Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 8:00
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, po opravě v provozu reaktor R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 7:50
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu C3- cisteren na úseku VZP EJ a najíždění reaktorů B a C na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Cesta studentů skončila

11. listopadu 2015

uhelna maturitaV pátek 6. listopadu 2015 bylo v učebně zeměpisu Podkrušnohorského gymnázia již od rána živo. Celkem 28 studentů, kteří se zapojili do projektu Cesta za poznáním uhlí, zde skládali tzv. Uhelnou maturitu. Od 21. září 2015 měli možnost navštívit v rámci projektu povrchový lom, hlubinný důl, hornické muzeum, uhelnou elektrárnu, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. i Vysokou školu báňskou, a tak sbírat znalosti, týkající se uhlí, jeho těžby a užití v minulosti i současnosti. Znalosti poté zúročili při zpracování témat, které si jako rozděleni do 9 tří až čtyřčlenných týmů na počátku Cesty za poznáním uhlí vybrali. Projekt Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita připravilo pro studenty Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) za podpory společnosti Vršanská uhelná a.s. (VUAS).

Do učebny zeměpisu Podkrušnohorského gymnázia zamířilo v pátek 6. listopadu 2015 nejen 28 studentů a jejich 2 pedagogové, ale také 7 členů odborné komise, která měla posoudit věcný obsah a způsob zpracování a prezentace znalostí jednotlivých týmů na téma, které si sami vybrali. Témata byla následující: Horník dříve a dnes, Rekultivace na Mostecku, Historie a současnost užití uhlí, Rekultivace jako proces, Těžba uhlí na Mostecku, Uhlí jako surovina, Těžba uhlí - technologie, stroje..., Těžba uhlí - způsoby těžby, Historie těžby uhlí na Mostecku. Maturity se zúčastnila také zástupkyně odboru komunikace společnosti VUAS Ing. Romana Tolašová.

uhelna maturitaPo úvodním slovu Ing. Mileny Vágnerové, vedoucí ECM a zástupkyně ředitele Podkrušnohorského gymnázia Mgr. Ivety Macánové byla maturita zahájena. Ve vzduchu byla cítit nervozita, jako by se jednalo o maturitu skutečnou. Komise složená se zástupců vedení a pedagogického sboru gymnázia, odborníků VUAS na oblast těžby uhlí a rekultivací, ředitele Podkrušnohorské technického muzea a vedoucí ECM si pečlivě dělala poznámky a každý tým se mimo připomínek ke svému tématu dozvěděl mnoho zajímavých doplnění a upřesnění.

uhelna maturitaPrezentace probíhaly ve 3 blocích vždy po 3 týmech a poté následovala přestávka na odpočinek, ale především na občerstvení, které pro všechny účastníky připravila Okresní agrární komora v Mostě. Její ředitelka paní Ludmila Holadová byla osobně přítomna a dohlížela na to, aby se studenti řádně občerstvili regionálními potravinami a výrobky. Přivezla např. vynikající mošty, ale i výborné koláčky, dortíčky, masné výrobky, sýry, ovoce.

uhelna maturitaTýmové prezentace měly různou úroveň jak z hlediska věcného obsahu, tak i z hlediska způsobu prezentace. Studenti zaslechli ze strany komise připomínky např. týkající se čtení poznámek s obšírným textem, týmové nespolupráce, nepřesných údajů či výrazů (hornický kahan nazývali lucernou, zapomněli uvést svatého Prokopa, jako ryze českého patrona horníků a hovořili pouze o svaté Barboře, patronce, uctívané ve všech historických hornických zemích Evropy, chybně uváděli rok 1992 jako rok, kdy bylo vydáno usnesení vlády č. 444/1991, týkající se územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí, hovořili o „tříkolesovém“ rypadle atd.), ale také pochvaly za přípravu věcného obsahu prezentace i nápadité oživení, např. když tým č. 1 v rámci tématu „Horník dříve a dnes“ zahájil svou prezentaci pouze ve dvou a v okamžiku, kdy tým hovořil o současném horníkovi vstoupila do dveří učebny třetí členka v hornických montérkách. Pochvalu a dokonce potlesk komise si vysloužil tým č. 9 za správnou odpověď na otázku komise, kdo povoluje těžbu uhlí (báňský úřad).

V průběhu třetího bloku prezentací se přišel na studenty a jejich prezentace podívat generální ředitel Vršanské uhelné a.s. Ing. Vladimír Rouček a Mgr. Liběna Novotná, vedoucí regionální komunikace Vršanské uhelné a.s.

Po skončení prezentací studentů se komise odebrala do ředitelny gymnázia, aby posoudila a vyhodnotila práci studentů.

uhelna maturitaSlova se ujal Ing. Vladimír Rouček, který zdůraznil, že cílem projektu nebylo studenty zkoušet, ale spíše jim umožnit, aby se podívali do reálného prostředí těžby a užití uhlí a souvisejících činností, neboť daleko větším přínosem pro poznání je vidět, než o tématu a problematice číst v novinách. Řekl: „Jste vzdělaní a vnímaví mladí lidé, udělejte si vlastní názor, pracujte s exaktními daty, používejte „selský rozum“ a dávejte vše i do ekonomických souvislostí“. Zdůraznil úlohu procesu EIA a možnost účasti veřejnosti při projednávání záměrů těžby jakéhokoliv nerostu. Doporučil studentům, aby ve vlastním zájmu pracovali na způsobu prezentace své osobnosti a znalostí, protože současná doba vyžaduje „sebeprezentaci“, která může rozhodovat při ucházení se o pracovní místo.
Poté byl studentům dán prostor pro jejich otázky na vedení společnosti VUAS. Ptali se např. na prašnost způsobenou povrchovou těžbou uhlí.

uhelna maturitaPředseda komise Ing. Jiří Kašpar vyhlásil následující výsledky hodnocení práce studentů a poděkoval studentům za jejich práci a snahu poznat hornictví, které je po dlouhá desetiletí součástí regionu, ve kterém žijeme.

uhelna maturita1. místo - tým č. 7
Obsazení týmu: Čidlová Kateřina, Gajarská Karolína, Hosnedl Pavel
Soutěžní tým č. 7 si vybral téma Těžba uhlí - technologie, stroje... Jejich úkolem bylo prozkoumat technologie, stroje a zařízení využívané k těžbě uhlí.

uhelna maturita 2. místo tým č. 9
Obsazení týmu: Vílová Radk, Kaňková Denisa, Tvrzová Markéta, Kalčík Lukáš
Soutěžní tým č. 9 si vybral téma Historie těžby uhlí na Mostecku. Jejich úkolem bylo popsat těžbu uhlí a návazně vznikající ekonomické aktivity v průběhu historie.

uhelna maturita3. místo tým č. 2
Obsazení týmu: Pecáková Gabriela, Hubínková Barbora, Plachá Kamila
Soutěžní tým č. 2 si vybral téma Rekultivace na Mostecku. Úkolem studentů bylo popsat využití rekultivovaných prostor a také projekt Jezero Most.

uhelna maturitaCeny a diplomy prvním 3 týmům předal generální ředitel Vršanské uhelné a.s. Ing. Vladimír Rouček. Každý člen nejlepšího týmu obdržel věcný dar – tablet, který věnovala společnost Vršanská uhelná a.s. Všichni účastníci Cesty za poznáním uhlí obdrželi na památku svého putování za uhlím CERTIFIKÁT.

uhelna maturitaZávěrečného slova se ujala Ing. Milena Vágnerová, která zhodnotila průběh a cíl projektu, ocenila vstřícnost Podkrušnohorského gymnázia, se kterou se do projektu zapojilo, snahu studentů o poznání uhlí jako nerostného bohatství České republiky, porozumění hornickému povolání a historické i současné úloze uhlí v životě regionu. Poděkovala komisi za jejich práci při hodnocení výkonů studentů a společnosti Vršanská uhelná a.s. za podporu celého projektu. Ocenila, že sami studenti ve svých prezentacích konstatovali, že projekt byl pro ně přínosem nejen z hlediska poznání hornictví v regionu v rámci volitelného předmětu Regionální zeměpis, ale také jako příprava pro opravdovou maturitu, která je v příštím roce čeká.

Partneři projektu:
uhelna maturita

Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECM

Napsali o projektu:
http://www.vsb.cz iUHLÍ.cz
http://eregion.cz
http://www.e-mostecko.cz
http://www.gymmost.cz
http://www.homerlive.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf