Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Studenti v Elektrárně Počerady

30. září 2016

uhelná maturitaCesta za poznáním uhlí dovedla ve čtvrtek 29. září 2016 studenty Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most) a jejich pedagoga Mgr. Ivu Císařovou do Elektrárny Počerady. Získali zde mnoho poznatků od zásobování elektrárny uhlím, jeho spalování, čištění spalin až po řízení procesu výroby elektrické energie z uhlí, užití produktů po spalování uhlí a distribuci elektrické energie.

uhelná maturitaAutobus naložil studenty, jejich pedagogický doprovod a vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří Ing. Milenu Vágnerovou v 8 hodin ráno u budovy VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most a vydal se na cestu k hlavní bráně Elektrárny Počerady.

Zde je uvítal Ing. Arnošt Hajný, který pozval všechny do informačního centra Elektrárny Počerady (EPOČ), kde promítl cca 20 minutový film o historii i současnosti elektrárny a provedl bezpečnostní školení. Poté se studenti vydali na prohlídku elektrárny spolu s odborným průvodcem a pedagogickým doprovodem.

uhelná maturita Z podlaží 15m se přehledně seznámili s prostorem elektrárny, viděli dílnu údržby, administrativní budovu, chemickou úpravnu uhlí, sklady náhradních dílů, sila na popílek, nakládací zásobník granulátu, skládku uhlí a odlučovač popílku. Pak zamířili na centrální dozornu. Zde jim Ing Hajný podrobně vysvětlil, co vše operátoři z tohoto stanoviště řídí prostřednictvím počítačové techniky.

uhelná maturitaStudenti poté sestoupili ke kotlům, prohlédli si systém odstruskování, odpopílkování, dále chladicí věže, skládku uhlí, která slouží pouze v případě výpadku dopravy uhlí do elektrárny, skládku vápence, energosádrovce, seznámili se s kvalitou uhlí pro kotle, způsobem jeho dopravy do kotlů, dvojí funkcí mlýnů na uhlí (příprava prášku a ventilace prášku pomocí spalin), teplotou, při které se uhlí v kotli spaluje, zdrojem vody a její nezbytností pro získávání energie z uhlí, nezbytností úpravy vody pro kotel, principem mokré vápencové vypírky, výrobou stabilizátu i granulátu a jejich dalším využitím a zpracování, kvalitou i přípravou vápence pro odsiřování spalin, procesem kalcinace energosádrovce na sádru, která slouží společnosti KNAUF na výrobu sádrokartonových desek.

uhelná maturita Při prohlídce areálu se studenti od průvodce dozvěděli, že elektrárna je postavena v polovenkovním provedení. To znamená, že kotle jsou venku bez jakékoliv budovy – kotelny, pouze turbíny mají lehkou, plechovou, odnímatelnou střechu. Důvodem je, že původně měla stát elektrárna v Egyptě. Jelikož z kontraktu v 50. letech 20. století sešlo, použil se hotový africký projekt pro Počerady. Strojovny bloků jsou proto postaveny z montovaného železobetonu a nejsou podsklepeny.

uhelná maturitaPalivem v elektrárně je hnědé energetické uhlí, které se dopravuje po železnici především z dolu Vršany společnosti Vršanská uhelná a.s. Vodou je elektrárna zásobována z řeky Ohře. Velmi zajímavé byla i prezentace ekologických opatření, např. likvidace uhelného prachu, snížení míry prašnosti na přesypech, náhradou mazutu na zapálení kotlů za zemní plyn, náhrada azbestových materiálů za plastové, provedení protihlukových opatření, zavedení certifikovaných environmentálních systémů atd.

Elektrárna provedla letech 2014 a 2015 řadu dalších ekologických opatření v návaznosti na nové, EU požadované, snížení emisních limitů pro oxidy dusíku a síry. Na kotlích byly provedeny technické úpravy spalovacích hořáků a do spalin je nutno vstřikovat močovinu. Tímto ekologickým opatřením bylo dosaženo splnění nových emisních limitů oxidů dusíku 200 mg/Nm3. Díky technickým opatřením (intenzifikací vypírky a přidáváním kyseliny adipové do odsiřovacího procesu) klesly i emise oxidu siřičitého na 200 mg/Nm3.

uhelná maturitaStudenti si při své návštěvě v Elektrárně Počerady názorně prohlédli, jak se energie, ukrytá v uhlí přemění procesem spalování na tepelnou energii, tato na energii mechanickou a poté elektrickou. Ke své škole se vraceli plni dojmů autobusem v cca 11:30 hod.

Na Cestě za poznáním uhlí čeká studenty v pondělí 10. října 2016 seznámení s činností Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. a možnostmi studia na Vysoké školy báňské v Mostě, poté 18. října návštěva Podkrušnohorského technického muzea a jejich putování za poznáním uhlí bude zakončeno 2. listopadu 2016 Uhelnou maturitou, kde se pedagogové i odborníci na těžbu a užití uhlí, rekultivaci krajiny i historii hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru dozvědí, co vše si studenti ze své Cesty za poznáním uhlí odnesli.

Více o projektu, jeho průběhu, týmech a tématech viz webové stránky projektu: http://uhelnamaturita2016.wz.cz/home.html

Ing. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECM

Partneři projektu:
uhelna maturita

Články a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf