Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2019, 02:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru D na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Vodní elektrárná v Šumenském údolí?

18. ledna 2006

Soukromá firma má zájem o vybudování přečerpávací vodní elektrárny na území Šumenského údolí a Loučné. Návrh není dotažen a představitelé obcí nemají dostatek informací, podle nichž by mohli celý záměr posoudit. Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu jej však považuje za problematický a vybudování díla nedoporučuje.

Šumenské údolí je morfologicky nejvýraznějším údolím mostecké části Krušných hor. Údolím protéká Bílý potok. Šumný důl měl být jádrovou zónou projektu přírodního parku Litvínovská údolí, z toho byla zatím zrealizována jen naučná stezka Tesařova cesta.

Na prudkých svazích převládají bučiny, ale zastoupen je také smrk, bříza, olše a jeřáb. Najdeme i vzácný tis červený.

Byliny
lile zlatohlávek - O
koprník štětinolistý - O
měsíčnice vytrvalá - O

Fauna
pstruh obecný
vranka obecná - O
mlok skvrnitý - SO
čolek horský - SO
skokan štíhlý - SO
ropucha obecná - O
jestřáb lesní - O
krahujec obecný - SO
holub hřivnáč
skorec vodní
ledňáček říční - SO
čáp černý - SO
sýc rousný - SO
veverka obecná - O
rejsek malý
plšík lískový
plch velký - O
hraboš mokřadní

SO - silně ohrožený druh, O - ohrožený druh

Za zmínku také stojí dva památné stromy v zahradě firmy Gaza. Jedná se o lípu srdčitou a jírovec maďal, jejichž stáří se odhaduje na 150 let. Jsou chráněny nejen kvůli stáří (cca 150 let), ale také kvůli vzrůstu (obvod kmene jírovce je 4,5 m a lípa dosahuje výšky 28 m).

Při procházkách můžete využít žlutě značené cesty, která přetíná údolí a spojuje západně položenou zelenou a východně probíhající modrou

Autorka článku: Ing. Soňa Hykyšová