pěstování vlastních plodin a ocenit jejich výsledky. Jsou zde zahrádkáři, kteří se půdě na své zahrádce v rámci zahrádkářských svazů usilovně věnují, ale i ostatní obyvatelé, včetně seniorů, kteří mají zahrádky kolem svých domů a domovů.

soutezKoho by nelákalo ochutnat čerstvou zeleninu a ovoce z vlastní zahrádky? Pokud nemáte ani kousek vlastní půdy, nemusíte se vzdávat účasti v soutěži. Zahradničit se dá i na velmi omezeném prostoru. Ve městech se dají využít nejen balkonové truhlíky a různé pěstební nádoby, ale také předzahrádky kolem domů či prostor na dvoře, na rovných střechách; domy poskytují spoustu možností pro pnoucí rostliny apod. Vypěstovat si můžete nejen okrasné rostliny, ale také zeleninu a ovoce, např. hrášek, rajčata, papriky, okurky, jahody a jiné. Město má výhodu v tom, že betonové a asfaltové povrchy za slunných hodin naakumulují velké množství tepla, které pak uvolňují při ochlazení, takže se tam daří i teplomilnějším rostlinám.

Soutěž chceme zahájit první jarní den, ale kdy oficiálně vůbec začíná jaro? Někdo říká 20. března, jiný 21. března. Oba termíny jsou správné, pouze záleží na tom, který rok se zrovna píše.

Nakonec byl pro zahájení soutěže vybrán termín 21. března 2016, soutěž bude obsahovat 2 části:

1. Vědomostní kvíz
Podmínkou účasti v celé soutěži je správné vyplnění „pedologického“ kvizu, který poskytne základní znalosti a informace nejen o půdě obecně, ale i o půdě Ústeckého kraje.

Kviz je rozdílný pro každou věkovou kategorii soutěže.

- vědomostní kvíz pro kategorii 6-15 let
- vědomostní kvíz pro kategorii 16 a více let

Pro děti do 6 let je na webových stránkách ECM www.ecmost.cz připravena tajemná skládačka obrázku, kterou stačí vytisknout a složit. Po složení skládačky nám zašlete e-mailem název toho, co je na obrázku. Pokud se bude kvizu v kategorii do 6ti let účastnit kolektiv, např. mateřská školka nebo rodina, stačí poslat jednu odpověď. Ostatní 2 kategorie mají připraveny otázky s nabídkou variant odpovědí.

Po absolvování vědomostní části soutěže přichází na řadu praktická část:

2. Pěstování plodin a rostlin
Účastník soutěže (jedinec nebo kolektiv) má za úkol vypěstovat plodiny a rostliny při preferování ekologického způsobu pěstování, péče a upřednostnění původních druhů plodin a rostlin. Podmínkou účasti bude průběžná fotodokumentace nebo videodokumentace (od přípravy plochy, setí, pěstební péči až po sklizeň).

Soutěž je určená pro širokou veřejnost a je rozdělena do 3 věkových kategorií: do 6ti let, 6-15 let, 16 a více let.

soutezDo soutěže bude zařazen každý, kdo vyplní kviz dle své věkové kategorie a zašle fotodokumentaci nebo videodokumentaci své pěstební péče (od přípravy plochy, setí, pěstební péči až po sklizeň). U fotodokumentace či videodokumentace je vhodné doplnit krátký komentář, o jaké plodiny se jedná, jaký je postup, použité přípravky či náčiní atd.

Vyplněný kvíz, fotodokumentaci či videodokumentaci je nutné zaslat nejpozději do 21. října 2016 a to na emailovou adresu ecm.souteze@gmail.com nebo poštou na adresu Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, případně doručit osobně do kanceláře Ekologického centra Most pro Krušnohoří. Veškeré soutěžní příspěvky nutné označit heslem „Soutěž + věková kategorie“, do kterého soutěžní příspěvek spadá (možno uvést do předmětu elektronické zprávy nebo na obálku).

Soutěžící zasláním soutěžních příspěvků souhlasí s jejich využitím k propagaci soutěže i osvětové činnosti ECM. Účastníci souhlasí s publikováním svých soutěžních příspěvků v tiskové podobě nebo v elektronické formě v rámci soutěže (např. webové stránky ECM) bez nároků za honorář.

Do soutěže mohou být zaslány fotografie min. ve formátu 10x15 cm – tj. 1 200x1 600 obrazových bodů (pixelů).

Soutěžní příspěvky pořadatel nevrací.

Samozřejmě, že nejúspěšnější pěstitele odměníme a pozveme je k nám do ECM na přátelské posezení. Výherci soutěže se mohou těšit na hodnotné odměny od sponzorů soutěže. V případě nejasností či dotazů nás můžete kontaktovat na bezplatné telefonní lince – 800 195 342.
soutez Partneři soutěže: Hospodářská a sociální rada Mostecka, Ceria s.r.o.

Ing. Hana Svašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf