Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Voda pro život – jak dopadla soutěž?

3. prosince 2013

alt V průběhu festivalu Brána ekologie otevřená 6. a 7. 11. 2013 udělovali návštěvníci své hlasy vystaveným či předváděným soutěžním příspěvkům v soutěži Voda pro život, kterou vyhlásilo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří u příležitosti Světového dne vody. Soutěž trvala šest měsíců, od března do září 2013, aby všichni zájemci měli dost času se do ní zapojit. Soutěž jsme vyhlásili v pěti různých kategoriích, s cílem nabídnout všem zájemcům jejich nejoblíbenější způsob vyjádření se k tématu – VODA.

Po skončení Brány ekologie otevřené 2013; tj. dne 7.11.2013 v 18:00 hod. následovalo sčítání hlasovacích lístků a vyhodnocování soutěže.

Oblasti a kategorie soutěže

altPřipomeňme si ještě, v jakých kategoriích účastníci soutěžili? Účast v soutěžích nebyla věkově ani způsobem zpracování tématu VODY nijak omezena, každý se mohl zúčastnit libovolné oblasti soutěže; o nejlepší filmový snímek, o nejlepší divadelní představení (scénku), o nejlepší báseň, povídku či jiný literární útvar, o nejlepší kresbu, komiks, grafiku, keramické dílko nebo o nejlepší nápad na úsporu vody, využití dešťové vody, recyklaci vody apod. a to ve věkové kategorii 0-20 a 21-100 let.

Cíl soutěže

Cílem soutěže bylo upozornit děti, mládež i dospělou veřejnost na význam čisté a kvalitní vody pro veškeré bytí na planetě Zemi. Zvykli jsme si už vnímat vodu jako samozřejmost, ale je třeba si uvědomit, že tomu tak není všude na světě. Navíc při klimatických změnách může snadno dojít k nedostatku vody i v našich zeměpisných šířkách, proto je třeba se s vodou naučit dobře hospodařit, neplýtvat, chránit vodní zdroje.

Počet soutěžních příspěvků

altECM obdrželo celkem 296 soutěžních příspěvků. Jednalo se o 4 příspěvky filmové, 6 dramatických, 9 literárních, 275 kreativních a 2 inovátorské.Kdo soutěžil?

altSvá soutěžní dílka dodalo do soutěže celkem 13 mateřských a 6 základních škol, 3 střední a 2 umělecké školy z Mostu, Litvínova, Teplic, Duchcova a Chban. Dále Klub národnostních menšin Most, Středisko denní péče, Denní dětský rehabilitační stacionář, Městská správa sociálních služeb Most a veřejnost. Nejmladšími účastníky soutěže byli 2,5 letí „umělci“ ze Střediska denní péče v Mostě a nejstarším účastníkem byl 85-letý pan Straka se svými třemi krásně namalovanými kapkami deště.


A kdo byl nejlepší? - FOTOGALERIE VÝHERCŮ

Dramatická tvorba

altSoutěžní vystoupení v oblasti dramatické tvorby diváci shlédli na divadelní scéně v rámci Brány ekologie otevřené. Divákům se nejvíce líbilo představení ZŠ a SŠ Jana Palacha z Mostu s názvem Duhový tanec.
alt altaltNa dalších místech se umístila představení ZUŠ z Moskevské ulice v Mostě s tanečním výstupem „Čekání na déšť“ a MŠ Fr. Malíka z Mostu s připraveným pásmem – „Tancování s kapičkou“ a „Koloběh vody“.Kreativní tvorba

altZ nádherných prací dodaných do kreativní soutěže zvítězila mezi soutěžícími do 20 let „Paní VODA“, kterou vyrobily děti z MŠ Františka Kmocha. Druhé místo vybojovala MŠ Borovského s ručně vyrobenou knihou o vodě a třetí slečna Kateřina Šimonová.

altVe věkové kategorii nad 20 let získal nejvíce hlasů 76letý autor překrásného obrázku s názvem „Každá kapka čisté vody přínosem do přírody“ pan Josef Tóth z Městské správy sociálních služeb v Mostě.


Literární tvorba

altPohlazením po duši byly příspěvky v oblasti literární tvorby. Mimo jednotlivých básní či příběhů o vodě jsme obdrželi i 2 básnické sbírky od básnířek Věry Kulišové a Mgr. Jitky Svobodové. Krásné básničky jsme obdrželi i od mateřských školek. Vítězkou v literární kategorii do 20 let se stala Kateřina Hybšová ze SPŠ Teplice s příspěvkem „Živá a mrtvá voda“. Další 2 místa obsadili David Netušil a Tomáš Vacek s příběhem „O zatoulané kapce“ ze stejné školy.

V kategorii nad 20 let zvítězila se svou básní „Zamyšlení“ paní Květoslava Cibulková. Básnické sbírky shodně nesoucí název „Voda pro život“ vynesly druhé místo paní Věře Kulišové a na třetím místě se pak umístily paní Jitka Svobodová a Julie Kinclová.

Inovátorská oblast

altInovátorského ducha se nám bohužel nepodařilo ve veřejnosti probudit. Obdrželi jsme pouze dva soutěžní příspěvky, a to od studentů Scholy Humanitas a žáků ZŠ/SŠ Jana Palacha v Mostě, jejichž projekt „Dešťové kapky – radost a užitek“ se hodnotícím návštěvníkům líbil o něco více.

Filmová tvorba

altV oblasti filmové tvorby obdrželo ECM pouze 4 příspěvky, ačkoliv jsme čekali mnohem vyšší účast v době, kdy je možnost nahrávání skoro v každém mobilním telefonu či fotoaparátu. I přesto nás dodaná dílka potěšila. Soutěžní snímky byly promítány na festivalu BEO v OC Central v improvizovaném promítacím sále v rámci filmového programu. Vítězem filmové kategorie soutěže se stal snímek „Voda“ od studentů HŠ, OA a SPŠ Teplice, Druhá v hlasování skončila Adéla Karfilátová se snímkem nazvaným také „Voda“. Ostatní místa nebyla udělena.

alt Zvláštní ocenění se rozhodlo věnovat ekologické centrum sl. Skácelíkové, jejíž umělecké ztvárnění vodní hladiny se stalo provázejícím motivem celé akce Brána ekologie otevřená, a také kolektivů žáků 8. ZŠ v Mostě za ručně vyrobenou knihu s názvem "Voda pro život".

Velký počet soutěžních příspěvků, ale především pracnost jejich vyhotovení, snaha, pečlivost a fantazie jejich tvůrců, zajímavá vystoupení i obdivuhodné literární příspěvky v nás probouzejí hřejivý pocit, že soutěž se líbila jak samotným soutěžícím, tak i početnému publiku, které odevzdalo do schránky v OC Central celkem 642 hlasovacích lístků.

Děkujeme všem účastníkům soutěže za jejich pozoruhodné, krásné a zajímavé příspěvky a doufáme, že se s nimi opět setkáme při nějaké další soutěži ekologického centra. Vítězům soutěže blahopřejeme, v brzké době je pozveme do ECM, kde jim předáme ceny.

Organizátoři soutěže Voda pro život děkují sponzorům za ceny do soutěže:

Severočeské doly a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
MŽP ČR
AOPK ČR
OC Central
Povodí Ohře, s.p.
DTS Vrbenský, a.s.
Česká rafinérská a.s.
Unipetrol RPA, s.r.o.
Statutární město Most
Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
Vršanská uhelná a.s.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf