Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Studenti dole v dole i v muzeu

12. října 2015

uhelna maturitaCesta za poznáním uhlí dovedla v pátek 9. října 2015 studenty Podkrušnohorského gymnázia v Mostě, jejich pedagoga Mgr. Jiřího Henzla i samotného ředitele gymnázia Mgr. Karla Vacka do hlubin posledního hlubinného hnědouhelného dolu v České republice a to do Dolu Centrum u Dolního Jiřetína, ale také do muzea hlubinného hornictví – Podkrušnohorského technického muzea v Mostě-Kopistech.

Na cestu se studenti vydali se svým pedagogickým doprovodem a s vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří Ing. Milenou Vágnerovou již v 8 hodin ráno autobusem společnosti DTS Vrbenský, který je odvezl od budovy gymnázia až k Dolu Centrum. Zde se rozdělili na 2 skupiny, z nichž první šla „fárat“ do hlubiny a druhá odjela autobusem do Podkrušnohorského technického muzea.

uhelna maturita„Fárací“ skupina, obuta do pevných nepromokavých bot a oblečení, které „lze ušpinit“ prošla bezpečnostním školením, vyfasovala lampu a záchrannou masku o váze 2,8 kg a sfárala klecí do hlubiny dolu na úroveň těžby uhelné sloje, kde prošla za odborného doprovodu těžebními prostorami dolu až ke stěnovému kombajnu, seznámili se s nezbytným technickým vybavením v chodbách dolu, viděli na vlastní oči podmínky těžby uhlí za vysoké vlhkosti a teploty vzduchu a nadechli se „vůně uhelné sloje“. Vyfárali po dvou hodinách pobytu pod zemí plni dojmu a také pěkně umazaní, takže podstoupili rádi očistnou koupel. Převlečeni do čistých šatů a bot nastoupili do autobusu, který mezitím přivezl jejich spolužáky z Podkrušnohorského muzea. Obě skupiny se vyměnily; „muzejní“ sfárala do dolu a „fárací“ odjela do muzea.

uhelna maturitaOproti reálnému hlubinnému dolu vládl v muzeu klid a pohoda. Vše bylo na svém místě a čekalo na své návštěvníky. Průvodkyně pí. Buriková a pí. Šimků zahájily prohlídku koupelnami horníků, kde každého účastníka zaujal systém ukládání ošacení – osobního i pracovního. Žádné skříňky, ale železné háky u stropu místnosti. Každý horník si spustil svůj hák, pověsil si na něj své ošacení a hák vytáhl ke stropu. V další místnosti si z dalšího háku spustil své pracovní oblečení. Toto řešení je úsporné z hlediska místa i sušení oděvů a přetrvává do dnes. Poté se studenti přesunuli do lampárny, kde jim průvodkyně vysvětlily systém výdeje lamp, které musely být nabité na nejméně 8 hodin a u kterých byly pro každého horníka 3 plechové štítky s označením, 1 zůstával na háčku u lampy, druhý si vzal horník na svačinu a třetí měl štajgr u sebe. Na konci směny musely být spolu s lampou všechny 3 štítky pohromadě jinak byl vyhlášen poplach a zahájeno hledání horníka, který se ze směny nevrátil.

uhelna maturitaHorník dále nafasoval helmu a záchrannou masku, umožňující přežíti 45 – 50 minut. I tyto pomůcky zaznamenaly vývoj, zvláště pak helma, která v původním provedení byla velmi těžká, jak si ostatně studenti sami vyzkoušeli.

Prohlídka pokračovala k parnímu stroji, který poháněl těžní věž a k vodní jámě. V prostorách parního stroje je umístěna monumentální historická mapa, dokumentující, že v Severočeském hnědouhelném revíru bylo dříve 1636 hlubinných dolů.

uhelna maturitaStudenti se svými průvodkyněmi poté vstoupili do uměle připravené, ale kompletně vystrojené hnědouhelné štoly Julius, kde je k vidění tzv. komorování, což je starší způsob hlubinného dobývání, ale i celosvětově rozšířenější metoda stěnování, kdy těžba postupuje ve směru porubních chodeb po celé délce porubu a pracovní prostor mezi bokem porubu a vyrubaným prostorem se pravidelně zajišťuje výztuží. Studenti se seznámili s hunty, zažili odstřel, na vlastní uši slyšeli hluk, který dokáží vydávat uhelné těžební (razicí kombajn), dopravníky a větrací zařízení. Se zájmem si prohlédli i WC pro horníky, které je na kolejích. Stáli u stěnového kombajnu pod štíty, které chrání horníky při těžbě stěnováním. Expozice zahrnuje dále stříhačku na železo, stroj na obnovování závitu, různé druhy hornických vozíků či tzv. šiškostroj, který se používá na výrobu jílovitých ucpávek, kterými se zabezpečují odpaly při trhacích pracích.

uhelna maturitaJako poslední si studenti prohlédli expozici báňské záchranné služby, vzorkování a čidla na vyhodnocování kvality vzduchu, vybavení záchranářů včetně vyprošťovacího zařízení zavalených horníků. Součástí muzea je i pietní místnost, připomínající důlní neštěstí v revíru.

Důl Centrum

Těžba v dole začala v srpnu 1888. Zakladatelem a prvním majitelem dolu byla Anglo-rakouská banka se sídlem ve Vídni. V současné době je důl Centrum zpřístupněn třemi jamami, vtažné jámy Centrum I a Centrum II a výdušná jáma XII. Hlavní uhelná sloj je vyvinuta v celé ploše DP Dolní Jiřetín. Její mocnost v ploše však kolísá. Ve východní části DP je mocnost menší a dosahuje hodnoty cca 31 m, v západní části dosahuje mocnosti cca 34 m. Horizontálně lze sloj v DP rozdělit na tři celky od sebe oddělené tektonickými poruchami.

Důl Centrum ročně vytěží zhruba 280 tisíc tun uhlí. Při dobývání uhlí se využívá stěnová technologie ve spodní lávce s vypouštěním zásoby po předchozím dobývání. Zjednodušeně řečeno, díky technologii stěnování se těžba může vracet na místa, kde se v minulosti již těžilo. Dlouhá léta se totiž v hlubině používala takzvaná metoda komorování v lávkách na zával s trhací prací. Tu na počátku devadesátých let minulého století nahradila tzv. metoda stěnování v lávkách s vypouštěním mezistropu. Díky ní vzrostla výrubnost ze zhruba 42 na 72 % uhelné substance. Uhlí z Dolu Centrum je velice kvalitní. Vzhledem k nízké měrné sirnatosti jej lze označit za ekologické. V současnosti je Důl Centrum posledním hlubinným dolem v ČR, který těží hnědé uhlí.

Podkrušnohorské technické muzeum

V roce 2003 vzniklo na bývalém hlubinném dole Julius III Podkrušnohorské technické muzeum, jehož hlavním cílem je ukázat veřejnosti historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Specifickým cílem je vytvoření zóny průmyslových a technických památek podkrušnohorského regionu, zaměřených konkrétně na obory hlubinného a povrchového dobývání v hnědouhelných pánvích severozápadních Čech, úprava a jiné využití uhlí, nebo chemický průmysl.

Velmi autenticky působí expozice právě díky tomu, že jsou umístěny v prostorách bývalého hlubinného dolu Julius III. v Mostě-Kopistech, které podtrhují vystavené historické exponáty a dávají návštěvníkům například možnost "fárání" do uměle vytvořené štoly, nebo si prohlédnout expozici užití uhlí pro chemické zpracování.

Studenti z obou skupin se společně vraceli se svými pedagogy autobusem zpět ke gymnáziu kolem 13:30 hod. Prožili den pod zemí i nad zemí, v historii i současnosti. Dobývání nerostu z hlubin země, i když „jen“ z hloubky 150 m, včetně hornického povolání na ně udělalo mocný dojem. Vzhledem k tomu, že již navštívili povrchový hnědouhelný lom Vršany, mohli oba způsoby těžby porovnávat.

Partneři projektu:
uhelna maturita

Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: J. Pimper, archiv ECM
Zdroj: http://www.zdarbuh.cz, http://litvinov.sator.eu

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf