Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 25.6.2019, 12:10
Krátkodobý výpadek jednotky NTI- (od 9:40 - 10:10hod). Překročení limitů sulfanu (od 9:40 do 11:40 hod).

UNIPETROL RPA - 25.6.2019, 09:30
Ukončeno spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu na polním hořáku.

UNIPETROL RPA - 24.6.2019, 12:20
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016

21. září 2016

uhelná maturitaVe středu 21. září 2016 se v učebně Výzkumného ústavu hnědého uhlí sešlo 23 studentů z Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Most (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most), aby se se svou třídní učitekou Mgr. Janou Kučerovou zúčastnili 1. etapy projektu Cesty za poznáním uhlí aneb Uhelné maturity. Projekt připravilo za finanční podpory společnosti Vršanská uhelná a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM).

O projektu
Cílem projektu je studentům umožnit v průběhu 5 etap blíže poznat hnědé uhlí, jako nerostné bohatství České republiky, způsoby jeho těžby, užití, chemické a fyzikální vlastnosti, výzkumné projekty související s jeho těžbou, užitím i rekultivací krajiny po ukončení těžby, ale i vývoj horního práva od historie po současnost a možnost vyššího studia v oblasti báňské činnosti.

Studenti navštíví na své cestě za poznáním povrchový lom, Podkrušnohorské technické muzeum, Elektrárnu Počerady, Vysokou školu báňskou a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Při ukončení Cesty, dne 2. listopadu 2016, budou studenti prezentovat před odbornou komisí, složenou ze zástupců Vršanské uhelné a.s., pedagogů VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most a vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří, nejen znalosti nabyté v průběhu Cesty za poznáním uhlí, ale i informace a poznatky, které si sami vyhledají či nastudují. Komise bude hodnotit týmovou spolupráci, věcný obsah, grafické provedení a samozřejmě i způsob prezentace před komisí. Nejlepší tým obdrží věcné ceny, které věnovala Vršanská uhelná společnost a.s.

Před slavnostním ukončením projektu a předáním certifikátů jednotlivým účastníkům proběhne diskusní fórum studentů za účasti vedení Vršanské uhelné a.s., kdy se studenti mohou zeptat na otázky, které je zajímají.

1. etapa
uhelná maturita Ve středu
21. září 2016 bylo v učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., sídle Ekologického centra Most pro Krušnohoří, živo. Studenti VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most zahájili za přítomnosti
Mgr. Gabriely Sáričkové Benešové a Růženy Martínkové, zástupců společnosti Severní energetická a.s. a Mgr. Liběny Novotné a Romany Tolašové, zástupců společnosti Vršanská uhelná a.s. svou Cestu za poznáním uhlí a to nejprve úvodním slovem Mgr. Liběny Novotné.

uhelná maturitaStudenti byli rozděleni do 7 tříčlenných a 1 dvoučlenného týmu. Každý tým si vybral své téma: Uhlí jako surovina, Historie těžby uhlí na Mostecku, Těžba uhlí na Mostecku, Horník dříve a dnes, Těžba uhlí – způsoby těžby, Historie a současnost užití uhlí, Rekultivace na Mostecku a Rekultivace jako proces. Každý tým se osobně představil spolu se svým tématem.

Poté je Ing. Milena Vágnerová, vedoucí ECM, seznámila přítomné s harmonogramem Cesty a také s fotografickou soutěží, při které studenti mohou až do 4. etapy fotit zážitky ze své Cesty za poznáním uhlí, vkládat je na Instagram označené heslem Uhelná maturita. V průběhu závěrečné etapy pak zástupci obou společností fotografie vyhodnotí a předají odměny autorům nejlepších snímků.

uhelná maturitaNež se studenti vydali do lomu Vršany, načerpali mnoho teoretických znalostí o horním právu, těžbě nerostných surovin, o vyhrazených a nevyhrazených nerostech, způsobech rekultivace atd. absolvováním výukového programu Těžba a rekultivace včetně jeho aktivit Život jednoho lomu a Zpracuj si svůj rekultivační projekt pod vedením Ing. Vágnerové.

uhelná maturitaPo ukončení výukového programu nastoupili studenti se svým pedagogem a odborným doprovodem společnosti Vršanská uhelná a.s.; tj. Ing. Městkovou a p. Navrátilem do 2 terénních autobusů UNIMOG a odjeli směr Vršanská uhelná a.s.

uhelná maturitaPo „nafasování“ bezpečnostních přileb přejeli na vyhlídkové místo lomu, kde jim oba odborníci podrobně popsali postup těžby a rekultivace lomu a to jak v reálném prostředí lomu, tak i pomocí informačních tabulí, umístěných na vyhlídkovém místě.

uhelná maturita Další zastávka byla na skrývkovém řezu u KU 800, kdy studenti obdivovali rozměry zařízení i neobvyklý způsob jeho pohybu, tzv. kráčení. Pan Navrátil trpělivě odpovídal na otázky, týkající se kolesa rypadla, jeho rozměrů, obsluhy atd. Poté se již všichni přemístili k uhelné sloji a uhelnému rypadlu KU 300. Praktická část Cesty neprobíhala jen v lomu Vršany, ale také na rekultivovaných plochách, např. u Jezera Most.

Svůj první den Cesty studenti zakončili nabyti dojmy výstupem z autobusů UNIMOG před svou školou. Mají celý týden o čem přemýšlet, neboť ve čtvrtek 29. září 2016 je bude čekat 2. etapa, a to exkurze do Elektrárny Počerady.

Více o projektu, jeho průběhu, týmech a tématech viz webové stránky projektu: http://uhelnamaturita2016.wz.cz/home.html

Zdař Bůh!

Ing. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECM

Partneři projektu:
uhelna maturita

Články a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf