Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Svoz bioodpadu z domácností

7. dubna 2016

bioodpadPoslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila novelu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., podle které mají obce povinnost od dubna 2015 zajistit místa pro odložení biologicky rozložitelných odpadů. Město Most nabízí občanům již od roku 2011 zdarma svoz bioodpadu přímo z domácností rodinných domů.

Zájemci, kteří chtějí využít bezplatný svoz bioodpadu si musí na vlastní náklady zajistit příslušné pytle, jejichž cena se pohybuje okolo 12,- Kč/ks. Pytle je možné zakoupit, např. v květinářství v pasáži U Lva (u Magistrátu ulice Radniční), v květinovém stánku na městském hřbitově, ulice Pod Koňským vrchem nebo ve sběrném dvoře TSmM a.s.

Pravidelný svoz bioodpadu (naplněných a uzavřených pytlů odložených na dostupném místě před domem) je zajištěn:

- v dubnu, květnu a červnu: 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek
- v červenci až listopadu: 1x týdně v pondělí

bioodpadDo pytlů na bioodpad je možno ukládat: listí, trávu, plevel, zbytky rostlin, květiny, listy zeleniny, posekané kousky větví keřů a stromů, spadlé ovoce, zbytky zeleniny a ovoce, čaj, kávu, skořápky ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat apod.

Bioodpad tvoří až 45 % hmotnosti tuhého komunálního odpadu z domácností, to je velmi nepříznivý ukazatel z hlediska ekonomického i ochrany životního prostředí. Bylo by zapotřebí navrátit organické látky do přírodního koloběhu a snížit množství komunálního odpadu, který je ukládán na skládku. Naše půda je vyčerpaná a přestává rodit, potřebuje vrátit organickou hmotu, humus. Bez humusu se kvalita půdy nezlepší ani hnojením umělými hnojivy.

Bioodpad na skládce podléhá rozkladu a unikající metan má značný podíl na skleníkovém efektu. V případě kompostování však z jedné tuny bioodpadu může být vyrobeno cca 0,4 tuny kompostu, tvořeného přibližně z 60 % sušinou, která obsahuje až 40% uhlíku. Uhlík tvoří necelou třetinu CO2. Jestliže C tvoří 12/44 CO2, může jedna tuna zkompostovaného bioodpadu ušetřit cca 0,352 tun emisí CO2. Kompostováním tak přispíváme ke snižování emisí skleníkových plynů a k ochraně životního prostředí.

Bioodpad lze také energeticky využít. Z jedné tuny bioodpadu je možné vyrobit až 100 m3 bioplynu, ze kterého se v kogeneračních jednotkách může vyrobit 198 kWh elektrické energie a 348 kWh tepla.

Město Most rozhodlo o zajištění odběru bioodpadu od občanů, protože v plánu odpadového hospodářství (POH) ČR stojí, že podíl ukládaného bioodpadu na skládku se má snižovat, to znamená, že každá obec by si měla vytvořit systém, jak s bioodpadem nakládat. Podle evropských směrnic má ČR povinnost snížit ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky o 50 respektive 75 % v letech 2013 respektive 2020, oproti výchozímu stavu v roce 1995. Podíl BRKO v komunálním odpadu v roce 1995 byl stanoven v „Situační zprávě o biologicky rozložitelných odpadech v ČR“ (ČEÚ, 2000) na 41 % hmotnosti.

Další informace o možnostech kompostování na zahradě, ale i na dvoře panelového domu nebo ve vnitřních prostorách bytu, můžete získat na Zelené lince ekocentra - 800 195 342 nebo na stránkách Technických služeb města Mostu a.s.

Jana Krátká, Martina Černá
Ekologické centrum Most a Kralupy n./Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Váňa Jaroslav; Anaerobní digesce komunálních odpadů, biom.cz/cz/odborne-clanky/anaerobni-digesce-komunalnich-bioodpadu, 2002

Kafka Zdeněk; Základy ochrany životního prostředí, 2006

http://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivotniho-prostredi/odpady-ve-meste/

http://energetika.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-energetika/12120-novy-plan-odpadoveho-hospodarstvi-cr-je-vyporadan

http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/odpady-a-obce-v-roce-2015/vysledky-pruzkumu-brko-v-obcich/Články a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf