Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Unipetrol RPA - 18.1.2019, 00:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po plánovaném odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 14:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 10:51
Od 10:51 do 11:20 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 2 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Světelné znečištění - hvězdná obloha v nedohlednu?

29. června 2011

Denní rytmus střídání světla a tmy je tu od „počátku světa“ a patří neodmyslitelně k lidskému životu. Během miliónů let se tento přirozený rytmus neměnil, až s příchodem lidí a moderního světa došlo ke změnám a tento prastarý cyklus se začal zrychlovat. Světlo může nejen prospívat, ale také škodit. Světelné znečištění vzniká nesprávným nakládáním se světlem, ať už to je např. osvětlením budov, ulic, chodníků apod. Každý z nás si jistě všimnul při cestě pod večerní oblohou jejího ošklivého zabarvení do oranžova nejen nad městem. Je to způsobeno tím, že není věnován dostatek pozornosti tomu, kam lampy, reflektory a svítidla směřují. Takovéto osvětlování objektů, reklam a silnic je velice nákladné, ale má také negativní dopad pro člověka a především pro přírodu.

Určitě se Vám již někdy stalo, že jste stáli někde na kopci v noční krajině a chtěli pozorovat hvězdy, a ouha! Nejen že jste žádné hvězdy neviděli, ale svým způsobem ani nebyla tma. Přestože by člověk mohl za dobrých podmínek pouhým okem pozorovat asi tři a půl tisíce hvězd, v dnešní době lze stěží spatřit na noční obloze ve městě sotva čtyři sta. Není vyloučeno, že nad městy jednou „zhasne“ i poslední z nich. Příčinou tohoto úbytku je stále větší množství umělého světla čili již zmíněného světelného znečištění. Jste-li obyvatelem větší metropole můžete se s ním s tímto jevem setkat každou noc.

Jak to bylo...
Ještě před sto lety chodili lidé spát jakmile se začalo stmívat a vstávali časně za svítání. Svícení bylo drahé a ne všechna práce při něm byla možná. Během posledního století a postupným masivním nástupem výbojového osvětlení jakoby ale střídání dne s nocí postupně vymizelo. Většina z nás tráví svůj den v nějaké budově, kde je v noci stejné množství světla jako ve dne. Z výzkumů, které provedl Light Pollution Science and Technology Institute, mimo jiné vyplývá, že asi 50 % obyvatel Evropské unie žije v oblastech, v nichž obloha není nikdy tmavší než jako za měsíčního úplňku. Noční tma, je tak pro nás už defacto luxusem, který skoro neznáme.

Světlo a zdraví
Jsme-li obklopeni světlem i v noci, narušuje se tím náš metabolismus, resp. vytváření „spánkového“ hormonu melatoninu. Melatonin je produkovaný naší epifýzou je to hormon podporující spánek a odpočinek. Tvoří se za úplné tmy a vrchol jeho tvorby je asi kolem jedné hodiny v noci. Z odborných studií vyplývá, že ženy, které pracují na nočních směnách, mají o 50% větší pravděpodobnost, že dostanou rakovinu prsu. Naproti tomu slepé ženy, které nevidí světlo, mají zase o 50% menší riziko rakoviny. Viz přednáška Vliv nočního svícení na zdraví.

Příroda
Světelné znečištění má nezanedbatelný vliv nejen na člověka a jeho život, ale také především na přírodu – zvířata a rostliny. Značná část živočichů se přizpůsobila životu ve tmě a je na ní zcela závislá při své obživě, migraci nebo rozmnožování. S rozvojem umělého osvětlení se však zcela změnilo toto přirozené noční prostředí. Hvězdy a Měsíc nemůžou soupeřit s pouličními lampami, megalomanskými štíty obchodních center a v neposlední řadě s reflektory továren. To vše ovšem není bez následků...

Jedním z nejčastěji pozorovaných jevů je nalétávání hmyzu ke světlu. Venkovní svítidla jsou velmi nápadná a jsou tak schopna přivábit hmyz i na vzdálenost několika stovek metrů, ten může např. uvíznout v krytu svítidla, být lehce uloven predátorem nebo prostě spadnout vysílením. Mnozí z nás si ani neuvědomují, jak ovlivňují noční světla ptactvo. Zejména malé druhy tažných ptáků, kteří se při letu orientují především podle hvězd. Jsou-li rušeni umělými „hvězdami“ často se odchýlí z kurzu, dochází u nich k dezorientaci a v nejhorších případech narážejí do výškových budov. U rostlin, zejména pak u stromů lze pozorovat v blízkosti svítidel deformace korun.

Řešení?
Jak z předcházejících vět vyplývá, na světelném znečištění se především podílí špatně zvolený typ osvětlení. Venkovní světla jsou často nekvalitní, rozptylují světlo do dalekého okolí a škodí tak lidem, zvířatům a i astronomům, kteří díky němu nevidí hvězdné nebe. Řešení se zdá být prosté, stačí zamezit svícení do směrů, kam to není nutné, tj. především vzhůru a do dáli.

Jedny z nejhorších typů venkovního osvětlení – vypadají velmi pěkně, v noci svítí především do očí, do vesmíru a nejméně pak na zem.


Jediné svítidlo, jehož světlo směřuje tam, kam má. Jen s takovou řadou lamp je dobře vidět na cestuJak se svítí v Mostě?
V roce 2003 začalo město Most ve spolupráci s firmou Siemens modernizovat veřejné osvětlení. Dá se říci, že bylo na čase. Stávajícímu osvětlení bylo bezmála 23 let, v některých případech i 28 let, což je u pouličního osvětlení úctyhodné stáří, nezanedbatelnou roli hrála v tomto případě i energetická náročnost celé světelné soustavy. Kompletní rekonstrukce, resp. výměna všech svítidel včetně kabeláže a rozvaděčů byla dokončena s koncem roku 2006.Město Most má tedy, jednu z nejmodernějších soustav veřejného osvětlení. Přesto se zdroje světelného znečištění v Mostě najdou – jsou to především světelné reklamy, osvětlené billboardy, ale i nevhodně nasvícená sportoviště, autobusové zastávky apod.

Nesvítíme na hvězdy...
Česká astronomická společnost pořádala v r. 2006 fotografickou soutěž na téma „Sviťme si na cestu... ne na hvězdy“, jaké místy až hrozivé snímky se některým fotografům podařilo zachytit se můžete podívat zde. V současné době je vyhlášena obdobná soutěž.
Soutěž je určena pro všechny fotografy bez rozdílu a její hlavní myšlenkou je upozornit na stále se zhoršující světelné znečištění. Získané fotografie budou po skončení soutěže použity pro propagaci nápravy a průběžného zlepšování situace v této oblasti. Uzávěrka soutěže je 31.10.2011.

Soutěžní kategorie:
1. Jak rozhodně nesvítit.
Do této kategorie patří snímky, které zachycují nesprávné svícení, např. nevhodné nasvícení domů, komunikací, reklamních ploch a bezúčelné plýtvání energií, včetně ukázek nevhodných svítidel.
2. Správné světlo.
Tato kategorie snímků zachycuje správné typy svítidel a osvětlení, které svítí tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnímu životnímu prostředí.
3. Variace na téma světlo a tma.
Tato kategorie je naprosto otevřená a umožňuje autorovi široké pole působnosti. Pouze by neměl zapomenout o čem soutěž je, tedy o správném a nesprávném osvětlení.
Pozn.: V prvních dvou kategoriích nesmí být fotomontáže, ve třetí jsou povoleny.

Ochrana noci
Je trochu paradoxní ochraňovat tmu, ale s nástupem „výbojek“ , které nám umožnily měnit noc v den, je nutné, abychom chránili ty oblasti na Zemi, které nejsou nebo jsou jen málo znečištěné světlem. V současné době existuje na světě přes deset chráněných oblastí a rezervací tmavé oblohy. Nacházejí se v Severní Americe a Evropě.

V roce 2009 vzniklo území temné oblohy i v ČR, stala se jím dvě údolí v Jizerských horách. Určitě Vás napadlo proč právě tam. Důvod je jednoduchý. Jedná se o slabě obydlenou oblast, která je cloněna horskými hřebeny od okolí. Jizerská oblast tmavé oblohy se nachází na necelých 75 km2, rozkládá se podél horního toku řeky Jizery na území dvou států. Na české straně sahá od osady Jizerka po horu Smrk, v Polsku pokračuje po Vysokém jizerském hřebenu, obepíná Velkou Jizerskou louku a osadu Orle. Území je cenné i z hlediska přírodního, díky rozsáhlým rašeliništím.

V roce 2007 zavedla australská Sydney tzv. „černou hodinku“ (ang. Earth Hour), princip spočívá v hodinovém vypnutí všech světel. Earth Hour byla zavedena na znamení boje proti nepřirozeným změnám klimatu, ale vedlejším efektem je i tma a upozornění na enormní světelné znečištění noční oblohy. Zajímavé srovnání plného a značně omezeného nočního osvětlení se naskytlo i letos 26. března, kdy se do projektu Earth Hour zapojila i ČR.

Každý může začít
Pokaždé, než rozsvítíte lampu, měli byste zvážit, zda-li tím přírodu nepoškodíte více, než je nezbytně nutné, a aby narušení nočního prostředí bylo co nejmenší. Můžete to vyzkoušet dodržováním následujících doporučení:

1. Sviťte jen tehdy, kdy je potřeba a pouze tolik, kolik je potřeba a jen tam, kde je potřeba. Snažte se svítit na zem, nikoli do nebe.
2. Používejte moderní osvětlení.
3. Používejte svítidla určená pro daný účel.
4. Návrh složitějšího osvětlení svěřte do rukou odborníka a dbejte na co nejmenší míru světelného znečištění.

Jen těžko můžeme ovlivnit svícení v komerční sféře, ale můžeme alespoň začít u sebe. Pokud tedy u Vás či ve Vašem zaměstnání svítí světla jinam než na zem, zkuste to změnit. Zvažte také, zda některá svítidla nesvítí zbytečně nebo zda-li by nemohla být spouštěna např. pohybovým čidlem.

Že začne být noční tma ohroženým druhem, to by asi nikoho před několika lety nenapadlo, důležité ale je, že je nutné ji chránit pro budoucí generace.

Odkazy:
Základní informace o světelném znečištění
Mimořádně zajímavý článek o světelném znečištění
Krátký dokumentární film o světelném znečištění vyrobený Hvězdárnou a planetáriem Mikuláše Koperníka v Brně „Dny bez nocí“
Simulátor světelného znečištění

Martina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Články a tiskové zprávy z roku 2011

29.12.2011 Vyhodnocení vánoční soutěže
29.12.2011 Územní rozhodnutí o výstavbě zařízení k EVO schváleno
22.12.2011 GEOBAL 4 vyhověl emisím pro jeho spalování
14.12.2011 Vánoce bez příchutě konzumu
12.12.2011 Veřejné projednání plánované výstavby spalovny odpadů v Komořanech
8.12.2011 Globální oteplování – fakta a fikce
30.11.2011 NEPROPÁSNĚTE NAŠI VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY!
29.11.2011 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je členem monitorovací skupiny spalovací zkoušky GEOBALU 4
24.11.2011 Veřejné projednávání je pro všechny
21.11.2011 Vánoce přicházejí aneb „Stromeček pod stromeček“
4.11.2011 Jak jsme lámali rekordy…
2.11.2011 Jak jsme prezentovali AKTA U v kraji karlovarském
25.10.2011 Tonery, tonery, tonery…
24.10.2011 Ohlédnutí za seminářem „Prach v ovzduší veřejnost“
18.10.2011 Jak probíhalo vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí"
15.10.2011 Co nás v nadcházejícím období čeká? aneb Podzim barevný i šedivý 1
13.10.2011 Jaký byl festival EKOFILM 2011?
11.10.2011 Vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí" skončila
5.10.2011 KDO POLETÍ? aneb Soutěž „PŘÍBĚHY, POVĚSTI A POHÁDKY O UHLÍ“ skončila
27.9.2011 NA CO SE EKOLOGICKÉHO CENTRA OBČANÉ PTAJÍ…
22.9.2011 ČAJ V KVALITĚ BIO ANEB HURÁ NA ŠÍPKY
19.9.2011 Pozvánka na Ekofilm 2011
14.9.2011 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří jednala ve VÚHU a.s. Most
8.9.2011 Ekoporadkyně na safari
5.9.2011 Pozvánka na seminář PRACH V OVZDUŠÍ A VEŘEJNOST
23.8.2011 Konference Energie v průmyslu chytře a efektivně
8.8.2011 Daruj, věnuj...hlavně nevyhazuj
1.8.2011 VYHRAJTE SOUTĚŽ A PROLEŤTE SE NAD KRAJEM S LEPŠÍ VYHLÍDKOU!
22.7.2011 Zveřejnění záměru Severočeských dolů a.s.
13.7.2011 Plánujete sázet stromy?
1.7.2011 Léto budiž pochváleno!
29.6.2011 Světelné znečištění - hvězdná obloha v nedohlednu?
17.6.2011 Studijní návštěva komise ENVE v Ústeckém kraji
16.6.2011 1. Světová vědecká konference o ochraně ovzduší - PETrA 2011
14.6.2011 Znáte naše lesy?
3.6.2011 Odborníci z Evropy si přijedou prohlédnout doly a rekultivace a my budeme u toho
2.6.2011 „Uhlí – energie i chemie“
31.5.2011 Novela zákona o odpadech
25.5.2011 Vyhodnocení zimní fotosoutěže
24.5.2011 Evropský den parků - 24. května 2011
20.5.2011 Novela zákona o ovzduší zamítnuta
20.5.2011 Pokračování programu Zelená úsporám
18.5.2011 2011: Mezinárodní rok chemie
2.5.2011 Omluva soutěžícím a Vítání ptačího zpěvu na Jezeří
26.4.2011 Naučná stezka Základní školy ve Svážné ulici
22.4.2011 Velikonoce
19.4.2011 Vymírání vzácných, zavlékání nepůvodních
7.4.2011 Severočeské farmářské trhy
5.4.2011 Účast na festivalu Jeden svět 2011
4.4.2011 Uhelné safari 2011
25.3.2011 Vyberte oblíbený strom do ankety
23.3.2011 Pozvánka na festival Jeden svět
21.3.2011 Jaro je tady a s ním také cyklistická sezóna
18.3.2011 Jakou ekologickou stopu po sobě zanecháváme
18.3.2011 Jarní bylinky pomáhají našemu zdraví
18.3.2011 Podpořte naši planetu Hodinou Země
31.1.2011 Novinky ze světa chemie
19.1.2011 Atlasy skládek odpadů
17.1.2011 Koho trápí hromádky?
14.1.2011 Fotografická soutěž Ekologického centra Most – „Člověk a příroda v zimě“
13.1.2011 Voda v zimě
12.1.2011 Nová vyhláška MŽP pro těkavé organické látky
12.1.2011 Váháte stále s výměnou staré klasické žárovky za novou?
11.1.2011 Topíme a dýcháme
7.1.2011 Největší zdroje znečištění vodních toků
4.1.2011 Koupí nového spotřebiče lze šetřit

leaf