Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 16:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci odstavení reaktoru B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 10:40
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru B na výrobně PE1 do zálohy.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 8:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 7:30
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 16:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R, který byl odložen.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 15:20
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R na výrobně EJ.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Studenti na Cestě za poznáním uhlí

21. září 2015

uhelna maturitaV pondělí 21. září 2015 se v učebně Výzkumného ústavu hnědého uhlí sešlo 28 studentů Podkrušnohorského gymnázia v Mostě a 2 pedagogové Mgr. Jiří Henzl a Mgr. Ivana Kašpráková, aby se zúčastnili 1. etapy projektu Cesty za poznáním uhlí aneb Uhelné maturity. Projekt připravilo za finanční podpory společnosti Vršanská uhelná a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM).

O projektu

Cílem projektu je studentům umožnit v průběhu 6 etap blíže poznat hnědé uhlí, jako nerostné bohatství České republiky, způsoby jeho těžby, užití, chemické a fyzikální vlastnosti, výzkumné projekty související s jeho těžbou, užitím i rekultivací krajiny po ukončení těžby, ale i vývoj horního práva od historie po současnost.

Studenti navštíví na své cestě za poznáním povrchový lom, hlubinný důl, Podkrušnohorské technické muzeum, Elektrárnu Počerady, Vysokou školu báňskou a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí.

uhelna maturita Pro intenzivnější koncentraci studentů a zvýšení jejich zájmu o téma uhlí, byli studenti na počátku Cesty rozděleni do 8 tříčlenných a 1 čtyřčlenného týmu. Každý tým si mohl vybrat některé z následujících témat: Uhlí jako surovina, Energetická koncepce, Těžba uhlí na Mostecku, Horník dříve a dnes, Vlastnosti uhlí, Rekultivace atd.

Při ukončení Cesty, v pátek 6. listopadu, budou studenti prezentovat před odbornou komisí, složenou ze zástupců Vršanské uhelné a.s., pedagogů Podkrušnohorského gymnázia a vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří, nejen znalosti nabyté v průběhu Cesty za poznáním uhlí, ale i informace a poznatky, které si sami vyhledají či nastudují. Komise bude hodnotit týmovou spolupráci, věcný obsah, grafické provedení a samozřejmě i způsob prezentace před komisí. Nejlepší tým obdrží věcné ceny, které věnovala Vršanská uhelná společnost a.s.

Před slavnostním ukončením projektu a předáním certifikátů jednotlivým účastníkům proběhne diskusní fórum studentů za účasti vedení Vršanské uhelné a.s., kdy se studenti mohou zeptat na otázky, které je zajímají.

1. etapa
uhelna maturita V pondělí 21. září 2015 bylo v učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., sídle Ekologického centra Most pro Krušnohoří, živo. Studenti Podkrušnohorského gymnázia zahájili za přítomnosti ředitele gymnázia svou Cestu za poznáním uhlí nejprve úvodním slovem
Mgr. Liběny Novotné, vedoucí regionální komunikace.


uhelna maturitaPoté Ing. Mileny Vágnerové, vedoucí ECM, která je seznámila s harmonogramem Cesty a hned přešla k prvnímu předávání informací. Se studenty absolvovala výukový program Těžba a rekultivace včetně jeho aktivit Život jednoho lomu a Zpracuj si svůj rekultivační projekt.

uhelna maturita uhelna maturita

uhelna maturitaPo ukončení výukového programu nastoupili studenti se svými pedagogy a odborným doprovodem společnosti Vršanská uhelná a.s.; tj. Ing, Městkovou a p. Navrátilem do 2 terénních autobusů UNIMOG a odjeli směr Vršanská uhelná a.s.

uhelna maturita Po „nafasování“ bezpečnostních přileb přejeli na vyhlídkové místo lomu, kde jim oba odborníci podrobně popsali postup těžby a rekultivace lomu a to jak v reálném prostředí lomu, tak i pomocí informačních tabulí, umístěných na vyhlídkovém místě.

uhelna maturita Další zastávka byla na skrývkovém řezu u KU 800, kdy studenti obdivovali rozměry zařízení i neobvyklý způsob jeho pohybu, tzv. kráčení. Pan Navrátil trpělivě odpovídal na otázky, týkající se kolesa rypadla, jeho rozměrů, obsluhy atd. Poté se již všichni přemístili k uhelné sloji a uhelnému rypadlu KU 300. Bohužel ani jedno ze zařízení nebylo v provozu. Studenty zajímalo vzdělání, potřebné k obsluze takovýchto strojů, výše mzdy, kvalita uhlí pro elektrárny atd.

uhelna maturita Svůj první den Cesty studenti zakončili nabyti dojmy výstupem z autobusů UNIMOG před svou školou. Mají celý týden o čem přemýšlet, neboť v úterý 29. září je bude čekat 2. etapa, a to den v odborných útvarech Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

Zdař Bůh !

Partneři projektu:
uhelna maturita

Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: Jan Pimper a archiv ECM

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf