Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 11.8.2020, 08:25
Od 8:25 do 8:55 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku, z důvodu najíždění reaktoru 1 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).3. etapa projektu Uhelná maturita

5. října 2018

maturitaTřetí etapa projektu Uhelná maturita aneb Cesta za poznáním uhlí zavedla ve středu 3.10.2018 studenty Střední zdravotnické školy, Most (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most) do Elektrárny Počerady. Získali zde mnoho poznatků od zásobování elektrárny uhlím, jeho spalování, čištění spalin až po řízení procesu výroby elektrické energie z uhlí, užití produktů po spalování uhlí a distribuci elektrické energie.

maturitaPo uvítání byl pro studenty připraven v informačním centru 20 minutový film o historii i současnosti elektrárny, byli zde připravené vzorky uhlí, namletého uhlí, strusky, popílku a sádry. Dozvěděli se, jak pracuje odsiřovací zařízení této elektrárny a o plnění environmentálních závazků podniku.

maturitaPoté se už studenti vydali na prohlídku elektrárny. Ta zahrnovala např. skládky uhlí, mlýny na uhlí, kotle, turbínu, odstruskování, odpopílkování, chladicí věže, centrální dispečink, skládku vápence, energosádrovce, dále se studenti seznámili s kvalitou uhlí pro kotle, dvojí funkcí mlýnů na uhlí (příprava prášku a ventilátor spalin), významem a spotřebou vody pro získávání energie z uhlí, nezbytností úpravy vody pro kotel, principem mokré vápencové vypírky, výrobou stabilizátu i granulátu, kvalitou i přípravou vápence pro odsiřování spalin, procesem kalcinace energosádrovce.

Palivem v elektrárně je hnědé energetické uhlí, které se dopravuje po železnici z povrchových dolů severočeské hnědouhelné pánve, převážně z lokality Hrabák. Elektrárna je zásobována vodou z řeky Ohře.

maturitaStudenti si při své návštěvě v Elektrárně Počerady názorně prohlédli, jak se energie, ukrytá v uhlí přemění procesem spalování na tepelnou energii, tato na energii mechanickou a poté elektrickou.

Poslední etapa projektu čeká studenty 11.10.2018, tentokrát se vydají na návštěvu Podkrušnohorského technického muzea. Poté již proběhne 22. 10.2018 opravdová „maturita nanečisto“, kde se pedagogové i odborníci na těžbu a užití uhlí, rekultivaci krajiny i historii hornictví v severočeském hnědouhelném revíru dozvědí, co vše si studenti ze své Cesty za poznáním uhlí odnesli.

Více informací o projektu, jeho průběhu, týmech a tématech naleznete na webových stránkách: http://um2018.wz.cz/home.html

chytré hlavy
maturita
M. Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf