Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jak se zkoumá uhlí...

26. září 2017

maturitaV úterý 26. 9. 2017 proběhla v budově Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. (VÚHU a.s.) a Vysoké školy báňské TU Ostrava, detašované pracoviště Most (VŠB) druhá etapa projektu Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita. Studenti Pedagogického lycea (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most) měli možnost seznámit se blíže s činností obou zmíněných institucí.

maturitaExkurze po VÚHU a.s. začala přednáškou technické náměstkyně Ing. Renáty Zárubové, Ph.D., která studenty seznámila s historií a současností ústavu, činností jednotlivých odborných útvarů i s výzkumnými projekty a výsledky jejich řešení. Činnost ústavu se v posledních letech zaměřuje na řešení nových, ekologických způsobů úpravy a užití uhlí, a to včetně využití produktů spalování a odsíření hnědého uhlí, a dále na řešení problematiky ochrany a tvorby pracovního a životního prostředí pánevních okresů severočeského regionu.

maturita Studenti byli po úvodní prezentaci rozděleni do 3 skupin a za doprovodu ekoporadkyň z ekologického centra postupně navštívili jednotlivé útvary ústavu, kde se jim věnovali jak vedoucí pracovníci, tak i jednotliví zaměstnanci. VÚHU a.s. disponuje několika odbornými útvary, např. Geotechnika hydrogeologie (GT), Technologické procesy a diagnostika (TPD), Akreditovaná zkušební laboratoř (AZL) zahrnující i činnost Autorizované osoby č. 242 a Ekologické centrum Most a Kralupy (ECMaK).

maturita Poté se studenti přesunuli na VŠB, konkrétně na Hornicko-geologickou fakultu (HGF), která zcela unikátním způsobem propojuje přírodovědné disciplíny s technickými a ekonomickými obory. HGF v rámci prezenčního nebo kombinovaného studia v současné době nabízí několik studijních oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologie, geovědní a montánní turismus, hornické inženýrství, geoinformatiku, ekonomiku, automatizace a řízení v oblasti surovin nebo aplikovanou fyziku.

maturita Studenti odcházeli z návštěvy VÚHU a.s. a VŠB obohaceni o nové informace a získali další úhel pohledu na hornictví; po praktickém seznámení s povrchovou těžbou přibyl i úhel z pohledu studia a šíře oborů, které se hornictví věnují. Nabyté informace studenti jistě využijí při zpracování vybraných témat, které budou prezentovat před odbornou komisí.

Příští zastávkou studentů na jejich cestě bude Elektrárna Počerady.

maturita

Martina Černá
vedoucí Ekologického centra Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf