Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 16.12.2019, 0:43
Od 0:43 do 1:15 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 6 na výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 15.12.2019, 16:50
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach LPG cisteren na VZP.

UNIPETROL RPA - 15.12.2019, 7:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po postupném plánovaném odstavení Reaktorů B, C a D na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 14:45
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení Reaktoru B na PE1.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 14:30
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po proplachu C3- cisteren na VZP.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 3:35
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci proplachu C3- cisteren na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?

24. září 2013

altZa posledních 15 let se stalo třídění součástí běžného života řady občanů ČR. Již dříve ale bylo možné odděleně odevzdat např. sklo, papír či kovy. V 21. století se separace komunálních odpadů rozšířila především o plasty, tetrapackové obaly a obnovuje se oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů. Zároveň se stále rozšiřuje sítě zpětných odběrů (např. elektrozařízení, autovraků, olejů či zcela nově solárních panelů), sběrných dvorů a výkupen.

Separace odpadů napomáhá především jejich materiálovému využití. Stále ale existují odpady, jejichž třídění je problematické a stejně tak jejich materiálové využití. Takové odpady je možné využít energeticky, ale častěji takové odpady putují bez jakéhokoli užitku přímo na skládku. Bohužel skládkování patří k nejčastějšímu způsobu nakládání s komunálními odpady v ČR.

Skupina komunálních odpadů v sobě zahrnuje velmi širokou škálu různých odpadů. Jsou to:

1) složky odděleného sběru (např. papír, sklo, plast, kovy, dřevo, barvy, léčiva, akumulátory),
2) odpady ze zahrad a parků (např. biologicky rozložitelný odpad, zemina, kameny)
3) ostatní komunální odpady (např. směsný komunální odpad, objemný odpad, uliční smetky).


Co vše patří mezi komunální odpad je možné zjistit v Katalogu odpadů.

Odpady z odděleného sběru by se na skládku vůbec neměly dostat. Tyto odpady jsou separovány z důvodu jejich relativně jednoduchého způsobu materiálového využití a/nebo obsahu nebezpečných látek pro životní prostředí a člověka. Plastové, papírové, skleněné či kovové odpady se dále materiálově využívají. Různé kyseliny, zásady a oleje je možné regenerovat. Léčiva, ale i jiné nebezpečné odpady, končí svůj život ve spalovnách, kde jsou spáleny buď bez využití energie či s jejím využitím. Obdobně je spálena např. také velká část ojetých pneumatik, ať už v klasických spalovnách nebo v cementárnách.

Odpady ze zahrad a parků patří především do kompostáren, kde je z nich vyroben kompost. Ne všechny tyto odpady jsou ale vhodné ke kompostování (např. odpady ze hřbitovů, kamení). Protože jsou tyto odpady zařazeny mezi ostatní (tedy bez nebezpečných vlastností), jsou nejčastěji ukládány na skládky, příp. na skládkách využívány jako inertní materiál.

Ostatní komunální odpady tvoří hmotnostně největší část komunálních odpadů (v roce 2011 bylo vyprodukováno 4,5 mil. t komunálního odpadu a z toho ostatních komunálních odpadů bylo 3,6 mil. t, Zdroj: ISOH). Právě tento odpad končí především na skládkách, i když je možné ho z části dále separovat a především energeticky využít.

Největší část ostatního komunálního odpadu tvoří směsný komunální odpad. Tento odpad obsahuje obaly, papír a lepenku, textil, plasty, sklo, kovy, zbytky potravin, dřevo, listí, chemikálie, baterie a další. Tedy veskrze odpady, které je možné sbírat odděleně. Pouze neukázněností občanů ale tyto komodity končí ve směsném odpadu. Jestliže je směsný odpad odvezen na skládku vybavenou třídicí linkou, je možné z něj ještě využitelné složky (papír, plast, kov aj.) vyseparovat a předat k dalšímu využití, ale často je takový odpad již znečištěn a není možné ho 100% vytřídit. Odpad, který již není vytříditelný, může být použit jako alternativní palivo, aby mohl být využit jeho energetický potenciál namísto pouhého uložení na skládku.

Vedle složek, které je možné vytřídit, obsahuje směsný komunální odpad odpady, které jsou složeny z několika materiálů a nejedná se o tetrapack – např. blistry, obaly od polévek, zubních past atd. kombinující kov a papír (označené C/PAP) či kov a plast (označené C/PP či C/LDPE apod.). Dále pak např. znečištěné papírové či plastové obaly, voskovaný papír, popel, zbytky jídel a hygienické potřeby. Kapitolou samou pro sebe jsou pleny, jež jsou složeny z několika druhů materiálů (polypropylenová a polyethylonová fólie, nasákavá vložka - většinou buničina, která je pro zvýšení nasákavosti doplněna gelovým absorbérem na bázi polyakrylátů, lepících pásky, suchý zip a gumičky) a použité navíc znatelně zvětšují svůj objem i hmotnost.

altDalší skupinou odpadů, která tvoří komunální odpady je objemný odpad – nejčastěji se jedná o nábytek (skříně, matrace apod.), koberce a PVC lina, sanitární keramiku a velké kusy z lepenky, plastu či skla. I tento odpad končí především na skládkách. Zvláště ve starém nábytku je ukryté riziko uvolňování různých nebezpečných látek z nátěrů a pojiv.

Ač se česká společnost naučila za posledních 10-15 let třídit své odpady, stále ještě většinu našich odpadů z domácností tvoří odpady směsné a objemné. Tento odpad navíc obsahuje i nebezpečné látky, typu barev, laků, rozpouštědel či léčiv a akumulátorů. Různorodé složení a vlastnosti tak činí ze směsného odpadu odpad, který představuje určité riziko při svém skládkování, ale naopak zaručuje dostatečně vysoké hodnoty výhřevnosti pro použití ve spalovnách. Spálením takového odpadu vzniká teplo a elektrická energie, jež je možné dále využít v distribuční soustavě, a zároveň jsou degradovány nebezpečné příměsi v odpadech.

Design současných výrobků neumožňuje jejich 100% vytřídění a materiálové využití. Na druhou stranu pouhé uložení odpadů z těchto výrobků na skládku představuje nejméně vhodný způsob naložení s nimi, a to v celosvětovém měřítku. Proč tedy nevyužít vlastností směsného odpadu k využití jeho energetického potenciálu? Samozřejmě nikoli v domácím topeništi, ale v moderním zařízení na energetické využití odpadu.

Autorka článku: Mgr. Renáta Červenková
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf