Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Rozptylová studie GEOBAL 4

17. dubna 2012

altEkologické centrum Most pro Krušnohoří se jako člen monitorovací skupiny Geobal 4 zúčastnilo dne 17. dubna 2012 v sídle společnosti Lafarge Cement a.s. vyhlášení výsledků rozptylové studie.

V minulém roce, kdy se monitorovací skupina sešla naposledy, se stanovily dva hlavní požadavky na společnost Lafarge a to: provést mimořádnou spalovací zkoušku s autorizovaným měřením emisí, jak bylo učiněno 22.11.2012 a nechat vypracovat modelovou imisní studii vlivu cementárny na kvalitu ovzduší v regionu (tzv. „rozptylovou studii“).


Rozptylovou studii zpracovala firma ATEM – Ateliér ekologických modelů s.r.o. Odpovědným řešitelem je Mgr. Jan Karel, který současně prezentoval výsledky studie a spoluřešitelem Ing. Josef Martinovský.

Do hodnocení byly zahrnuty všechny zdroje emisí v cementárně, včetně manipulace s materiálem a vnitropodnikové dopravy. Posuzovány byly průměrné roční (v některých případech i hodinové resp. denní) koncentrace všech relevantních znečišťujících látek.

Znečišťující látky:
- Suspendované částice PM10 a PM 2,5
- Oxid dusičitý, siřičitý, uhelnatý
- Těžké kovy: olovo, arsen, kadmium, rtuť
- VOC, benzo(a)pyren, PCB, PCDD/PCDF
- HCl, HF

Posuzované zdroje emisí:
- Hlavní komín
- Všechny ostatní velké, střední a malé zdroje
- Manipulace se surovinami
- Pohyb nákladních aut po areálu
- Pohyb ostatních vozidel po areálu
- Pohyb všech vozidel na trasách mimo areál
- Železniční doprava vyvolaná provozem cementárny

Výpočetní oblast a referenční body:
Rozdělení na širší území, blízké okolí cementárny a nejbližší domy.
Širší oblast: 2 420 km2, 2 500 referenčních bodů
Blízké okolí: 48 km2, 1 400 referenčních bodů
15 nejbližších obytných domů.

altCelé posouzení bylo provedeno pomocí matematických modelových výpočtů s přihlédnutím na větrnou růžici, kterou zpracovalo ČHMÚ.

Průměrné roční koncentrace všech sledovaných znečišťujících látek jsou výrazně pod úrovní imisních limitů či referenčních koncentrací.

"Je to jen další potvrzení toho, co říkáme od začátku tzv. kauzy Geobal - cementárna disponuje světově nejlepší dostupnou technologií. Kombinací vysokých teplot, dlouhého zdržení spalin v systému a velkého množství jemně nadrcené vápencové suroviny, která je dávkována protiproudně proti přidávaným odpadům, jejichž spaliny opakovaně "propírá", je zajištěno, že se do ovzduší ze všech měřitelných škodlivin téměř nic nedostává", říká Jan Votava, odborný ředitel holdingu Lafarge Central Europe.

Studie posuzovala celkový vliv cementárny na její okolí a jako jedinou slabinu označila možnost zvýšeného výskytu prachu v areálu a v jeho bezprostředním okolí. Přítomnost prachu je dána charakterem podnikání cementárny - přeprava, drcení, mletí suroviny může způsobit vyšší výskyt prachových částic PM10. "Manipulací a dopravou se víří prach z vápencové suroviny, který je v cementárně logicky všudypřítomný. Při souběhu všech negativních okolností jako jsou špatné rozptylové podmínky, dlouhodobé sucho, provoz úplně všech zařízení najednou by výjimečně mohlo dojít ke krátkodobému překročení povoleného imisního limitu o zhruba 4 %", uvedl Jan Karel při své prezentaci.

Autorka článku: Barbora Nováková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroj:
Tisková zpráva Lafarge Cement a.s.
Prezentace rozptylové studie Lafarge Cement a.s.

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf