Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 26.2.2020, 21:40
Překročení emisních limitů H2S v 21:40 -23:05 hod.

UNIPETROL RPA - 24.2.2020, 20:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, v rámci najíždění provozních souborů linky A na výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 22.2.2020, 13:30
Od 13:30 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 4 a provozních podmínek na výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 20.2.2020, 15:20
Pokračuje najíždění provozních souborů na výrobně POX, po tuto dobu je na polním hořáku spalován odsířený syntézní plyn. Spalování je doprovázeno světelnými a zvukovými efekty, za které se omlouváme. O ukončení provozních činností Vás budeme informovat.

UNIPETROL RPA - 8.1.2020
Plánované odstavení všech zařízení společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Pravidelná zarážka je plánována v období 04 – 05/2020.
Cílem Zarážky 2020 je provedení oprav, kontrolních, údržbářských a provozních činností, které zajistí další bezpečný provoz závodu až do příští zarážky. Součástí Zarážky 2020 je rovněž realizace investičních projektů a technologických změn, které mohou být provedeny pouze během odstavení jednotek.
V souvislosti s odstavováním a opětovném najíždění zařízení bude docházet ke spalování odplynů na flérách, které mohou být doprovázeny nezbytnými zvukovými a světelnými efekty, za které se předem omlouváme.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Tanky ve prospěch ochrany přírody

17. září 2018

tankyKdyž člověk vidí tank jedoucí krajinou, určitě ho ani v nejmenším nenapadne, že by to bylo pro krajinu prospěšné, právě naopak. Málokdo by tipoval, že v určitých oblastech jsou naopak tanky vítány. Právě bývalé vojenské prostory představují jedny z přírodovědně nejhodnotnějších území v České republice.

Pod pojmem „Péče o ohrožené a chráněné druhy“ si většinou představujeme kosení druhově bohatých luk, vyřezávání náletových dřevin, likvidaci invazních druhů rostlin atd. Nikoho z nás by určitě nenapadl tank jako pomocník k ochraně přírody. Tito obrnění obři byly sestaveny jako ničivé zbraně. Přesto některé vzácné druhy rostlin a živočichů potřebují ke své obnově a zachování neustálé narušování terénu. Vojenské prostory tak představují jedny z přírodovědně nejhodnotnějších území v České republice.

Po roce 1989 bylo opuštěno mnoho malých vojenských cvičišť jako je Ralsko, Milovice-Mladá a nejnověji Brdy a následně došlo na těchto lokalitách k prudkému klesání biologické rozmanitosti a hustému zarůstání vegetací.

tankyVážným problémem české přírody je, že spousta ploch je pokrytá souvislým porostem, ať už trávníků či lesů. Především půda bez vegetace nebo jen řídce zarostlá není v přírodě moc vidět. Přitom holá půda a řídké trávníky patří mezi naše nejohroženější biotopy, na které je následně vázáno mnoho vzácných druhů jako např. listonoh letní, žábronožka letní či rosnatka okrouhlolistá.

Vojáci v zákopech, projíždějící tanky, vybuchující granáty, všechny tyto činnosti narušují (disturbují) vegetaci a svrchní vrstvu půdy, a to vše přispívá k vytvoření jemné mozaiky prostředí, která se v dnešní české krajině jen tak nevidí. Výbušná činnost ve jménu obrany státu tak brání zarůstání a principem je neustálé vracení vegetační sukcese na její počátek.

tankyPři intenzivních pojezdech dochází na některých místech i k úplnému odstranění vegetace. Na narušených místech startuje bezprostředně po zásahu vegetační sukcese - původní vegetace má snahu se obnovit ze semen nashromážděných v půdě. Nejdříve se objevují jednotlivé rostliny nejlépe připravených druhů schopných rychle vyklíčit a vyrůst a teprve v průběhu času obnovující se porost houstne a objevují se zde další druhy rostlin. Později se v porostech začínají objevovat první semenáčky keřů a náletových dřevin a bez opakovaného disturbančního zásahu by území zarostlo lesem. Pravidelné využívání vojenských cvičišť pro pojezdy vozidel, ale návrat lesa nepřipustí. Naopak - díky tomu, že se z roku na rok postupně a kontinuálně mění místa pojezdů, kolísá jejich intenzita a různé je také jejich načasování, vzniká zde pestrá mozaika plošek, z nichž některé části jsou silně disturbované, jiné méně a další části jsou dlouhodobě netknuté s mnoha přechody mezi jednotlivými dílky biotopové mozaiky. Pestré prostředí nabízí podmínky pro široké spektrum druhů rostlin a živočichů.

Projekt Military LIFE for Nature
Jedná se o projekt, jehož hlavním cílem je obnova a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů, které ke svému životu potřebují neustálé narušování terénu. Projekt má zajistit po dobu následujících (kdy byl projekt spuštěn?) pěti let péči o přírodu v bývalých vojenských prostorech, které jsou svým významem srovnatelné s nejcennějšími českými chráněnými územími. Projekt probíhá na těchto lokalitách: Blšanský chlum, Havranické vřesoviště, Mašovická střelnice, Načeratický kopec a Pánov. Více informací: http://www.beleco.cz/militarylife/

tanky

Využití těžké techniky představuje jeden z nejúčinnějších nástrojů pro udržování ranných sukcesních stádií i pro propagaci ochrany přírody. Tento způsob managementu má velmi důležitý význam, může např. propojovat volnočasové aktivity s ochranou přírody a přiblížit tak problematiku širšímu spektru lidí.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
http://www.forumochranyprirody.cz/vyuziti-tanku-v-ochrane-prirody-na-prikladu-pp-na-plachte
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-jak-chranit-prirodu-nejen-tanky
http://www.cestykrajinou.cz/projekty/natura-pro-vsechny/tanky-chrani-prirodu/
http://www.beleco.cz/militarylife/
https://brno.idnes.cz/tanky-rozryvaji-pudu-vzacne-rostliny-znojmo-beleco-f9g-/brno-zpravy.aspx?c=A170405_2317333_brno-zpravy_krutČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf