Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 16.7.2019, 08:12
Zahájeno spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX B 201, najíždění reaktoru 6 na výrobně POX. Spalování bylo ukončeno dnes v 9:00 po zapojení reaktoru do výroby.

UNIPETROL RPA - 13.7.2019, 02:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP. Spalování bylo ukončeno dnes ve 2:50.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Hornictví, jeho tradice a studenti

19. října 2016

uhelná maturitaV roce 2003 vzniklo na bývalém hlubinném dole Julius III v Mostě-Kopistech Podkrušnohorské technické muzeum, jehož hlavním cílem je ukázat veřejnosti historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Expozice prezentuje hlubinné dobývání uhlí, ale také zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickým životem. Na Cestě za poznáním uhlí, na kterou se vydali studenti z Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Most (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most), proto prohlídka muzea nemohla chybět.

uhelná maturitaDne 18. října 2016 přivítal ředitel Podkrušnohorského technického muzea pan Zbyněk Jakš účastníky Cesty za poznáním uhlí v areálu muzea. Studenti se poté za doprovodu Ing. Mileny Vágnerové, vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří a pedagogického doprovodu Mgr. Miroslavy Markové vydali spolu s průvodkyní nejprve do šaten horníků, kde je zaujal neobvyklý způsob ukládání oblečení, neboť zde nenašli žádné skříňky, jak očekávali, ale háky u stropu místnosti. Průvodkyně jim vysvětlila důvod; tj. pracovní oblečení horníků je díky vlhkému a teplému prostředí v hlubinném dole navlhlé, takže v uzavřených skříňkách by se mu určitě dobře nedařilo. Každý horník měl svůj hák s číslem a jménem, a to jak na pracovní, tak i nepracovní oblečení. Po příchodu do šatny se horníci převlékli do fáraček (hornický oděv). Každý pracovník měl přidělené dva řetízky (v hornickém slangu označované jako háky), jeden pro čisté, civilní šaty a druhý pro špinavé pracovní šaty. V řetízkových šatnách byly fáračky zavěšeny v prostoru, který byl dobře větrán a v zimě dokonce vytápěn, takže mohly lehce uschnout.

uhelná maturita Každý, kdo pracoval v podzemí, musel být před sfáráním do dolu řádně zaregistrován.Ve známkovně si vyzvedl každý horník 3 plechové štítky s označením, 1 zůstával na háčku u lampy, druhý si vzal horník na svačinu a třetí měl štajgr u sebe. Na konci směny musely být spolu s lampou všechny 3 štítky pohromadě jinak byl vyhlášen poplach a zahájeno hledání horníka, který se ze směny nevrátil. Studenti dále pokračovali do lampovny, kde si horník vyzvedl osobní svítidlo, zvané lampa. Lampa musela být při vydání horníkovi nabita tak, aby vydržela svítit nepřetržitě 24 hodin. Při vrácení lampy museli pracovníci v lampovně vždy ověřit, zda nedošlo k jejímu mechanickému poškození, a nechat ji ve stojanu, kde byla dobíjena na potřebnou kapacitu.

uhelná maturita Horník dále nafasoval helmu a záchrannou masku, umožňující přežíti 45 – 50 minut. Všechny pomůcky byly pořádně těžké, jak si studenti vyzkoušeli. Pak už studenti pokračovali na trase, jakou šel do práce vybavený horník. Prohlídka pokračovala kolem klecí, kterými se dopravovali horníci i materiál do dolu, k unikátnímu parnímu stroji z roku 1891, který poháněl těžní věž a k vodní jámě. V prostorách parního stroje je umístěna monumentální historická mapa, dokumentující, že v Severočeském hnědouhelném revíru bylo dříve 1636 hlubinných dolů.

uhelná maturita Studenti poté vstoupili do uměle připravené, ale kompletně vystrojené hnědouhelné štoly Julius, kde na vlastní oči viděli starší způsob hlubinného dobývání, tzv. komorování, ale i celosvětově rozšířenější metodu stěnování, kdy těžba postupuje ve směru porubních chodeb po celé délce porubu a pracovní prostor mezi bokem porubu a vyrubaným prostorem se pravidelně zajišťuje výztuží. Studenti se seznámili s hunty, zažili „na vlastní uši“ odstřel a také hluk, který dokáží vydávat technická zařízení jako uhelné těžební stroje - razicí kombajn, dopravníky a větrací zařízení. Se zájmem si prohlédli hornický záchod v podobě malého huntíku, doplněný dobovým toaletním papírem, stáli u stěnového kombajnu pod štíty, které chrání horníky při těžbě stěnováním, zkusili se posadit do vagonů důlního vlaku, určeného pro přepravu horníků v dole, zvaném Pulman. Expozice zahrnuje dále stříhačku na železo, stroj na obnovování závitu, různé druhy hornických vozíků či tzv. šiškostroj, který se používá na výrobu jílovitých ucpávek, kterými se zabezpečují odpaly při trhacích pracích.

uhelná maturita Studenti si po „fárání“ prohlédli expozici báňské záchranné služby, vzorkování a čidla na vyhodnocování kvality vzduchu, vybavení záchranářů včetně vyprošťovacího zařízení zavalených horníků, dále pak výstavu vývoje hornických lam a kahanů, důlního nářadí. Součástí muzea je i pietní místnost, připomínající důlní neštěstí v revíru.

Na závěr své návštěvy v muzeu shlédli studenti film o těžbě v hlubinném dolu a v reprezentativní budově muzea si prohlédli hornické uniformy, znak, švancaru, seznámili se s horním právem, pozdravem, hudbou, skřítkem permoníkem, skokem přes kůži a také patrony horníků sv. Barborou a sv. Prokopem. Studenti díky expozici v muzeu prožili dopoledne plné dobývání nerostu z hlubin země - v podzemí, v historii i současnosti a pronikli alespoň maloučko pod povrch nesnadné hornické profese. Vzhledem k tomu, že již navštívili povrchový hnědouhelný lom Vršany, mohli oba způsoby těžby porovnávat.

Více o projektu, jeho průběhu, týmech a tématech viz webové stránky projektu: http://uhelnamaturita2016.wz.cz/home.html

Ing. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Partneři projektu:
uhelna maturita

Články a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf