Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Valná hromada STEP 2014

20. června 2014

© archiv EClogoV měsíci červnu proběhlo setkání účastníků ekoporaden sdružených v síti STEP (Sdružení ekologických poraden) v Horním Maršově. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je přidruženým členem sítě již od roku 2004 a na setkání vyslalo zástupce obou ekocenter, tedy Mostu i Kralup nad Vltavou.

© archiv EClogoSíť ekologických poraden České republiky (STEP) pracuje již od září 1997, kdy byla založena ekologickými poradnami jako sdružení, jež bude posilovat možnosti prosazování společných cílů a napomůže zlepšit efektivitu jejich práce. Poslání a cíle STEPi jsou:

- prosazování preventivní ochrany životního prostředí jako principu při rozhodování jednotlivých občanů, orgánů státní správy a samosprávy i podnikatelské sféry
- podpora vzájemné spolupráce, výměna zkušeností a informací svých členů v oblasti ekologického poradenství, napomáhání a utužování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy STEP
- definování a prosazování ekologického poradenství jako profese, péče a snaha o kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů, napomáhání jejich odbornému růstu a informovanosti.

© archiv EClogoVe dnech 9. a 10. června 2014 se tedy do nově vybudovaného střediska DOTEK (Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury) sjeli zástupci členských organizací tohoto občanského sdružení, aby za jejich účasti proběhl metodický den STEPi, následován valnou hromadou. Pracoviště DOTEK Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory je umístěno v objektu bývalé barokní fary, která byla kompletně zrekonstruována a přeměněna na ekologicky šetrný dům. Jeho útroby jsou přímo uzpůsobeny k podobným účelům, jakými bylo i jednání STEPi.

Hlavním tématem metodického dne bylo zhodnocení současného stavu ekoporadenství a snaha dojít ke společnému úzu při poskytování ekoporadenských služeb, přičemž vyplynula potřeba určit a vyjasnit důvody, které vedou ke sníženému využívání a stagnaci ekoporaden, a nově definovat a rozšířit úlohu těchto organizací.

© archiv EClogoDůležitým hostem, který dostal slovo hned v první části dne, byl ředitel Odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí ČR Ing. Tomáš Kažmierski, jež přítomné seznámil se současným stavem agend EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a EP (Ekoporadenství) na ministerstvu životního prostředí, s výhledy do dalších let a zejména s možnými zdroji financování aktivit a programů ekoporaden. Jednalo se až do večerních hodin a v bohaté diskuzi jsme si předávali vlastní zkušenosti i rozvíjeli úvahy o tom, jak zaujmout veřejnost novými tématy i o možnostech nabídnout nové metody vzdělávání, informovanosti a osvěty pro nejrůznější cílové skupiny.

© archiv EClogoDiskuze neutichala ani během exkurze po objektu zrekonstruované fary, na niž jsou maršovští právem hrdí, neboť dokázali zachovat historické prostory s dílnami pro tradiční řemesla a skloubit je s moderní architekturou a novými technologiemi. Součástí ekologického střediska DOTEK jsou i pozemky, na nichž zde pěstují rostliny pro výzdobu prostor i pro doplnění ingrediencí a potravinových výpěstků do místní výtečné kuchyně, věnují se zde i chovu domácího zvířectva. Nejstarší strom a nejstarší kostel východních Krkonoš jen umocňují punc výjimečnosti tohoto střediska.

Na druhý den setkání byla svolána valná hromada, která se věnovala zejména organizačním změnám v souladu s novým občanským zákoníkem, platným od ledna roku 2014 a změnám v organizačním řádu STEPi. A po obědě s chutí domů, každý na jinou stranu, podle toho, jak jsou po republice rozmístěny členská ekoporadenská střediska, jejichž zástupci se na tomto setkání sešli. Uvidíme, jak nám nabyté poznatky, zkušenosti a informace půjdou k duhu a jak se nám na základě jejich uplatňování bude dařit v dalším období.

Mgr. Renáta Červenková, Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf