Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 18.5.2019, 12:12
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odtlakování tanku H01e na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

3. října 2017

maturitaV rámci projektu Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita se studenti (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most) dne 2. října 2017 vydali na exkurzi do elektrárny Počerady. Měli tak jedinečnou možnost projít velmi složitý komplex zařízení, které díky technologickým procesům dodávají elektrickou energii do celé severozápadní části Čech.

maturitaNejprve studenti shlédli film o historii i současnosti elektrárny a současně absolvovali základní bezpečnostní školení. Během úvodu byli všichni seznámeni s inovacemi na jednotlivých zařízeních, díky kterým se podařilo výrazně snížit emise oxidů dusíku a oxidu siřičitého. Zmíněna byla i soustava ekologických opatření, např. likvidace uhelného prachu, snížení míry prašnosti na přesypech, náhrada mazutu na zapálení kotlů za zemní plyn, náhrada azbestových materiálů za plastové, provedení protihlukových opatření, zavedení certifikovaných environmentálních systémů atd.

Pod vedením průvodce se studenti vydali na střechu jedné z budov, odkud měli výhled na celý areál. Další zastávkou byl velín elektrárny, kde jim byl představen důsledný bezpečnostní systém kontroly fungující skrze dispečink. Exkurze pokračovala k mohutným kotlům, které byly navržené a sestavené tak, aby mohly spalovat velké množství hnědého uhlí, které se do elektrárny dopravuje po železnici. Studenti se dozvěděli např., že jeden elektrárenský blok v kotli spálí 200 tun uhlí za hodinu.

maturitaElektrárna je zásobována vodou z řeky Ohře. U chladících věží měli studenti možnost zblízka vidět, jakým způsobem dochází v těchto mohutných komínech k ochlazování použité chladící vody, díky čemuž se tvoří mohutná oblaka páry. Uvnitř věží spadá velké množství vody přímo do nádrže pod ní, voda je po pečlivém rozboru vrácena zpět do toku nebo je dále využívána v jiné části elektrárny. Další zastávkou na trase byly skládky na uhlí a vápenec. V elektrárně Počerady je dominantním produktem výroby elektrická energie, avšak kromě ní jsou v provozu schopni vyrobit i celou řadu stavebních hmot z původně odpadních produktů.

Věříme, že i tato exkurze studeny zaujala a měli opět možnost získat další poznatky o využití uhlí. Ve čtvrté etapě Uhelné maturity se dále podívají do Podkrušnohorského technického muzea.

maturita

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf