Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Co ví studenti o uhlí

4. listopadu 2016

uhelná maturitaVe středu 2. listopadu 2016 skládalo tzv. Uhelnou maturitu 23 studentů třetího ročníku Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole, Most (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most). Od 21. září 2016 měli možnost v rámci projektu Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita (Cesta) navštívit povrchový lom, rekultivované plochy na Mostecku, hornické muzeum, uhelnou elektrárnu, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. i Vysokou školu báňskou, a tak sbírat znalosti, týkající se uhlí, jeho těžby a užití v minulosti i současnosti. Znalosti poté zúročili při zpracování témat, které si vybrali na počátku Cesty pro svůj tříčlenný tým. Projekt poznávání uhlí pro studenty připravilo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) za podpory společnosti Vršanská uhelná a.s. (VUAS).

uhelná maturitaDo auly VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most zamířilo dne 2. listopadu 2016 nejen 23 studentů, ale také 6 členů odborné komise, která měla posoudit věcný obsah, způsob zpracování prezentace a znalosti jednotlivých týmů o tématu, které si sami vybrali. Členy odborné komise byli Ing.David Lancinger - vedoucí útvaru báňských činností, geologie a rekultivací Vršanské uhelné, Ing. Oldřich Novotný - vedoucí oddělení rekultivací a pozemků Vršanské uhelné, Zbyněk Jakš – ředitel Podkrušnohorského technického muzea, Ing. Milena Vágnerová – vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří, Mgr. Bc. Vladimír Šaloun - statutární zástupce ředitelky VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most a Mgr. Jana Kučerová - třídní učitelka třídy, zapojené do projektu Uhelná maturita.

uhelná maturitaZástupce ředitele školy Mgr. Bc. Vladimír Šaloun přivítal hosty a studenty a popřál všem týmům hodně úspěchů. Mgr. Liběna Novotná vyslovila předpoklad, že účastníci projektu si odnesli z jednotlivých etap tolik informací, znalostí a poznatků, že budou jistě ve svých prezentacích úspěšní. Ing. Milena Vágnerová, vedoucí ECM připomněla přítomným poslání a průběh Cesty a seznámila s harmonogramem průběhu slavnostního ukončení Cesty za poznáním uhlí aneb Uhelné maturity.

uhelná maturitaVyzvala účastníky, aby v průběhu přestávek čerpali síly z vynikajícího občerstvení, které pro ně připravila paní Ludmila Holadová z Okresní agrární komory. Studentům přivezla občerstvení od regionálních výrobců; např. vynikající mošty, výborné koláčky, dortíčky, masné výrobky, pečivo, sýry, ovoce.

Prezentace znalostí nabytých v průběhu Cesty za poznáním uhlí a slavnostního ukončení celého projektu se osobně zúčastnil generální ředitel společnosti Vršanská uhelná a.s. Ing. Vladimír Rouček, dále Mgr. Liběna Novotná, vedoucí regionální komunikace, Romana Tolašová a za skupinu Czech Coal Mgr. Gabriela Sáričková Benešová. Výkony jednotlivých týmů sledovali také zástupci médií e-mostecko.cz, Homér a Důlní noviny.

uhelná maturitaTémata pro 8 týmů byla následující: Uhlí jako surovina, Historie těžby uhlí na Mostecku, Těžba uhlí na Mostecku, Horník dříve a dnes, Těžba uhlí - způsoby těžby, Rekultivace na Mostecku, Historie a současnost užití uhlí a Rekultivace jako proces.

Motivace jednotlivých týmů být na prvním místě byla velká. Pro členy nejlepšího týmu byly totiž připraveny tablety.

uhelná maturitaTýmové prezentace byly velmi pěkně obsahově i graficky zpracovány, některý tým svou prezentaci doplnil vlastnoručně kreslenými obrázky a schématy, jiný si připravil hranou scénku na téma objevu uhlí, těžby a rekultivace krajiny po těžbě uhlí na Mostecku, další podbarvil svou prezentaci hornickou muzikou. Všichni studenti předvedli výbornou schopnost prezentovat své znalosti, i když u některých týmových členů byla znát nervozita. Po ukončení prezentace každého týmu dostala prostor odborná komise, která formou otázek prověřovala, do jaké hloubky studenti téma nastudovali a pochopili, ale také jejich znalosti doplňovala či upřesňovala. V převážné většině ale ze strany komise zněla jen chvála. Nejvíce spokojen byl pan Jakš z Podkrušnohorského technického muzea, který oceňoval, jaké mají budoucí zdravotní sestřičky znalosti o uhlí a hornictví, a jak sám řekl: „Pokud bych se stal jednou jejich pacientem, tak si s nimi rád na téma uhlí popovídám.“

uhelná maturita Po ukončení prezentací všech týmů se komise odebrala na poradu, aby zhodnotila výkony jednotlivých tymů. Předseda komise Ing. Lancinger poté sdělil výsledek rozhodnutí komise, ale nejdříve pozitivně komentoval výkony všech přednášejících, ocenil znalosti, přípravu a snahu všech studentů.
Po napjatém očekávání vyhlásil vítěze, kterým se stal tým č. 7 s tématem Historie a současnost užití uhlí ve složení Eliška Ješková, Kateřina Schöppová a Veronika Boudová.

Diplomy a ceny předal osobně generální ředitel Vršanské uhelné a.s. Ing. Vladimír Rouček. Všichni účastníci Cesty za poznáním uhlí obdrželi na památku svého putování za uhlím CERTIFIKÁT.

uhelná maturitaSoučástí Cesty byla i fotografická soutěž, při které studenti mohli až do 4. etapy dokumentovat zážitky ze své Cesty za poznáním uhlí, vkládat je na Instagram pod heslem Uhelná maturita. Nejlepší 3 autory fotografií odměnila Mgr. Gabriela Sáričková Benešová, která sdělila, že bylo velmi těžké z více jak 50 fotografií a videí vybrat 3 nejlepší, ale nakonec zvítězili ti, kteří poctivě vkládali fotografie z každé etapy Cesty a jejichž fotografie vypovídaly o snaze autora o netradiční pohled na dotčenou tematiku. Vítězi se stali: Josef Turko, Klára Latinová a Tereza Smolíková, kteří obdrželi powerbanku, aby jim „nikdy nedošla energie“.

uhelná maturitaIng. Rouček poté pozitivně zhodnotil projekt Cesta za poznáním uhlí, jeho výsledky v podobě znalostí a problematiky těžby uhlí a rekultivace krajiny ze strany jejích účastníků a také, jak řekl: „Překvapila mě velmi dobrá úroveň znalostí studentů o těžbě uhlí a rekultivaci. Přínosem projektu je podle mě také to, že dal účastníkům příležitost vyzkoušet si veřejně prezentovat své poznatky. To je nesmírně důležitá dovednost, kterou studenti využijí nejen při obhajobě svých ročníkových prací, ale i ve svém budoucím profesním životě, Potěšilo mne také, kolik mladých dívek se věnovalo tématu uhlí.“

Závěrečného slova se ujala Ing. Milena Vágnerová, která zhodnotila průběh a cíl projektu, ocenila snahu studentů o poznání uhlí jako nerostného bohatství České republiky, porozumění hornickému povolání a historické i současné úloze uhlí v životě regionu. Poděkovala komisi za její práci při hodnocení výkonů studentů a společnosti Vršanská uhelná a.s. za podporu celého projektu. Ocenila, že sami studenti ve svých prezentacích konstatovali, že projekt byl pro ně přínosem nejen z hlediska poznání hornictví v regionu, ale také jako příprava pro opravdovou maturitu, která je teprve čeká.

Více o projektu, jeho průběhu, týmech a tématech viz webové stránky projektu: http://uhelnamaturita2016.wz.cz/home.html

Ing. Milena Vágnerová, Ing. Hana Svašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Partneři projektu:
uhelna maturita

Články a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf