Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.9.2019, 11:10
11:10 až 11:35 spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, odstavení Reaktoru R 201 na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 23.9.2019, 08:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

UNIPETROL RPA - 22.9.2019, 02:30
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I po najetí Re A na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 21.9.2019, 18:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I - najíždění Re A na výrobně PE 1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Uhelná maturita začala!

21. září 2017

seminářeVe středu 20. září 2017 odstartovala 1. etapa úspěšné projektu „Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita 2017“. Letošního 3. ročníku se účastní Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Most (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most). Studenti během projektu navštíví povrchový lom Vršany, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Vysokou školu báňskou, Elektrárnu Počerady a Podkrušnohorské technické muzeum.

Cílem projektu je studentům umožnit v průběhu 5 etap blíže poznat hnědé uhlí, jako nerostné bohatství České republiky, způsoby jeho těžby, užití, chemické a fyzikální vlastnosti, výzkumné projekty související s jeho těžbou, užitím i rekultivací krajiny po ukončení těžby.

seminářePro zvýšení jejich zájmu o téma uhlí, byli studenti na počátku Cesty rozděleni do 8 čtyřčlenných a 2 pětičlenných týmů. Každý tým si mohl vybrat některé z témat.

Při ukončení Cesty, v úterý 24. října, budou studenti prezentovat před odbornou komisí, složenou ze zástupců společnosti Vršanská uhelná a.s., pedagogů a vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří, nejen znalosti nabyté v průběhu Cesty za poznáním uhlí, ale i informace a poznatky, které si sami vyhledají či nastudují. Komise bude hodnotit týmovou spolupráci, věcný obsah, grafické provedení a samozřejmě i způsob prezentace před komisí. Nejlepší tým obdrží věcné ceny, které věnovala Vršanská uhelná a.s.

seminářePřed slavnostním ukončením projektu a předáním certifikátů jednotlivým účastníkům proběhne diskusní fórum studentů za účasti vedení společnosti Vršanská uhelná a.s. (VUAS a.s.), kdy se studenti budou moci zeptat na otázky, které je zajímají.

Jak to všechno začalo…
seminářeVe středu 20. září 2017 zahájili studenti Pedagogického lycea (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most) svou cestu za poznáním uhlí. Po přivítání všech zúčastněných promluvila k přítomným referentka komunikace VUAS a.s., paní Romana Tolašová a vedoucí ECM studenty seznámila s harmonogramem Cesty. Studenti následně absolvovali výukový program „Těžba a rekultivace“ a poté se vydali do lomu Vršany.

seminářeProhlídka hnědouhelného lomu začala na vyhlídkovém místě, kde studenti mohli pozorovat za odborného výkladu p. Navrátila a Ing. Jochmana, jak probíhá těžba v reálném prostředí. Další zastávkou byl skrývkový řez u rypadla KU 800, kde studenti obdivovali především jeho rozměry. Poté se všichni přemístili k uhelné sloji a uhelnému rypadlu KU 300, studenti měli štěstí, zařízení bylo v provozu. Studenty zajímalo vzdělání, potřebné k obsluze takovýchto strojů, výše mzdy, kvalita uhlí pro elektrárny atd. První etapu projektu studenti zakončili na rekultivované Velebudické výsypce – Hipodromu Most.

Druhou etapou projektu, která proběhne 26. září, bude návštěva odborných útvarů společnosti Výzkumný ústavý pro hnědé uhlí a.s. a Vysoké školy báňské.

maturita

Martina Černá
vedoucí Ekologického centra Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf