Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 16:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci odstavení reaktoru B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 10:40
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru B na výrobně PE1 do zálohy.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 8:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 7:30
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 16:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R, který byl odložen.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 15:20
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R na výrobně EJ.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady

14. října 2015

uhelna maturitaJak se z uhlí získává tepelná a elektrická energie? Jak vypadá turbína? Jak se čistí spaliny? Jak se nakládá s produkty po spalování uhlí? Co je to energosádrovec? Cesta za poznáním uhlí dovedla v úterý 13. října 2015 studenty Podkrušnohorského gymnázia v Mostě, jejich pedagoga Mgr. Jiřího Henzla i ředitele gymnázia Mgr. Karla Vacka tentokrát do Elektrárny Počerady.

Autobus společnosti DTS Vrbenský naložil studenty, jejich pedagogický doprovod a vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří Ing. Milenu Vágnerovou v 8 hodin ráno u budovy gymnázia a vydal se na cestu k hlavní bráně Elektrárny Počerady.

uhelna maturitaZde je uvítala paní Marie Šlajchová a Ing. Arnošt Hajný, který pozval všechny do informačního centra Elektrárny Počerady. Zde promítl cca 20 minutový film o historii i současnosti elektrárny a provedl bezpečnostní školení. Poté se studenti rozdělili na 2 skupiny a za účasti svých pedagogů a odborných průvodců (Ing. Arnošt Hajný a Miroslav Kryl) se vydali na prohlídku elektrárny.

uhelna maturitaStudenti si prohlédli skládky uhlí, mlýny na uhlí, kotle, turbinu, odstruskování, odpopílkování, chladicí věže, centrální dispečink, skládku vápence, energosádrovce, seznámili se s kvalitou uhlí pro kotle, dvojí funkcí mlýnů na uhlí (příprava prášku a ventilátor spalin), významem a spotřebou vody pro získávání energie z uhlí, nezbytností úpravy vody pro kotel, principem mokré vápencové vypírky, výrobou stabilizátu i granulátu, kvalitou i přípravou vápence pro odsiřování spalin, procesem kalcinace energosádrovce, který slouží společnosti KNAUF na výrobu sádrokartonových desek.

Při prohlídce areálu se studenti od průvodce dozvěděli např. že projekt Elektrárny Počerady se začal připravovat v říjnu 1959, výstavba pak začala v únoru 1964. V první fázi proběhla výstavba Elektrárny Počerady I, tedy bloků č. 1 až 4. Do provozu byly uvedeny v letech 1970 a 1971. Ve druhé fázi byla postavena Elektrárna Počerady II s bloky č. 5 a 6, které byly zprovozněny v roce 1977. Stala se tak první elektrárnou v tehdejším Československu osazenou výlučně bloky o výkonu 200 MW. Zajímavosti bylo to, že kotle jsou postaveny v polovenkovním provedení. To znamená, že veškerá podlaží jsou z ocelové konstrukce a z venku od 15 až do 50 metrů, pouze oplechovaná. Plechové jsou i zauhlovací zásobníky. Důvodem je, že původně měla stát elektrárna v Egyptě, jelikož z kontraktu v 50. letech 20. století sešlo, použil se hotový africký projekt pro Počerady. Strojovny bloků jsou proto postaveny z montovaného železobetonu a nejsou podsklepeny.

uhelna maturitaPalivem v elektrárně je hnědé energetické uhlí, které se dopravuje po železnici z povrchových dolů mostecké pánve, převážně z lokality Hrabák. Vodou je elektrárna zásobována z řeky Ohře. Velmi zajímavé byla i prezentace ekologických opatření, např. likvidace uhelného prachu, snížení míry prašnosti na přesypech, náhradou mazutu na zapálení kotlů za zemní plyn, náhrada azbestových materiálů za plastové, provedení protihlukových opatření, zavedení certifikovaných environmentálních systémů atd.

uhelna maturitaElektrárnu čekají ale další ekologická opatření a to v návaznosti na snížení emisních limitů pro oxidy dusíku, požadované Evropskou unií od roku 2016. Směrnice Evropské unie ukládá všem zdrojům s instalovaným výkonem nad 50 MW snížení emisí oxidů dusíku na hodnotu pod 200 mg/m3. ČR chce tuto směrnici naplnit do 1. července 2020. V Elektrárně Počerady budou ekologizovány 2 kotle. Do spalovacího procesu bude nutné přidávat močovinu a provádět technické úpravy ve spalovacím prostoru. Tímto ekologickým opatřením by se mělo dosáhnout splnění emisních limitů oxidů dusíku (emise oxidů dusíku poklesnou ze současných 650 na méně než 200 mg/m3). Díky modernizaci klesnou emise oxidů dusíku Elektrárny Počerady až o 60%.

Studenti si při své návštěvě v Elektrárně Počerady názorně prohlédli, jak se energie, ukrytá v uhlí přemění procesem spalování na tepelnou energii, tato na energii mechanickou a poté elektrickou. Ke svému gymnáziu se vraceli se svými pedagogy autobusem v cca 11:30 hod.

Na Cestě za poznáním uhlí je čeká ještě ve středu 21. října 2015 návštěva Vysoké školy báňské v Mostě. Poté již proběhne 6. listopadu Uhelná maturita, kde se pedagogové i odborníci na těžbu a užití uhlí, rekultivaci krajiny i historii hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru dozvědí, co vše si studenti ze své Cesty za poznáním uhlí odnesli.

Partneři projektu:
uhelna maturita

Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECM
Zdroj: http://www.cez.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf