Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Výroční konference iniciativy STOP PRACH

26. září 2014

© stop prachDne 25.09.2014 se v informačním centru Elektrárny Ledvice konala výroční konference iniciativy STOP PRACH, které se zúčastnila i vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří Ing. Milena Vágnerová, technický náměstek Ing. Petr Svoboda, CSc. a ředitelka Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. Ing. Marcela Šafářová, Ph.D.

Cíl konference
© archiv ECMCílem konference bylo u příležitosti pětiletého výročí založení iniciativy STOP PRACH zhodnotit dosažené výsledky a prezentovat výsledky Protiprašného projektu společnosti Severočeské doly a.s., jehož zpracování bylo Severočeským dolům uloženo na základě Stanoviska Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivu záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030".

Dalším a neméně důležitým cílem konference bylo poděkovat stávajícím zastupitelům obcí za spolupráci a vyslovit naději, že spolupráce bude pokračovat i s nově zvolenými zastupiteli ve volbách do zastupitelstev obcí, které proběhnou ve dnech 10.-11.10.2014.

Co je to iniciativa STOP PRACH?
© archiv ECMNa překračování imisních limitů suspendovaných částic PM10 v okolí lomu Bílina se kromě těžebních činností lomu podílí výrazně také místní zdroje znečišťování ovzduší, zejména domácnosti a jejich lokální topeniště a doprava (včetně resuspenze).

Minimalizace vlivu lomu Bílina na úroveň znečištění ovzduší byla řešena v rámci přípravy, projednávání a posuzování dokumentace posouzení vlivů záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 – 2030“ na životní prostředí.

© archiv ECMV rámci tohoto hodnocení byl pro každé sídlo v okolí lomu zhodnocen nejen příspěvek Lomu Bílina k imisní zátěži daného sídla, ale také (horní) odhad vlivu ostatních zdrojů – pozadí.
Jako reakce na tuto skutečnost vznikla na podzim roku 2009 iniciativa STOP PRACH, sdružující osm obcí okolo lomu Bílina (Bílina, Braňany, Duchcov, Chotějovice, Ledvice, Lom, Mariánské Radčice a Osek), společnost Severočeské doly a.s. a tým odborníků v oblasti ochrany ovzduší.

Iniciativa STOP PRACH je doplňková k Protiprašnému projektu Severočeských dolů a.s. a věnuje se problematice omezování emisí prašnosti z ostatních identifikovaných zdrojů znečištění ovzduší. Její součástí je na základě vyhodnocování imisního pozadí i nových hodnocení zdravotních rizik prašnosti, s využitím současných metodik a odborných opatření, adekvátně vyhodnotit zdravotní význam a efekt navrhovaných opatření.

Cíl iniciativy STOP PRACH
Cílem iniciativy je omezit znečišťování ovzduší v sídlech okolo lomu Bílina primárními částicemi z ostatních místních zdrojů, zejména z domácností a dopravy. Opatření na těchto zdrojích mohou být několikanásobně méně nákladná než opatření na lomu Bílina a vedla by k dalšímu významnému zlepšení kvality ovzduší v zájmovém území.

Paralelně se stávajícím projednáváním hodnocení vlivu Lomu Bílina na životní prostředí je cílem iniciativy STOP PRACH:

- informovat zastupitele a obyvatele o problematice znečištění ovzduší částicemi
- určit nejvýznamnější původce znečištění ovzduší primárními částicemi okolo Lomu Bílina
- identifikovat proveditelná a nákladově efektivní opatření ke snížení úrovně znečištění ovzduší částicemi okolo Lomu Bílina
- nalézt shodu nad akčními plány ke snížení úrovně znečištění ovzduší částicemi pro lokality

Netradiční začátek konference
© archiv ECMÚčastníci konference nastoupili hned na začátku do dvou autobusů, které je provezly nejbližším okolím a areálem Elektrárny Ledvice (ELE). Během jízdy Ing. Vladimír Budínský, MBA, člen představenstva a ředitel úseku strategie a komunikace Severočeských dolů a.s. prezentoval, co bylo pro životní prostředí obyvatel nejbližších obcí Ledvice a Chotějovice realizováno.V Ledvicích zmizela skládka mouru, která přímo „za humny“ obtěžovala obyvatele prachem, nakládání prachového uhlí na kamiony dostalo nový řád a nakládka prachového uhlí byla přeložena z blízkosti domů města Ledvice na místo vzdálené od Ledvic do těsné blízkosti areálu ELE.Obyvatelům Ledvic se tak výrazně ulevilo nejen od prašnosti při nakládce, ale také od nekonečné řady kamionů, čekajících na nakládku. Ještě více se obyvatelům Ledvic uleví, až bude dokončena další významná investiční akce - přeložení nakládky tříděného uhlí a to včetně eliminace přístupových tras kamionů z prostoru Ledvic a Chotějovic. Termín je stanoven na 1.června 2015.

Účastníci konference vystoupili z autobusu přímo u nového nakládacího místa, kde Ing. Antonín Vincenc, vedoucí odboru investic Severočeských dolů a.s. vše podrobně vysvětlil a zodpověděl dotazy. Jak všichni účastníci zaznamenali, namístě dřívější skládky prachového uhlí roste zelená tráva a nové nakládací místo je moderní stavbou, která září novotou a čistotou stejně jako její okolí.

Na zpáteční cestě účastníci exkurze viděl itaké stavbu přemísťované nakládky tříděného uhlí, které by mělo být dokončeno k 1. červnu 2015.

CELÉ ZNĚNÍ ČLÁNKU (.pdf)

Průběh celé konference si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf